Presidenten Biden en Xi spraken twee uur met elkaar

De presidenten J. Biden en Xi Jinping spraken vrijdag gedurende twee uur met elkaar via een videogesprek. Het opbouwend gesprek handelde over de relaties tussen de VS en China en over het oorlogsconflict in Oekraïne.

President Biden herinnerde aan het Communiqué van Shanghai dat 50 jaar geleden ondertekend werd en dat de diplomatieke dooi tussen beide landen inluidde. Hoe  deze relatie zich ontwikkelt, zal grotendeels de 21-ste eeuw bepalen, aldus de VS-president. Biden bevestigde dat de VS geen nieuwe koude oorlog met China wenst, dat het land het Chinese systeem niet wil veranderen, dat het een onafhankelijk Taiwan niet steunt noch een conflict met China wil. Biden verklaarde bereid te zijn met Xi in contact te blijven om de richting van de VS-China relatie uit te zetten.

Xi Jinping merkte vooreerst op dat het internationaal landschap grote veranderingen onderging sinds hun laatste virtueel gesprek in november. Xi zei de verklaringen van Biden zeer ernstig op te nemen. Toch stelde hij vast  dat de wederzijdse relatie in plaats van uit  de hachelijke situatie te komen die door de vorige Amerikaanse regering was ontstaan op een groeiend aantal uitdagingen is gestuit. Meer bepaald hebben sommigen een verkeerd signaal gestuurd naar Taiwanese onafhankelijkheidskrachten wat Xi als zeer gevaarlijk vond. De Chinese president schreef dit toe aan het niet navolgen van de belangrijke overeenstemming die de twee presidenten hadden bereikt in november. Xi Jinping begreep wel dat er verschillen tussen de twee landen zullen blijven, maar belangrijk is deze verschillen onder controle te houden.

Oekraïne

Over Oekraïne heeft president Biden Volgens de VS-versie van het gesprek China vooreerst gewaarschuwd Rusland geen militaire of economische steun te verlenen noch te trappen in ‘desinformatie over het aanwezig zijn van biowapens in Oekraïne’. Xi Jinping zei dat China niet wenste wat in Oekraïne gebeurd is.

‘China trekt onafhankelijk een besluit op basis van de verdiensten van elke zaak, pleit voor het handhaven van internationaal recht en universeel erkende normen voor internationale betrekkingen. Het houdt zich aan het VN-Handvest en bevordert de visie van gemeenschappelijke, alomvattende, coöperatieve en duurzame veiligheid.’ Dit zijn de belangrijkste principes die ten grondslag liggen aan de Chinese aanpak van de crisis in Oekraïne, aldus nog Xi.

Hij merkte nog op dat China een zes punten initiatief heeft ingediend over de humanitaire situatie in Oekraïne en zei dat China klaar is om verdere humanitaire hulp te bieden aan Oekraïne en andere getroffen landen. ‘Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne gezamenlijk steunen bij het voeren van dialoog en van onderhandelingen die resultaten zullen opleveren en tot vrede zullen leiden’, zei Xi, eraan toevoegend dat de VS en de NAVO ook in dialoog met Rusland moeten treden om de kern van de crisis in Oekraïne aan te pakken en de crisis te verlichten. evenals de veiligheid bekommernissen van zowel Rusland als Oekraïne.

Door de noodzaak om Covid-19 te bestrijden en de economie en het levensonderhoud van de bevolking te verzekeren, hebben de landen het al moeilijk. Nieuwe sancties zou het volk nog meer doen lijden en verdere escalatie kon leiden tot ernstige crisissen  in economie, handel, voedsel en de leveringsketens waardoor de verliezen onherstelbaar dreigen te worden.

Dialoog

Xi vond het absoluut noodzakelijk dat de betrokken partijen politieke wil tonen en een goede regeling vinden met het oog op zowel de onmiddellijke als de lange termijn behoeften,. Hij zei dat andere partijen daartoe voorwaarden kunnen en moeten scheppen. De dringende prioriteit is om de dialoog en de onderhandelingen gaande te houden, burgerslachtoffersen een humanitaire crisis te voorkomen en de vijandelijkheden zo snel mogelijk te staken. Hij verklaarde dat een blijvende oplossing zou inhouden dat grote landen elkaar respecteren, de mentaliteit van de Koude Oorlog afwijzen, zich onthouden van blokconfrontaties en stap voor stap een evenwichtige, effectieve en duurzame veiligheidsarchitectuur voor de regio en voor de wereld bouwen.

De twee presidenten vonden het videogesprek opbouwend en gaven hun teams de opdracht concrete acties te ondernemen om China-VS. betrekkingen weer op het spoor van gestage ontwikkeling  te plaatsen en ook inspanningen te leveren voor een goede oplossing van de crisis in Oekraïne.

Bronnen: Peopes Daily, Global Times, SCMP, CNN

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.