Na de maaltijden nu ook sobere uitvaarten

In de campagne van de Communistische Partij tegen corruptie en buitensporigheid worden de leden nu ook verboden om voor familieleden overdadige begrafenissen te organiseren.
funeralIn het verleden waren overdreven maaltijden en feesten al het voorwerp van de partijcampagne om het voortaan wat minder opzichtig en soberder te doen. Dit streven wordt nu ook doorgetrokken naar de sector van de uitvaarten. Een circulaire verbiedt de partijleden om begrafenissen te gebruiken als plaats om geld op te halen bij de deelnemers. Dit dient zogezegd om de kosten te dekken, maar wordt in feite gebruikt als smeergeld in ruil voor gunsten. Ambtenaren aanvaarden gelden bij uitvaarten van gewone lui die een dienst verwachten, legt politiek economist Hu Xingdou uit. Partijleden moeten echter het toonbeeld geven qua eenvoudige en beschaafde uitvaarten, zo zegt het document. Crematie van de afgestorvenen wordt aangeraden evenals het afstaan van organen. Grote grafstenen worden afgeraden evenals bijgelovige praktijken. In de buurten of publieke plaatsen hoeven geen doden worden uitgestald. Minderheden kunnen de uitvaarten organiseren volgens hun traditie. Het knallen van voetzoekers en het verbranden van geld is uit den boze. Bomen planten en bloemen aanbrengen wordt wel aangemoedigd.
Het eren van de doden kan in sommige delen van China buitensporige vormen aannemen met beroeps treurenden, geüniformeerde fanfares tot ellenlange limousines.. De luxe uitvaarten weerspiegelen ook de kloof tussen arm en rijk. De luxe uitvaarten kwamen in oktober in het nieuws toen CCTV een uitvaart van de vrouw van een dorpskader filmde waarbij de uitvaart processie met fanfare en autokolonne meerdere kilometers in beslag nam en het verkeer meerdere uren verhinderde. Het deed twijfel rijzen hoe een eenvoudig dorpskader zo’n buitensporigheid kon bekostigen. In Shanghai en Beijing kan de prijs van een stukje begrafenisgrond in de $ 10.000 lopen.  Voordien kondigde de partij al een moratorium af tegen de bouw van nieuwe overheidsgebouwen en verbood het aanwenden van openbare gelden voor eetfestijnen en dure giften.
Bronnen: The Guardian, Wantchinatimes

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *