Tag: wet

Witboek over socialistische rechtsstaat

De Chinese regering heeft een Witboek gepubliceerd over de vorming van de socialistische rechtsstaat. Het land vindt dat na 30 jaar haar rechtsstaat-systeem min of meer compleet wordt, zij het dat verfijning en bijsturing beloofd wordt op het sociale en culturele vlak. Tijdens het Chinese keizerrijk en later de Guomindang dictatuur en de Japanse bezetting bestond er niet veel aan Chinese wetgeving. Gedurende de radicale periode ten tijde van Mao al evenmin, want ‘het volk’…

Milieuwet wordt geamendeerd

De uit 1989 daterende wet op het milieu is aan herwerking toe. In de voorgestelde amendementen spelen de lokale overheden een grotere rol, worden de straffen op overtreders strenger en wordt ook aangedrongen op meer transparantie voor het publiek. China’s wet op het leefmilieu is al meer dan 20 jaar oud en het Nationaal Volkscongres verzamelt adviezen over ontwerpen ter amendering die dan in december worden voorgelegd aan het permanent comité van dit parlementair orgaan.…

VIE’s weldra verboden?

De Chinese beurswaakhond vraagt de regering strenger te mogen toezien op VIE’s (variable interest entities). Dit zijn juridische constructies waarlangs buitenlands kapitaal via een achterdeur gemakkelijker in Chinese privé-bedrijven kan binnengebracht worden. De VIE’s laten buitenlanders bijvoorbeeld toe controle te verwerven in sectoren waar buitenlands kapitaal beperkt wordt, zoals telecommunicatie. Buitenlanders kopen dan geen aandelen, maar sluiten een reeks dienstovereenkomsten met he Chinese bedrijf; die geven hen de feitelijke controle over het bedrijf en het…

Socialistische rechtsstaat is klaar UPD

De socialistische wetgeving met Chinese kenmerken is klaar, zo heeft de voorzitter van het Nationale Volkscongres Wu Bangguo vandaag tijdens de voltallige zitting van dat congres gemeld. In 1997 werd er op last van de CPC begonnen met het vormen van een socialistische rechtsstaat. Dat project is nu voltooid. De eruit voortgekomen wetgeving zal dienen als basis om recht te spreken en om beleid te voeren en te controleren. Deze wetgeving zal vanaf nu voortdurend…