Meer dan 600 miljoen Chinezen leven in steden

pict0480Eind vorig jaar leefden 607 miljoen Chinezen in de stad wat meer dan 45 pct uitmaakt. Dit staat te lezen in het “Blauwboek over de steden” gepubliceerd door de Academie voor Wetenschappen. Vergeleken met 2000 is er een toename met 148 miljoen waardoor het percentage stedelingen steeg met meer dan 9 pct sindsdien. Ondertussen rees ook de waterzuivering in de steden met 16 pct. Volgens het Blauwboek heeft China meer dan 118 megapolen van meer dan 1 miljoen personen en 39 steden hebben meer dan 2 miljoen bewoners. Migranten die meer dan 6 maanden in de stad verblijven worden ook als stedeling geteld. Overigens zouden 11 miljoen migranten werkloos zijn. Nog alarmerender is het verschil in inkomen stad-platteland dat in 2000 2,8 maal bedroeg en nu zou opgelopen zijn tot factor 5. Volgens een internationale studie is het leven in Peking en Shanghai nu al duurder dan in Hong Kong. Een recent door door het Jeugddagblad geciteerd opinieonderzoek in de steden wijst nog verder uit dat 80 pct van de stedelingen te maken heeft met files tijdens de spitsuren. Voorspeld wordt dat binnen twintig jaar het aantal stedelingen 900 miljoen zal bedragen. Dit migratiethema wordt centraal geplaatst in China’s bijdrage tot de Expo 2010 die precies gaat over steden en het leven erin.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *