Hoogste controleorgaan financiën start werkzaamheden

Het aangekondigde ‘Comité voor financiële stabiliteit en ontwikkeling’ dat de gehele financiële sector superviseert en controleert is voor het eerst bijeen geweest. Op het terrein valt een dubbele beweging te melden. Chongqing neemt maatregelen tegen het snel stijgend kortlopend krediet. Anderzijds liberaliseert China de beperkingen die buitenlands kapitaal opgelegd waren voor deelname aan financiële instellingen.

Vicepremier Ma Kai


Het was in juli dat president Xi Jinping op een bijeenkomst over financiën opperde dat er één superviserende instantie zou komen op de financiële sector. Tot nog toe was er weinig coördinatie tussen de supervisie van de Nationale Bank en de 3 regelgevers namelijk die van het Bankwezen, van de Verzekeringen en van de Beurzen. Erger was dat twee assistenten van de Beurscommissie samen heulden met speculanten en dat ook de voorzitter van de Commissie die de Verzekeringen controleert te nauwe banden had met financiële tycoons. Tezelfdertijd waren de regelgevers onbekwaam om onwettelijke schema’s van fondsenwerving op te sporen of te verminderen. Xi Jinping vroeg dus een efficiënt werkend coördinerende supervisie. Gisteren kwam het ‘Comité voor financiële stabiliteit en ontwikkeling‘ voor het eerst bijeen, geleid door vicepremier Ma Kai die financiën onder zijn bevoegdheid heeft. Omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd benadert, zou hij in maart worden vervangen als vicepremier en dus ook als voorzitter van het nieuw Comité. verwacht wordt dat het Comité eenzelfde gewicht in de weegschaal zal werpen dan de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie op sociaal-economisch vlak.
Naast een systematisch plan uitwerken voor de hervormingen in de financiële sector gaat het comité ook de monetaire politiek coördineren en de financiële regelgeving. De sector wordt geconfronteerd met systeemrisico’s in het systeem van schaduw bankieren en peer to peer krediet, maar staat ook voor nieuwe uitdagingen zoals de cryptomunten en internet financiën. Gouverneur van de Nationale Bank Zhou Xiaochuan vindt de oplopende schuldgraad het belangrijkste probleem. Eind vorig jaar zat China samen geteld met een totale schuld die 247% van het bnp bedroeg en daarin vormden de schulden van de ondernemingen de hoofdmoot met 165% van het bnp.

Terrein

Op het terrein lijkt een dubbele beweging plaats te vinden. In Chongqing waar microleningen sterk geconcentreerd zijn, heeft de municipaliteit stappen gezet om de risico’s die de snel groeiende sector van kortlopend krediet met zich brengt, te verminderen. Dit gebeurt op het ogenblik dat de China Banking Regulatory Commission ook nadenkt hoe de uitdijende sector binnen de perken te houden. Naar verluidt vroeg het Chongqing bestuur aan de micro uitleners gedurende een week een zelfbeoordeling te maken over de intrestvoeten, hun doelpubliek en bronnen van financiering, zo meldt Caixin. De ratio van slechte leningen vormt geen deel van de beoordeling. Nadien zal het bestuur inspecties uitvoeren op site met de nadruk op de leningen en de intrestvoeten.

Zhu Guangyao


Naast deze meer controlerende maatregel stelt China zijn financiële sector echter ook meer open voor buitenlandse spelers, aldus onderminister van financiën Zhu Guangyao. De beperking tot een participatie van 25% zal opgeheven worden aldus nog Zhu. Dit betekent dat de buitenlandse spelers voortaan een meerderheidsaandeel kunnen verwerven in joint-ventures met vasteland makelaars, verzekeringen en banken. Het plafond van het buitenlands eigendom wordt voortaan 51% in aandelen-, fondsen- en futures trading joint ventures. Zhu voegde er nog aan toe dat alle limieten in dergelijke bedrijven opgeheven worden na drie jaar werking. Bij de verzekeringen wordt het aandeel van buitenlandse eigenaars 51% na drie jaar en het wordt opgeheven na 5 jaar. In juli was de HSBC bank uit Hongkong de eerste die goedkeuring kreeg om 51% te verwerven in HSBC Qianhai Securities. De Financial Times waarschuwt voor een overdreven optimisme en zegt dat het hier niet gaat om een ‘big bang’ maar om een langzaam proces waar tijd over zal heen gaan.
Bronnen SCMP, FT, Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *