De uitdagingen van Erenhot als stad voor grenshandel

De grensstad Erenhot in Binnen-Mongolië is de meest noordelijke stad op weg naar Mongolië. Een zone voor grenshandel past binnen het concept van de nieuwe zijderoutes. De ontwikkeling van deze zone staat echter voor uitdagingen zoals een tragere economie en een handelspartner die over weinig uitvoeropties beschikt.

De grensstad Erenhot (Erliang) bevindt zich op 700 km ten noorden van Beijing. De overheid stimuleert de grenshandel met buur Mongolië. De stad ligt aan moderne autowegen en op Chinees grondgebied met dito spoorlijnen naar Mongolië. Naar verluidt zijn de treinen in Mongolië echter vrij archaïsch. Waarbij sommige Chinezen schamper opmerken ‘We gaan spoorlijnen aanleggen in Afrika, maar over de grens is de toestand nauwelijks beter’. Hoe dan ook burgemeester Tian Yong vertelde het dagblad Global Times dat zijn stad de grenshandelszone en de in aanbouw zijnde grensoverschrijdende samenwerkingszone als sleutelelementen ziet van de eigen ontwikkeling. Dit past zowel in het initiatief van Xi Jinpings zijderoutes als in de regionale politiek om zich te openen naar het noorden.

Weinig bezoekers

Na drie jaar voorbereidingen opende in september 2016 de eerste fase van de grenshandelszone. Deze bevat 56 stands en 20 verkopers, meestal Mongolen. Bij het bezoek door de Global Times waren echter maar weinig bezoekers te bemerken. Naar verluidt heeft dit te maken met een vertragende economie en met het feit dat handelspartner Mongolië over weinig export troeven beschikt. Met een bevolking van 70.000 personen en zonder maakwerk kampt Erenhot voorts zes maanden per jaar met sterke winden zodat bouwen praktisch onmogelijk wordt. Bijgevolg moet Erenhot wel alles zetten op zijn sterkte als grensstad, zegt investeerder Ye aan de krant.

Plannen

Ye Bing komt uit Hangzhou en werkte als handelaar in Yiwu. Hij is ook aanwezig in een handelszone op de grens met Vietnam. Ye heeft 350 miljoen yuan geïnvesteerd in Erenhots 100.000 m2 handelszone die een verkoopzone bevat, een clearingcentrum en een opslagplaats onder controle van de douane. Ye ziet Erenhot als een logistieke hub en groothandelscentrum voor Chinese goederen langs de grens met Mongolië.
Hij weet vanuit Yiwu dat daar heel wat bedrijven met een grote voorraad zitten die ze kwijt willen. Ook is hij er van overtuigd dat de klanten uit de grensstreek deze goederen willen. Hij hoopt de reputatie van de Chinese goederen te verbeteren zodat hij met overheidssteun banen op de markt kan scheppen voor de lokale werkzoekenden.

Moeilijkheden

Op het terrein doen zich echter moeilijkheden voor. De Mongoolse economie vertraagde de voorbije jaren. Ook de handel ging omlaag na een piek rond 2007-2009. Toen zat het land midden een bouw-boom en sterke economische groei. De handelaars uit Erenhot werden bovendien getroffen door een devaluatie van de munt: in 2013 was de tugrik 0,004 yuan waard en dit is nu maar 0,003 yuan meer. ‘Mongolen waren uitbundige spendeerders, maar ze letten nu meer op hun geld’ zegt een inwoner aan de Global Times. Ook een fietsenhandelaar die in de stad fietsen verkoopt, zegt twee maal te zullen nadenken vooraleer hij ook een stand in de grenszone gaat openen.
De regering heeft prikkels gecreëerd om de Chinese vraag voor Mongoolse producten te verhogen. Zo kunnen Chinese bewoners van de grensstreek tot voor 8000 yuan ingevoerde producten taksvrij kopen per dag. Andere Chinese burgers zoals toeristen kunnen belasting vrijstelling krijgen voor de eerste 2000 yuan aan goederen die ze per dag in de grenszone kopen. Ye merkt op dat Mongolië een land is dat praktisch alles invoert, behalve vlees. Wat ook de aantrekkelijkheid van de markt niet ten goede komt, is dat er weinig Russische goederen te koop zijn. Volgens hem hebben zich al aardig wat handelaars uit Zhejiang teruggetrokken wegens een beperkt aantal bezoekers en eveneens de onderontwikkelde logistiek.
Hoop
Niettegenstaande de moeilijkheden leeft er hoop bij de standhouders. Een Mongoolse handelaar toont producten van gedroogd vlees over conserven en frisdranken tot schoenen uit kamelenhuid. Van al haar producten verkoopt het vlees het best. Ze is dus blij dat het bestuur het initiatief nam tot de grenshandelszone. Op 31 december 2016 ontving deze zone al 12.000 bezoeken en spendeerden de bezoekers 10 miljoen yuan. Ye vindt dat veel van het succes van de nieuwe zijderoutes afhangt van het feit dat ondernemers risico’s durven nemen en tegen de trend in durven gaan.
Bronnen: Global Times, Wikipedia
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar