Proefballon wereldregeling economie

Voormalig vicepremier Zeng Peiyan heeft op een tweedaagse conferentie van het Boao Forum for Asia (BFA) in Perth, Australië, een vrij spectaculair voorstel gedaan. Het idee werd ook overgenomen door Xinhua en door de website van het leger, waaruit mag blijken dat het geen persoonlijk initiatief is. Zeng wil dat de G20 (het samenwerkingsverband van de 20 belangrijkste economieën) een wereldwijd mechanisme opzet om de energie- en grondstoffenmarkten te stabiliseren: een Global Mechanism for Stabilizing the Energy and Resources Market (GMSERM). Na overleg met alle betrokken partijen moet dit mechanisme leiden tot een geheel van dwingende regels en een faire en rationele, multilaterale coördinatie tot stand brengen. Zo zou het wereldwijde aanbod van grondstoffen en energie veiliger, stabieler en duurzamer kunnen worden. Een GMSERM is nodig naast de al op stapel staande hervormingen van het internationale financiële systeem en zal het systeem van vrijhandel aanvullen. Er komt dan een soort economisch wereldbestuur dat economische crisissen kan voorkomen.
Conflicten over grondstoffen zorgen regelmatig voor internationale onrust en politisering van problemen betreffende energie en hulpbronnen die eigenlijk alle landen aangaan, aldus Zeng. Daarenboven zorgt speculatie voor nieuwe invloeden op de goederenprijzen (naast die van vraag en aanbod) en maakt op die manier de markt wispelturig. Zowel de landen die vooral goederen produceren als die welke ze vooral consumeren zouden gebaat zijn bij een vruchtbare en eerlijke onderlinge afhankelijkheid. Zeng vond dat er voor het BFA een rol was weggelegd als platform en wegbereider voor de dialoog die het door hem voorgestelde wereldmechanisme moest inspireren en dan verder van informatie voorzien. Hij wilde dat het Forum uit een groot aantal landen zakenlui, economen, politici en academici zou uitnodigen met deskundigheid op het vlak van energie en grondstoffenpolitiek. Wordt vervolgd.
Wie is Zeng Peiyan?
Een politicus die tot 2007 in het politiek bureau zat en tot 2008 vicepremier was en sindsdien werkt voor een aantal economische en financiële organisaties die door de regering worden gestuurd. Zo is hij een topman van de China Investment Corporation, de investeringsmaatschappij van de Volksrepubliek China, een bedrijf opgericht in 2007 om de grote buitenlandse reserves van China wereldwijd te investeren. Zeng schreef onlangs in de China Daily een opmerkelijk opiniestuk n.a.v. de 90e verjaardag van de CPC.
Wat is het Boao Forum for Asia (BFA)?
Een soort Aziatische tegenhanger van het World Economic Forum van Davos. China is er de grote promotor van (Boao is een stad op het eiland Hainan). Het BFA kijkt meer en meer over de grenzen van Azië: de conferentie in Australië is er een voorbeeld van en ook de derde International Capital Conference die het BFA in november zal organiseren in Parijs, samen met het Franse ministerie van Financiën en met de Cavendish Group International. De thema’s daar zullen zijn “Samenwerking, innovatie en ontwikkeling” en er worden deelnemers verwacht van de BRIC-landen.
Bronnen: Xinhua,
http://www.silobreaker.com/,
http://www.boaoforum.org/Html/home-en.asp, http://www.swfinstitute.org/funds.php
http://www.chinavitae.com/index.php
http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2011-06/25/content_12781348.htm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *