McKinsey: "Maatregelen nodig om verbruik te stimuleren"

China zou tegen 2025 een supplementair verbruik van 1.000 miljard $ kunnen genereren indien sterkere maatregelen worden genomen inzake bredere financiering, investeringsprojecten gericht op jobs en ook een beter sociaal vangnet. Dit besluit McKinsey uit een studierapport.
Vorig jaar werd in China voor 890 miljard $ geconsumeerd, waardoor het ’s werelds vijfde grootste verbruiker is na de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Maar gemeten aan het BNP is dit voor China maar 36 %, half zoveel als de VS en twee derden van Europa en Japan. De lage consumptie zit structureel ingebakken in het gedrag, aldus de studie. De Chinese gezinnen gebruiken één vierde van hun inkomen om te sparen en dat is zes keer zoveel als in de VS en drie keer zoveel als in Japan. McKinsey wijt dit aan een gebrekkige gezondheidszorg en onzekere pensioenen. Indien beiden gegarandeerd zouden zijn, zou het verbruik duidelijk toenemen, maar de consultingfirma ziet dit maar mogelijk tegen 2025.
Behalve de grote spaarquote noemt de studie nog de gebrekkige infrastructuur en onvoldoende kwalitatieve goederen en diensten als redenen. In de landelijke gebieden, waar de helft van de bevolking leeft, kan maar 18 % van de goederen gekocht worden in de georganiseerde kleinhandel, terwijl dit in de steden tot 50 % bedraagt. Volgens directeur Peng van McKinsey zou de overheid meer moeten doen voor een breder verkoopsnetwerk van kwaliteit en zou verbruikerskrediet bijv. mogelijk moeten maken woningen te kopen. Hij gelooft dat daardoor de consumptie kan stijgen tot 50 % van het BNP. Chinezen zijn weigerachtig om te kopen op krediet: dit gebeurt maar voor 3 %, terwijl dat in Brazilië en Rusland respectievelijk 12% en 7 % bedraagt. Bij een bevraging zei 60 % bang te zijn het dure hoger onderwijs van hun kinderen niet te kunnen betalen. Staatsondernemingen, die makkelijk toegang hebben tot krediet, gebruiken dit eerder voor investeringen dan om werkersbonussen uit te keren. Banken moeten ook de dienstensector en de KMO’s steunen, aldus nog Peng. McKinsey ziet China wel de derde grootste verbruikersnatie worden in 2020, na de VS en Japan.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *