Musea op weg naar een bredere functie

Het aantal musea steeg van 349 in 1978 tot 5100 nu en ze ontvingen vorig jaar één miljard bezoekers. In plaats van louter een plaats te zijn waar collecties worden uitgestald is de tendens om de publieke functie te verbreden naar plaatsen voor studie, ontspanning en sociale interactie.

Zoölogisch museum

De National Cultural Heritage Administration heeft vorig jaar één miljard bezoekers geteld in de Chinese musea waarvan de toegang voor 90 % gratis is. Om de toegang van deze openbare musea gratis te houden, past de staat jaarlijks 3 miljard yuan bij. Het aantal musea steeg sterk, namelijk van nauwelijks 349 in 1978 tot 5100 nu. Het plan voor het cultureel erfgoed van 2016 tot 2020 voorziet één museum voor elke 250.000 personen wat neerkomt op een doorsnee arrondissement. Het zijn echter de topmusea die instaan voor het leeuwenaandeel van de bezoekers. Vele kleinere musea zijn niet echt gebruikt tot hun volle potentieel.

De museumboom werd in het verleden nogal aangewakkerd door de lagere overheden die het zelden deden in het kader van ontwikkelingsprojecten waarbij ook toerisme, stadsvernieuwing en archeologische sites hoorden. Lokale overheden willen allemaal hun eigen museum. De stad Kunming beval zelfs de ondergeschikte kantons om tegen 2025 minstens twee musea te hebben. Nogal gevaarlijk vooral in minder ontwikkelde gebieden aldus experts. Niet elk kanton beschikt immers over voldoende culturele en historische stukken om tentoon gesteld te worden.

Het schrappen van de toegangsprijs heeft geleid tot een stijging van het aantal bezoekers: statistieken wijzen uit dat dit aantal steeg van 256 miljoen in 2007 tot één miljard. Volgens de China Museums Association steeg het aantal musea tussen 2009 en 2014 van 2600 tot 4200. Volgens museumspecialist Zheng Yi aan de Fudan Universiteit tonen de meeste musea louter hun collecties en is een bredere functie nodig. Ze denkt hierbij aan plaatsen voor studie, ontspanning en sociale interactie. Kwestie van goede leerervaringen naar het publiek over te brengen.

Paleozoölogisch Museum

In Shanghai bestaat zelfs sinds vorig jaar juni het Museum 2050 dat een breed platform is die de kwesties onderzoekt in verband met de toekomst van de culturele instellingen in China en het buitenland. Doel is een levendige museumgemeenschap te ontwikkelen zodat gebouwd wordt aan een betere toekomst voor het museum. De strategie is dubbel: het creëren van een plaats waar jonge museum professionals hun ervaringen uitwisselen terwijl ook jonge academici de resultaten van hun onderzoek delen. Zo wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot het westen waar vooral musea vaak bezocht worden door een rijpere bevolking, in China vooral de jeugd en de snel stijgende middenklassen hun aandacht richten op de (private) musea. Zheng Yi vindt dat niettegenstaande de groei in het aantal musea het afgelopen decennium China toch nog achter blijft op grote landen in de wereld. De VS telt bijvoorbeeld 35.000 musea. Toch moet China haar eigen weg vinden aangepast aan de eigen karakteristieken.

Bronnen: China Daily, douban.com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *