Wetenschappelijke geletterdheid in China (en daarbuiten)

De wetenschappelijke geletterdheid onder de Chinezen neemt toe. Ook de bevolking uit minder ontwikkelde regio’s blijkt steeds beter in staat om wetenschap te begrijpen. Wel moet het land nog een achterstand wegwerken tegenover de westerse landen.

Wetenschappelijke geletterdheid is nuttig om problemen in leven en werk aan te pakken.

science literacy

wetenschappelijke geletterdheidDe Engelse term scientific literacy of science literacy is ook internationaal gangbaar. Hij is afkomstig uit het PISA-project (PISA = Programme for International Student Assessment), een internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd op initiatief van de OESO. Het Chinese onderzoeksinstituut voor de popularisatie van de wetenschap heeft naar wetenschappelijke geletterdheid in China een onderzoek uitgevoerd. Op de driedaagse World Conference on Science Literacy in Beijing deze week, is dat gepresenteerd.

Vooruitgang

Aan het onderzoek, dat liep van april tot juni, namen over heel China 60.000 burgers deel tussen de 18 en de 69. Rond de 8,5% van de bevolking in China is wetenschappelijk onderlegd. Dat is een vooruitgang met meer dan twee procent in de afgelopen drie jaar. Shanghai, Beijing en Tianjin vormen de top drie onder de steden wat science literacy betreft. Dat doen ze met scores van respectievelijk 21,9, 21,5 en 14,1. In de welvarende kustprovincies is de wetenschappelijke geletterdheid het hoogst. In alle provincies gaan de kennis en vaardigheden omhoog om wetenschap te begrijpen, toe te passen en daar informatie over in te winnen.

Nationaal beleid

wetenschappelijke geletterdheidDe Chinese regering spant zich consistent in om wetenschappelijke geletterdheid onder de bevolking te promoten en te doen stijgen. Dat werd het voorwerp van nationaal beleid in 2006. Het is immers de bedoeling van de overheid om een ‘wetenschappelijke beschaving en cultuur’ te creëren in China. Op relatief korte termijn is de bedoeling daarvan het verstevigen van de basis voor grootscheepse innovatieprogramma’s zoals Made in China 2025. Meer algemeen, op het vlak van het gedachtegoed is het bevorderen van wetenschappelijk denken onlosmakelijk verbonden met het marxisme.

Verschillen en achterstanden

Ook op het terrein van wetenschappelijke geletterdheid zijn er echter veel vormen van ongelijkheid weg te werken. Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen en regio’s. En ook tussen het Westen en China gaapt er nog een kloof. Eén cijfer om een idee te geven: Canada staat aan de top. Daar is 42 % van de bevolking in staat krantenartikelen op hoog niveau over wetenschappelijke resultaten te begrijpen.

China Daily, Reuters, Xinhua, WFEO.org (website van World Federation of Engineering Organizations, UNESCO), Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *