Witboek over duurzaam en inclusief transport

China staat een innovatieve, alomvattende, groene en gedeelde ontwikkeling voor van zijn transport, zo blijkt uit een recentelijk gepubliceerd witboek. Het legt de klemtoon op de innovatie en ook op hoe transport de arme gebieden ten goede komt. Het groen karakter en de veiligheid worden eveneens in detail behandeld.

Nieuwe SST Xian-Yinchuan

China heeft zich tot doel gesteld een modern, alomvattend vervoerssysteem uit te bouwen dat veilig, gemakkelijk, efficiënt groen en zuinig is. Eind 2019 bezat China een alomvattend netwerk met 130.000 km spoorlijnen waarvan 35.000 km hoge snelheidslijnen en 5 miljoen km autowegen waarvan 150.000 km snelwegen. Het land had 23.000 dokken in werking waarvan 2520 van meer dan 10.000 ton en ook 127.000 km bevaarbare binnenwateren. China telt 238 burger luchthavens. De olie- en gaslijnen (meestal van west naar oost) voor lange afstand reiken 156.000 km ver. Elke gemeente heeft een post.

Er kunnen tien verticale en tien horizontale transportcorridors onderscheiden worden. Voor het passagiersvervoer is de trend om voor middellange afstanden van autovervoer over te schakelen op de SST of vliegtuigtransport. Het aandeel van de SST in het totale spoorvervoer steeg van 4,5% in 2007 tot 65%.  Er zijn ook corridors voor steenkool en voor graantransport. Verschillende vervoerwijzen worden geïntegreerd zoals in de Beijing Daxing en Shanghai Hongqiao hubs. Vrachtterminals en logistieke parken worden geoptimaliseerd voor multimodaal en meerlagig transport. Logistieke hubs zoals de Yangshan Port in Shanghai en de binnenlandse spoorweghaven in Zhengzhou helpen daarbij. Het aandeel van het spoor in de vrachttransport verhoogt almaar. Express levering leidde de wereld gedurende de afgelopen 6 jaar

Het totale stedelijk wegennetwerk bedroeg 450.000 km en 40 steden hadden metro’s met in totaal 6172 km lijnen. 360 steden bieden deelfietsen aan en 70 hebben een aparte regelgeving over deelfietsen. Dagelijks worden 45 miljoen trips met deelfietsen afgelegd.

Eind 2019 liepen in 52 kantons pilots voor de integratie van stedelijk en ruraal transport. Ook voor gehandicapten wordt het transport meer toegankelijk gemaakt. Eind 2019 hadden meer dan 400 steden online aanroepdiensten voor auto’s met gemiddeld 20 miljoen trips dagelijks.

Slim transport

gezichtsherkenning
Gezichtsherkenning op luchthaven

Door het online platform voor vrachttransport steeg dit vorig jaar met 85%. Het online platform voor passagiers verkocht in 2019 3,57 miljard tickets. Elektronische tickets kunnen zowat in elk station gekocht worden en China is op weg tot een volledige wifi dekking in de SSTs en stations. Eind 2019 beschikken de bus-terminals op kantonniveau of hoger over het online boeken van tickets. In spoorwegstations kan ingecheckt worden met gezichtsherkenning en ook in 229 luchthavens verloopt het instappen zonder papieren. Intelligent parkeren biedt ook meer gemak. De tolhuisjes tussen de provincies werden verwijderd en vervangen door Electronic Toll Collection. Het Beidou satelliet systeem bedient 7,6 miljoen voertuigen, 33000 post- en vrachtwagens voor spoedleveringen, 1369 publieke vaartuigen, 10.863 maritieme installaties en 109 grondstations plus 352 luchtvaart faciliteiten. De zelfsturende SST tussen Beijing en Zhangjiakou is de eerste wereldwijd.

Technologie

Langste onderzeese metrotunnel in Qingdao

Het Witboek stelt dat China de wereld leidt in spoortechnologie voor grote hoogten en ook onder extreem lage temperaturen evenals in het bouwen van offshore diepzeehavens en in het bouwen van reuze luchthavens. Ook in de bouw van autobruggen en tunnels zou het nummer één staan want in tunneltechnologie maakte het diverse doorbraken. De technologie voor zuinige wagens en wagens op nieuwe energie loopt gelijk met de laatste ontwikkelingen. De fabricagetechnologie voor speciale schepen en voor scheepsbouwmachines en complete sets van grote geautomatiseerde en gespecialiseerde container afhandelingsapparatuur behoren volgens het Witboek eveneens tot de top in de wereld. Een eigen regionaal vliegtuig is in commerciële dienst. Ook de sorteertechnologie bij de diensten voor spoedleveringen ontwikkelt zich snel.

Arme regio’s

Aanleg asfaltweg in landbouwgebied

Transport speelt ook een rol in het bestrijden van de armoede door de flessenhalzen te verwijderen die de ontwikkeling van rurale gebieden hinderen. China beschikt daarvoor over een vijfjarenplan, een actieplan dat loopt over 3 jaar en ook jaarplannen ter uitvoering. Ze beslaan 1177 kantons, steden en districten in arme gebieden. Van 2012 tot 2020 ging 1.460 miljard yuan of 61% van de autotaks opbrengsten naar deze gebieden. Nu zijn zowat alle kantonnale hoofdsteden te bereiken via wegen van klasse twee of hoger. In de dorpen is de tijd voorbij dat de rurale inwoners zich door stof en slijk moesten werken om naar de markt te gaan. De dorpen zijn immers verbonden met wegen in asfalt of beton. Eind 2019 maakte de lengte van het rurale wegennet 83% uit van het totale wegennet. Tussen 2016 en 2019 legde China 96.000 km asfalt en betonwegen om de arme gebieden beter toegankelijk te maken. Ook goed voor de levering door de logistiek. Het aantal dorpen dat aangedaan wordt door busdiensten verhoogde met 54.000 zodat deze nu 99% van de administratieve dorpen aandoen. Bij de spoorwegen ging 3300 miljard yuan of 78% van de totale investering in spoorinfrastructuur naar spoorprojecten om 274 arme kantons te verbinden. 2328 omnibussen voor passagiers stoppen er en 594 speciale toeristische treinen werden daarvoor ingezet.

Gepakt de bus op in ruraal gebied

Groen en duurzaam.

De elektrificatie van het spoorwegnet bereikt 71%. Het land telt nu 400.000 bussen en 430.000 vrachtwagens aangedreven door nieuwe energie naast 180.000 voertuigen op aardgas en 290 LNG-schepen. 14% van voertuigen in de luchthavens rijden eveneens op nieuwe energie. Ook bij de postvoertuigen zet de ontwikkeling zich door. Langs 942 autosnelwegen staan meer dan 7400 oplaadpalen. Ook de containerterminals in grote havens langs de kust en Jangtse zijn overgeschakeld van olie naar elektriciteit. China promoot de recyclage van bestratingsafval, asfalt, gebruikte banden, bouwschroot en andere materialen. Verplichte nationale standaarden werden toegepast voor het lozen van vervuilende stoffen uit schepen, voor de behandeling van oliehoudend afvalwater, reinigingsafvalwater voor chemische tanks, de bouw van behandelingsfaciliteiten voor olieachtig afvalwater, sanitair afvalwater en afval van schepen in havens en voor de beheersing van stofverontreiniging in havens. Voertuigen die sterk vervuilen worden versneld van de weg gehaald.

Groene fietswegen in Chengdu

Veilig

Sinds 2012 hebben zich geen grote spoorongevallen meer voorgedaan. In 2019 daalde het aantal doden bij treinongevallen met 46% i.v.m.  2012. 47.000 onveilige bruggen werden vernieuwd. De burgerluchtvaart vliegt gedurende 112 maanden veilig. De maritieme veiligheid werd versterkt evenals de respons op noodsituaties. China is nu uitgerust met meer dan 70 professionele reddingsschepen, meer dan 120 bergingsvaartuigen, meer dan 20 gespecialiseerde reddingsvliegtuigen en meer dan 20 noodreddingsteams.

De capaciteit om te reageren op noodsituaties zoals Covid-19 verbeterde. De transport sector speelde een belangrijke rol bij het terugdringen van het virus. In de meest getroffen provincie Hubei arriveerden 1,59 miljoen ton medische en dagelijkse benodigdheden en 5,8 miljoen ton thermische steenkool en stookolie zowel via het spoor, auto- en waterwegen, burgerluchtvaart en post.

Internationaal

Chinese mondkapjes komen aan in Luik

Een apart hoofdstuk behandelt de internationale samenwerking qua transport en hierin worden onder meer de transportprojecten in het kader van het Belt & Road Initiative vermeld. Wij pikken er uit dat al 31.000 China Railway express treinen de transcontinentale reis naar Europa maakten en dit naar 92 bestemmingen in 21 Europese landen. Qua internationale samenwerking tegen Covid 19 stuurde China 294 partijen voorraden naar 150 landen en 7 internationale organisaties. 35 teams van in totaal 262 medische experts werden uitgezonden om 33 landen te helpen.

Besluit

Het besluit stelt dat China streeft naar een alomvattend transportsysteem dat groen, gemakkelijk, efficiënt, groen en duurzaam is uitgerust met eerste klas technologie, management en diensten. Daartoe zal het overschakelen van de nadruk op snelheid en op grootte naar kwaliteit en efficiency, van onafhankelijke initiatieven naar een geïntegreerde multimodale ontwikkeling en van traditionele drivers naar innoverende krachten. Het Witboek hoopt dat dit tegen 2035 uitgebouwd is.

Dan zou de nationale 1-2-3 reiscirkel en de wereldwijde 1-2-3 cirkel moeten functioneren. De nationale 1-2-3 cirkel wil dat het pendelen in de steden hooguit 1 uur duurt, reizen tussen steden in een cluster maximaal twee uren en trips tussen grote binnenlandse steden 3 uur. Global 1-2-3 logistics streeft er naar dat postpakketten binnen China op één dag geleverd worden, dat dit twee dagen duurt naar de buurlanden en 3 dagen naar steden in andere landen. Tot zover het Transport Witboek.

Voegen we er nog de actualiteit aan toe. Vorige week opende de SST-lijn tussen Xian en Yinchuan (Ningxia) en heel binnenkort opent de 93 km lange SST-lijn tussen het Beijing Weststation en Xiong’an New Area in Hebei. Op 30 december werd in de provincie Yunnan de treinlijn vanuit Lincang over Kunming naar Dali ingehuldigd. De trein zal met 160 km per uur de 200 km afleggen.

Personeel uit de minderheden op nieuwe Yunnan trein

Witboek volledige tekst

Bekijk ook YouTube over de Chinese wegen

over de spoorwegen

wandelen in de Daxing luchthaven van Beijing

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *