McKinsey voorspelt de toekomst van het Chinese internet

McKinsey Global Institute (MGI) tekent in een nieuwe studie de toekomst uit van het Chinese internet, vooral met betrekking tot bedrijfsleven en economie. Zes sectoren die een kwart van de economie vormen worden geanalyseerd: consumentenelektronica, de autosector, de chemie, de financiële sector, het vastgoed en de gezondheidszorg. Wie is niet bang van de Internetrevolutie?

McKinternetChina zit midden in een digitale revolutie. Vorig jaar groeide het aantal gebruikers van slimme toestellen van 380 miljoen tot 700 miljoen. Op vrijgezellendag werd via Alibaba voor 36 miljard yuan omgezet. Dagelijks beantwoordt Baidu 5 miljard zoekvragen en communiceren honderden miljoenen via WeChat. Met 632 miljoen gebruikers online is Internet een deel van het dagelijks leven geworden. De Chinese online handel steeg met $ 300 miljard boven de Amerikaanse markt uit. Van alle internetgebruikers zit 60 % op sociale netwerken. Het Yu’ebao financieel fonds trok 8 maand na de lancering al 80 miljoen investeerders aan…
Tot nu toe lag de drijfveer van de internetgroei echter bij de consument, maar dit zal nu ook overslaan naar de bedrijven. Meer en meer bedrijven gaan inzien dat ze via Internet hun efficiency kunnen vergroten. McKinsey voorspelt dat van 2013 tot 2025 China tussen 0,3% en 1% meer groei van het bnp kan realiseren naarmate overheid en bedrijven inspelen op de internetmogelijkheden en uitdagingen. Een gemiddeld Chinees bedrijf spendeert 2% van het inkomen aan IT, ver onder het internationaal gemiddelde van 4 %. In 2010 stond de Interneteconomie maar in voor 3,3% van het bnp, waardoor China zich achter de meest geavanceerde economieën bevond. In 2013 werd al 4,4% bereikt, waardoor het nu in de kopgroep zit.
Het rapport onderzoekt de mogelijke weerslag van het Internet in 6 sectoren die in 2013 ongeveer een kwart van het bnp leverden. Beweerd wordt dat nieuwe toepassingen van 2013 tot 2025 tussen 7 en 22% kunnen verwezenlijken van de groei. Vooral het midden- en kleinbedrijf waarvan nog maar een kwart internet gebruikt, biedt volgens MGI mogelijkheden. In de financiële sector kan het kapitaal  efficiënter worden toegewezen. Op de arbeidsmarkt zullen minder werknemers nodig zijn voor eentonige taken, maar zullen meer banen geschapen worden voor personen met digitale capaciteiten. Een eerder onderzoek van MGI bij 4800 kleine en middelgrote bedrijven wees uit dat voor elke baan die verloren gaat er 2,6 nieuwe geschapen worden.

Sectoren

Het Internet zal een blijvende invloed uitoefenen op de innovatie in de sector verbruikerselektronica. Er komen slimme huishoudtoestellen en Internettelevisies. Haier beschikt al over de U-home oplossing die ontspanning, beveiliging en verlichting in de woning met elkaar verbindt. De Chinese internetgebruikers zijn tuk op video: 70 % gebruikt online streaming. De groei van de nieuwe markten zou de waarde en de tewerkstelling in de sector met 7% doen groeien, zegt MGI dat ook stelt dat deze sector tussen 14 en 38% kan bijdragen tot de groei.

intautosectr

Controle aan de band

In de autosector gaan bij goed presterende producenten van wie de inventaris en transportkanalen geoptimaliseerd zijn, de onderdelen vijf maal sneller de deur uit dan bij de anderen. Skoda en VW experimenteren met verkoop op T-mall, terwijl websites als BitAuto en Autohome snel groeien. Het Internet of Things kan dan weer gebruikt worden om gestolen wagens te traceren en tot stilstand te brengen. Een andere mogelijkheid is de aanwending van ICT op de markt van tweedehandswagens die sneller zal groeien dan de nieuwe wagens. E-commerce platformen als Youxinpai en Cheyipai kunnen de dealers op het spoor brengen van de wagens en de verbruikers helpen het juiste voertuig te vinden. Mc Kinsey verwacht dat tegen 2020 ongeveer 80% van de verkochte auto’s een verbinding zal hebben met het net, wat dan weer goed is voor bijkomende toepassingen. De connectiviteit zal toelaten dat de producenten in contact blijven met hun klanten, ook na de grote aankoop
In de chemische sector kan het Internet eveneens de link tussen de nodige productie en de wensen van de verbruiker optimaliseren. De inzet van de internetmiddelen staat nog maar aan het begin, maar zal zeker groeien gezien de chemieverkoop uitbreidt vooral in kleine en middelgrote steden. Enkele bedrijven  werken al samen met derde partijen als Alibaba, HC360 en het Guangzhou Chemical Exchange Center. MGI voorspelt dat Internet tussen 3 en 21% aan de groei in de sector kan bijdragen. In de landbouw zijn er mogelijkheden voor geavanceerde methodes die de oogst kunnen laten stijgen met 15 % dank zij een doeltreffender gebruik van chemicaliën en kunstmest.
In de financiële sector komt de studie tot cijfers van tussen de 10% en 25% groei. Internet kan de banken een hoog aantal realtime gegevens aanreiken. De Industrial and Commercial Bank of China schat dat een transactie via internet maar een zevende kost van een transactie via een filiaal. Hoewel de betaalplatformen via Internet jaarlijks met 60% zijn gegroeid gedurende de voorbije 5 jaar, vertegenwoordigen ze maar 0,4% van de cashloze betalingen. De vooruitgang in productiviteit zou de werkgelegenheid met 5% doen afnemen, maar het groter gebruik van de internettools zou 11 miljoen banen scheppen in de sector.
In de vastgoedsector brengen e-commerce platformen als SouFun.com ontwikkelaars, makelaars en eigenaars al samen. Ook lokale overheden kunnen online platformen voor grondveilingen oprichten. Taobao heeft al een platform voor vastgoed. Door de directe verbinding via platformen kunnen de actoren aankoopkosten van 5 tot 30 % verminderen. De platformen laten immers toe om volumes van kleinere kopers te bundelen. In China is verder maar 1 tot 2 % van de opslagplaatsen uitgerust met  moderne logistiek. Modernisering en automatisering zijn echter broodnodig in functie van meer online e-commerce en de snelle verdeling van de pakjes. Ook hier dreigt banenverlies, maar dat wordt gecompenseerd door meer doorzichtigheid en minder tussenschakels. Als dat de aantrekkelijkheid van de sector verhoogt zit er uiteindelijk meer groei op termijn in, met bijkomende werkgelegenheid.

dorpsdoktr

Mongoolse dokter met laptop

In het Chinese gezondheidssysteem zijn steden bevoordeeld en is het platteland achtergesteld. Dat heeft te maken met de financiering van de ziekenhuizen. Een overschakeling van papieren naar elektronische dossiers kan de bureaucratie verlichten. Regionale netwerken die grote ziekenhuizen verbinden met buurtcentra voor gezondheidszorg, functioneren al in Beijing en Shanghai. Minister van Gezondheidszorg Zhu Chen bestempelde vorig jaar de uitbouw van deze Regionale GezondheidsInformatienetwerken als de volgende fase in de hervorming van de gezondheidszorg. Nationaal zijn deze netwerken in uitbouw in grote steden als Guangzhou, Chengdu en Wuhan plus nog in 20 steden met de status van een prefectuur zodat 100 miljoen personen er door bereikt zullen worden. Telegeneeskunde en medische controle op afstand kunnen in ver afgelegen gebieden de toegang verbeteren tot specialisten die zich op honderden kilometers bevinden. In China bestaan ook online platformen voor de beoordeling van ziekenhuizen en artsen. Online doktersafspraken kunnen eveneens de lange wachttijden verminderen en het is mogelijk rechtstreeks online vragen te stellen aan de dokter. Producenten van geneesmiddelen kunnen van hun kant gebruik maken van big data voor hun onderzoek en testen, terwijl elektrische codes namaak van geneesmiddelen kunnen uitschakelen. Ook hier gelooft McKinsey dat meer efficiency in eerste instantie banen zal doen sneuvelen, maar dat een meer efficiënt systeem grote indirecte verbeteringen kan veroorzaken in de kwaliteit van het leven en een gezondere werkende bevolking.
De studie sluit af met een hoofdstuk vol aanbevelingen voor zowel de overheid (bv. kwaliteit van de netwerken en regeling privacy) als voor de bedrijven opdat ze ten volle de kansen die zich aandienen, zouden benutten.
Bron: MGI  China’s digital transformation: The Internet’s impact on productivity and growth

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *