Wereldwijde uitstoot broeikasgassen stabiel dankzij China.

Voor het derde opeenvolgende jaar zal de globale uitstoot van broeikasgassen stabiel blijven. Dat is een première. Het verminderen van de afhankelijkheid van steenkool door China is de belangrijkste factor. Maar de vooruitgang is nog onvoldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van het Global Carbon Project waaraan wetenschappers uit de hele wereld meewerkten.

broeikasgassenDe studie van Global Carbon Project is ter gelegenheid van de Klimaattop in Marrakesh gepubliceerd in het tijdschrift Earth System Science Data.
Van 2004 tot 2013 was er een gemiddelde jaarlijkse toename van uitstoot met 2,3%. In 2014 daalde dat tot 0,7%, in 2015 bleef de uitstoot op hetzelfde peil, en in 2016 verwacht men 0,2% toename. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan volstaat het echter niet dat de uitstoot stabiel blijft. Om onder de 2°C opwarming te blijven moet de uitstoot van nu tot 2030 jaarlijks gemiddeld 0,9% dalen.
China stoot 29% van het totaal uit. Maar in 2015 daalde de uitstoot er met 0,7% en een verdere daling in 2016 is waarschijnlijk. In de jaren 2005-2014 was de jaarlijkse toename gemiddeld 5%.
Ook de VS deed het als tweede belangrijkste uitstoter niet slecht. De daling bedroeg 2,6% in 2015 en zal ongeveer 1,7% bedragen in 2016. De belangrijkste factor is het vervangen van steenkool door olie of aardgas. Zon- en windenergie rukken op bij de elektriciteitsproductie. Het plan van toekomstig president Trump om de steenkoolmijnen een nieuw elan te geven zal op sterke marktkrachten botsen.
De Europese Unie zag haar uitstoot in 2015 met 1,4% verhogen na een lange periode van daling. De Indische uitstoot steeg 5,2%.

Steenkool terugdringen

Het terugdringen van het steenkoolverbruik in China is de belangrijkste factor. De Chinese regering wil de productiecapaciteit voor steenkool binnen vijf jaar verminderen met 500 miljoen ton.
Een voorbeeld hoe dat werkt is de provincie Heilongjiang, een belangrijke steenkool producerende regio. Daar zijn vorig jaar 233 kleinere mijnen gesloten, met een totale capaciteit van 13 miljoen ton per jaar. Binnen de vijf jaar zullen er nog 44 grotere mijnen moeten dichtgaan. Het gaat om 24 mijnen van het staatsbedrijf Longmei Mining Group en 20 onafhankelijke mijnen. Dat moet de productiecapaciteit met 26 miljoen ton verminderen. De provincie zal de komende vijf jaar geen enkele nieuwe mijn laten openen. Bovendien moeten alle mijnen met een capaciteit van minder dan 150,000 ton per jaar dicht. Ook mijnen met een verouderde uitrusting die niet meer gemoderniseerd kan worden gaan dicht.
In Beijing werden in 2012 al strengere regels uitgevaardigd om het verbranden van steenkool tegen te gaan. Sindsdien zijn in het gebied van de hoofdstad al vier steenkoolcentrales stilgelegd. Drie winters later bleek het arseengehalte in de lucht gedaald met 86%, het loodgehalte en zwaveldioxidegehalte met bijna de helft, en cadmium met 40%. Dit blijkt uit een academische studie waaraan ook Greenpeace medewerkte. De studie geeft als aanbeveling ook het autoverkeer zo snel mogelijk aan te pakken.
Op de klimaattop heeft China samen met de VN en Marokko een Forum voor Zuid-Zuid samenwerking georganiseerd. China biedt aan zijn klimaatexpertise te delen met landen van het Zuiden. Het is van plan een fonds van 20 miljard yuan op te zetten voor Zuid-Zuid projecten in verband met klimaatverandering. Het heeft ook 36 miljoen dollar geschonken aan de VN voor dit soort projecten.
Bronnen: AFP, Caixin, China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *