‘Toiletrevolutie’ in volle gang

Gedurende het dertiende vijfjarenplan heeft China ernstig geïnvesteerd in de verbetering van openbare toiletten zoals gepland. Eind 2019  beschikte 60% van de rurale streken over toiletten met goede sanitaire voorzieningen. Zelfs in Tibet en Xinjiang bedragen de percentages al 45% en 59 %

Openbaar toilet ten lande

De toiletrevolutie was één van de doelstellingen tijdens het dertiende vijfjarenplan (2016-2020). De afgelopen vijf jaren heeft China heeft de toestand van toiletten op toeristische bestemmingen en op het platteland aanzienlijk verbeterd, zowel de  openbare als die bij de  gezinnen. Van 2015 tot 2017 werden 68.000 openbare toiletten gebouwd in China en in 2017 werden nog eens 69.000 bijkomende gepland. De Baidu online kaart van toeristische toiletten toonde er in 2019 98.000.

De klemtoon werd verlegd naar de rurale gebieden waarin 7 miljard yuan gespendeerd werd tijdens 2019. Enkel in 2020 trok de regering 7,4 miljard yuan uit voor de verbetering van de dorpstoiletten. Van 2018 tot 2020 besteedde de provincie Guangdong complementair 32,9 miljard voor het project van de toiletrevolutie. Sedert 2017 heeft het Changle district van de stad Fuzhou 391 openbare toiletten ofwel nieuw gebouwd ofwel vernieuwd in stedelijke en rurale gebieden.

Openbaar eco-toilet in Lhasa

In Xingjie township van het kanton Xichou (Yunnan) dokterde het dorp Lahai een nieuw pad uit voor de bouw en het beheer van de openbare toiletten. Partijsecretaris Liu Chaoren legt uit dat het dorp enerzijds geld gebruikte van zijn publieke fondsen om de toestand van de Wc’s te verbeteren. Anderzijds wordt aan elke bewoner gevraagd 0,1 yuan per dag bij te dragen en dit geld wordt gebruikt voor het dagelijks reinigen en onderhoud. Daardoor voelen meer dorpelingen zich betrokken bij het schoonmaken wat gebeurt door het aanwerven van arme inwoners. In de stad Dezhou wordt de full time schoonmaker betaald in overeenstemming met de beoordeling van zijn werk.  De stad Nantong heeft het management een concept waarbij stedelijke ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld voor de hygiënische toestand van de Wc’s in hun gebied.

Cijfermatig

Uit ministeriële statistieken blijkt dat eind 2019 60% van de landbouwgebieden hygiënische toiletten hadden gebouwd.  Eind 2020 was dit al voor 45% het geval bij de herders- en landbouwgebieden in Tibet. Het percentage hygiënische toiletten in de rurale gebieden van de provincie Henan bereikt 85% en in de A.R. Xinjiang 59%. Eind 2020 hadden in Shandong 10 miljoen rurale gezinnen een vernieuwbeurt ontvangen van hun WC. Directeur Water Brian Arbogast bij de Bill & Melinda Gates Foundation bewondert de sterke wil en vastberadenheid waarmee China de ‘toiletrevolutie’ doorvoert. Zowel de regering, de ondernemingen en de samenleving zijn gemobiliseerd voor de verbeterde bouw, het management en de diensten van de toiletten.

Peoples Daily, Wikipedia, CGTN

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *