Verscherpte regels voor winning en raffinage van zeldzame aardmetalen

China heeft een aantal regels verstrengd over het beheer ter productie van zeldzame aardmetalen. De regulering van deze elementen die een steeds belangrijkere rol spelen in de wereldwijde technologierace, wordt aangescherpt in het licht van milieubescherming en de veiligheid van hulpbronnen.

Foto China Daily Disclaimer

De regering liet zaterdag weten dat de nieuwe regels op 1 oktober van kracht zouden worden. De verordening bepaalt dat de hulpbronnen eigendom zijn van de staat en dat ‘geen enkele organisatie of individu deze mag aantasten of beschadigen’. Om het toezicht op de industriële keten te verbeteren, zullen overheidsinstanties de ontginning en raffinage van de ertsen coördineren en beheren en ervoor zorgen dat de producten getraceerd kunnen worden. De regelgeving is bedoeld om zeldzame aardmetalen te beschermen en rationeel te ontwikkelen en tegelijkertijd het milieu te beschermen en de hulpbronnen van het land veilig te stellen, aldus het document.

In China wordt volgens het Internationaal Energieagentschap 70 % van de zeldzame aardmetalen gedolven en 90 % ervan verwerkt. Het gaat om een groep van meer dan een dozijn metalen die essentieel zijn voor moderne technologieën, variërend van elektrische voertuigen tot windturbines, robots en militaire wapens. Volgens de Financial Times geeft dat Beijing een bijna-monopolie op permanente magneten die worden gebruikt in elektrische voertuigen, windturbines en gevechtsvliegtuigen. De Rand Corporation beweert dat 18 van de 37 mineralen die relevant zijn voor defensietoepassingen geconcentreerd zijn in China.

De afgelopen jaren heeft China de export verboden van technologieën om zeldzame aardmetalen te winnen en te scheiden en van technologie om zeldzame aardmagneten te maken. China Daily argumenteert dat China een dure prijs betaald heeft voor de afhankelijkheid van de wereld van zijn zeldzame aardmetalen, omdat de oude mijnbouwprocessen tot zware vervuiling leidden. Het waren de ontwikkelde landen die winst maakten met geavanceerde elektronica en andere industrieën, terwijl China de kosten van de vervuiling betaalde. De nieuwe regelgeving moedigt het onderzoek, de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe technologieën, nieuwe materialen en nieuwe apparatuur aan en legt sancties op voor illegale activiteiten op het gebied van de winning, het smelten en de extractie van zeldzame aardmetalen, de distributie van producten en illegale in- en uitvoer.

Volgens de nieuwe regelgeving wordt de hoeveelheid gedolven en geraffineerde grondstoffen bepaald door factoren als de reserves van de grondstoffen, industriële ontwikkeling, milieubescherming en de marktvraag. Bedrijven die de mijnbouw- en verwerkingsvoorschriften overtreden, kunnen een boete krijgen van vijf tot tien keer het bedrag van hun illegale winsten. De boetes kunnen oplopen tot 5 miljoen yuan als de illegale winsten minder dan 500.000 yuan bedroegen, aldus het document. Degenen die het vertikken nalatigheden recht te zetten wanneer zij daartoe worden opgeroepen, kunnen worden beboet tot 1 miljoen yuan. Bedrijven die zich bezighouden met de winning en raffinage van zeldzame aardmetalen en de export van zeldzame aardmetalen moeten de stroom van de producten registreren en een volgsysteem bijhouden om ervoor te zorgen dat ze getraceerd kunnen worden.

Men heeft de indruk dat naarmate het westen de koude techoorlog naar meer gebieden uitbreidt, dat China zich ook meer schrap stelt op gebieden waar het zelf sterk staat.

Bronnen: SCMP, China Daily, FT

De omgekeerde afhankelijkheid waarover niemand spreekt:

Print Friendly, PDF & Email