Sinopec neemt voortouw in groene energie

Sinopec investeert $ 470 miljoen in ’s werelds grootste project voor de productie van groene fotovoltaïsche waterstof te Kuqa. Daarnaast lanceerde Sinopec het eerste proefproject over de afvang en  gebruik van vele tonnen koolstof: het Sinopec Qilu en Shengli Oil Field Pilot Project.

Lancering Kuqa project

Sinopec investeert 3 miljard yuan ($ 470,77 mjn) in een eerste groene initiatief dat hoofdzakelijk bestaat uit vijf onderdelen: fotovoltaïsche energieopwekking, krachtoverbrenging en transformatie, productie van waterstof door elektrolyse van water, water, opslag en transport van waterstof. Sinopec zal een nieuwe fotovoltaïsche elektriciteitscentrale bouwen met een geïnstalleerd vermogen van 300 MW en een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 618 miljoen kWh; een waterstoffabriek door elektrolyse van water met een capaciteit van 20.000 ton per jaar; een bolvormige waterstofcentrale opslagtank met een capaciteit van 210.000 standaard m³ en waterstoftransportleidingen met een capaciteit van 28.000 standaard kubieke meter per uur (inclusief transport en transformatie van elektriciteit). Het project zal naar verwachting in juni 2023 worden voltooid en in gebruik worden genomen. In eerste instantie zal de installatie jaarlijks 10.000 ton fotovoltaïsche groene waterstof worden vervaardigd; na voleindiging wordt dit 20.000 ton.

De groene waterstof die door de fabriek wordt geproduceerd, zal worden geleverd aan Sinopec Tahe Refining & Chemical ter vervanging van het aardgas en de fossiele brandstoffen die momenteel worden gebruikt voor de productie van waterstof. De uitstoot van kooldioxide zal naar verwachting worden verminderd met 485.000 ton per jaar en het project zal gemiddeld $ 20,4 miljoen bijdragen aan het lokale brp en $ 2,82 miljoen aan belastinginkomsten genereren.” Tegelijkertijd worden alle belangrijke apparatuur en basismaterialen die bij de constructie van het project worden gebruikt in China vervaardigd, inclusief de fotovoltaïsche modules, de “centrale” elektrolyser van de productie van waterstof door elektrolyse van water, de waterstofopslagtanks en waterstofpijpleidingen, die essentieel zijn voor de snelle ontwikkeling van de Chinese industrie voor waterstofproductieapparatuur

Koolstof afvang en opslag

Het afgelopen jaar genereerde China 81% van alle nieuwe aangevraagde patenten voor het afvangen van koolstof., Op de tweede plaats produceerden de Verenigde Staten 9% van alle nieuwe patenten voor het afvangen van koolstof, terwijl het Verenigd Koninkrijk achterblijft bij andere geïndustrialiseerde landen en slechts 1% genereert, aldus een BDO analyse. Van de 203 patenten voor het afvangen van koolstof die vorig jaar werden geregistreerd, produceerde China er 164, de Verenigde Staten 18 en het Verenigd Koninkrijk slechts twee, aldus de Times.

Sinopec heeft nu een grootschalig pilotproject voor het afvangen van megaton koolstof gelanceerd en het bestaat uit twee componenten: het opvangen van kooldioxide uit Sinopec Qilu en de verplaatsing en opslag van kooldioxide in het Shengli-olieveld. Sinopec Qilu vangt koolstofdioxide op en transporteert het naar het Shengli-olieveld voor verdere verplaatsing en opslag. Dit maakt een geïntegreerde toepassing van koolstof afvang, verplaatsing en opslag mogelijk om koolstofdioxide ondergronds af te sluiten.

Het project zal naar verwachting de CO2-uitstoot met een miljoen ton per jaar verminderen, wat overeenkomt met het planten van bijna 9 miljoen bomen en het verwijderen van 600.000 zuinige auto’s van de weg. Voorzitter van Sinopec Zhang Yuzhuo benadrukte dat oplossingen voor het opvangen, gebruiken en opslaan van koolstof belangrijke maatregelen zijn om de koolstofemissies effectief te verminderen. ‘Volgens het IEA zal de sector voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof ongeveer 14% bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van kooldioxide tegen 2050’. Sinopec belooft nog aan onderzoek te zullen doen en een onderzoek- en ontwikkelingscentrum op te richten op het gebied van koolstof afvang, gebruik en opslag om een ​​reeks kerntechnologieën te promoten zodat knelpunten opgelost worden in de industriële keten van koolstof afvang, transport, gebruik en opslag.

prnewswire.com, chine ecologie

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *