Wen: China in eigen tempo en met reden

Wen spreekt de EU-top toe

Wen spreekt de EU-top toe


Wen Jiabao heeft uitgelegd waarom China weigert zich onder druk te laten zetten om de yuan op te waarderen. Een geforceerde opwaardering, zoals door de VS en sommige Europese politici geëist, zou de wereldhandel niet evenwichtiger maken en de Chinese economie en samenleving schade toebrengen. Dat laatste kan niemand gebruiken, want China is de locomotief van het herstel.
Wen Jiabao sprak gisteren de Europese leiders toe in Brussel en legde nauwgezet uit wat de overwegingen van de Chinese regering zijn om vast te houden aan de zelfstandige bepaling van hoe China de koers van zijn munt zal flexibiliseren. Hij drong er op aan om de kwestie niet te politiseren, maar ze te zien als het louter economisch structurele probleem dat het in feite ook is.
De waarde van de yuan is sinds 1994 met 55 % verhoogd en in 2005 heeft de Volksrepubliek zijn munt nog eens met 22% naar boven aangepast ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Waarom levert dat niet ontzettend veel op voor het handelstekort van de VS ten opzichte van China en waarom zou de opwaardering weinig zoden aan de dijk zetten voor het herstel van de wereldeconomie? Omdat het tekort een gevolg is van de verschillen in structuur van de economie van de betrokken landen. De eenvoudige warenproductie is nog steeds een veel voornamere sector in China dan in andere landen met een ontwikkelingsvoorsprong. China heeft daarom wel een handelsoverschot voor de basisproducten, maar in de dienstensector heeft het juist een handelstekort tegenover de VS en de EU. Verder is er op alle gebieden een handelstekort tegenover de Aziatische buurlanden Japan, Zuid-Korea en de landen van de ASEAN.
China wil geen handelsoverschotten, China wil een evenwichtige en duurzame wereldhandel. De oorzaken voor schommelingen in de koers van de euro moeten overigens eerder gezocht worden in de ontwikkelingen rond de dollar.
De kwalijke gevolgen die een bruuske en gedwongen opwaardering van de yuan zou hebben voor China, zou het herstel in de wereld ondermijnen. Het is goed om te bedenken dat China vorig jaar voor 50 procent aan de groei in de wereld heeft bijgedragen.
Wen probeerde de EU ook gerust te stellen door te verklaren dat van de structurele hervormingskoers en de openheid van de afgelopen 30 jaar niet essentieel zal worden afgeweken. De Europese bedrijven zullen volgens hem blijven genieten van een gunstig investeringsklimaat en van dezelfde voorwaarden als de Chinese op het gebied van intellectueel eigendom, innovatie en regeringscontracten.
De Chinese premier had het ook even over de zaak van de zeldzame metalen. In mobiele telefoons, mp3-spelers en elektrische auto’s wordt veel gebruik gemaakt van zeldzame aardelementen. Over China, waar zich de grootste voorraden van deze metalen bevinden, wordt verteld dat het die grondstoffen voor zichzelf wil houden. Bij het recente conflict met Japan dook bijvoorbeeld het gerucht op dat China deze stoffen het voorwerp van sancties zou willen maken. Wen Jiabao herhaalde nog eens dat er geen sprake is van een uitvoerstop, maar dat China wel zuinig en ecologisch verantwoord wil omspringen met zeldzame metalen. Hij waarschuwde voor de nadelige gevolgen – alweer voor de hele wereld – als de voorraden zouden uitgeput raken.
Wen kwam ook terug op twee andere langlopende meningsverschillen met Europa: hij vroeg de EU nog eens om China als markteconomie te erkennen en om het Europese wapenembargo tegen China op te heffen.
Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *