OogGetuige over verschillende culturele paden bij wisselwerking: reductionisme en holisme…

Bewerking van: https://www.5iz-china.com/post/different-cultural-paths-of-interaction-reductionism-and-holism

Diepgewortelde traditionele gezondheidspraktijken en expertise zorgen ervoor dat je elkaar beter leert kennen bij interculturele interactie of wisselwerking, bijvoorbeeld in het zakenleven of in de diplomatie.

wisselwerking

Gordon Dumoulin* deelt de volgende ervaring en overweging met ons.

Gisteravond maakte ik thuis een bereiding uit de Chinese kruidengeneeskunde voor mijn echtgenote, waarvoor zij het recept had gekregen van het Beijing Traditional Chinese Medicine Hospital. Tijdens de bereiding dacht ik na over de verschillende manieren waarop culturen aankijken tegen gezondheid en ziekte. En dat dit ons ook leert hoe mensen uit verschillende culturen kijken naar wisselwerkingen en samenwerkingen met anderen. Vooral als die wisselwerkingen een doel hebben (zoals zakendoen) of een missie (zoals in de diplomatie).

TCM vergeleken met WM

De Traditionele Chinese geneeskunde (Traditional Chinese Medicine, TCM) werkt met een holistische benadering. De westerse geneeskunde (western medicine, WM) gaat vaak reductionistisch tewerk. WM reduceert vaak complexe omstandigheden tot duidelijke en fundamentele doelstellingen om bijvoorbeeld een kwaadaardige kankertumor in een lichaam onschadelijk te maken of te verwijderen. De holistische benadering van TCM neemt voortdurend het evenwicht en de harmonie van het lichaam in beschouwing als belangrijke prioriteit tijdens de behandeling van een kwaadaardige tumor.

Andere wisselwerkingen

Deze verschillende denkwijzen, percepties en benaderingen vind je ook terug bij interacties tussen personen uit verschillende culturen, bij het zakendoen, de diplomatie of op andere terreinen. De ene cultuur zal bepaalde elementen selecteren uit complexe en veranderende omgevingen om duidelijk afgelijnde doelstellingen te bereiken. Een andere cultuur zal daarentegen streven naar evenwicht en harmonie in complexe en veranderende omgevingen, (meestal) evenzeer om duidelijke doelstellingen te bereiken.

Verwachtingen en kansen

Deze verschillende paden bij de samenwerking kunnen leiden tot tegenstrijdige verwachtingen bij de deelnemers betreffende het management, het verloop, en de efficiëntie en effectiviteit van de samenwerking. En kan ook zeker invloed hebben op wederzijds vertrouwen en betrouwbaarheid. Anderzijds, als er begrip en respect is voor verschillende culturele paden van samenwerking kan dit leiden tot een betere synergie en hogere toegevoegde waarde. Of op zijn minst een besef dat het noodzakelijk is om tot wederzijds aanvaardbare resultaten of concessies te komen.

Wat TCM ons kan leren

Keren we even terug naar TCM-kruidengeneesmiddelen. De kracht zit voor de traditionele geneeskunde niet in een enkel kruid van de bereiding, maar in de harmonie met andere kruiden. Ook andere TCM-therapievormen werken met synergie, en met het handhaven van de balans in het complexe menselijke organisme. Interesse voor inzichten in gezondheid en gezondheidszorg in verschillende culturen kan zeker bijdragen tot een beter wederzijds begrip en een goede wisselwerking op velerlei terreinen.

Deze aflevering van OogGetuige is overgenomen van https://www.5iz-china.com/ in goede samenwerking met onze correspondent in Beijing * Gordon Dumoulin. De foto’s zijn van hemzelf.

x x x x x x x x x x x

Meer over de wisselwerking (en kruisbestuiving) tussen verschillende culturen en beschavingen Een nieuw pad naar welvaart? en Chinese versus westerse democratie

Meer over hoe het hedendaagse China met de traditionele cultuur omgaat en over dat wat de Volksrepubliek een beschavingsstaat maakt: het socialisme, in een interview met Vijay Prashad.

Print Friendly, PDF & Email