1000 miljard nodig voor rioleringen

China heeft duizend miljard yuan nodig om  400.000 km rioleringen aan te leggen wat de druk op de vervuilde waterlopen kan verlichten. Sommige lagere overheden blijken echter weerbarstig om in het milieu te investeren. Het Milieuministerie heeft echter al in principe een plan aangenomen voor een beter milieu in de landbouwgebieden.

Het plan om de watervervuiling drastisch aan te pakken dateert uit 2015. De steden worden aangemaand om de vervuiling van hun rivieren tegen 2020 terug te dringen tot onder 10%. Ook heeft het Chinees gevecht tegen de vervuiling al de rurale gebieden bereikt. Volgens directeur Zhang Bo van het Waterdepartement bij het Milieuministerie is niet minder dan 1000 miljard yuan nodig om een riolennetwerk uit te bouwen die de zware verontreiniging van de rivieren kan tegen gaan. De aanleg van één kilometer riolering kost immers 3 miljoen yuan en 400.000 km zijn nodig. Bijgevolg lijkt het logisch dat de waterprijs verhoogd moet worden om de kosten te betalen.
Zhang is echter alles behalve optimistisch over de inschikkelijkheid van de lagere overheden.  Financieringsproblemen en de onwil om zich te schikken, houden het zuiveringsprogramma tegen. Sommige lagere overheden denken nog altijd dat het verbeteren van het milieu ten nadele uitvalt van de economie. Zhang beklaagt er zich over dat ze niet altijd zien dat een beter milieu ook meer vastgoed en andere investeringen kan aantrekken.
De staat heeft een mobiele app gelanceerd die het publiek betrekt bij het rapporteren van overtredingen. Dit jaar heeft de centrale regering een campagne gelanceerd tegen overheden die die er niet in slagen om vervuilingsincidenten goed te corrigeren. Na controle vond het Ministerie dat tijdens het eerste semester 70% van het geteste grondwater ongeschikt was voor menselijk verbruik terwijl dat vorig jaar nog 67,9 % bedroeg. Zhang vindt dat ‘s lands water zuiveringsprogramma te veel focust op de betere regio’s, terwijl de landelijke gebieden achteruit gaan.

Ruraal plan

In dat verband heeft het Milieuministerie al een nieuw plan goedgekeurd dat er naar streeft om verontreinigde rurale gronden en drinkwater op te ruimen en het afvalbeheer te verbeteren. Het plan dat al principieel door het ministerie is goedgekeurd verplicht ook het minder gebruik van kunstmest en pesticiden en trekt de recyclagegraad in de landbouwgebieden op.
De regering stelde voorts in mei vast dat in 2017 voor het vierde jaar op rij het totale bouwland afnam. Het land wil immers dat tegen 2020 één vierde van ‘s lands grond niet mag gebruikt worden voor ontwikkelingsprojecten. In februari kondigde de regering al een alomvattend plan af voor een duidelijke verbetering van het landelijk milieu tegen 2020

Ecozones

Afgelopen week maakte het ministerie van Financiën bekend dat het dit jaar 72 miljard subsidie vrijmaakt met als doel functionele milieuzones te subidiëren en dat is 15% meer dan vorig jaar, aldus het ministerie. Deze zones zijn gebieden die een centrale rol spelen in water- en grondbehoud, in wind afscherming evenals in het beschermen van de biologische diversiteit. De verhoogde bijdragen tegen de vervuiling passen in het kader van een intensieve strijd gedurende de komende drie jaar tegen vervuiling, tegen de armoede en ook ter voorkoming van grote risico’s.
Bron: China Daily, Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *