34 miljoen ha landbouwgrond omgevormd tot bos

Gedurende de laatste twee decennia heeft China 34 miljoen ha landbouwgrond omgevormd tot bos of gras, zo heeft het National Forestry and Grassland Administration berekend in een nieuw verschenen witboek.

In 1997 werd het bekken van de Gele rivier geteisterd door een droogte van 267 dagen terwijl het jaar nadien de bekkens van Jangtse en Songhua sterke overstromingen kenden. 13 miljoen personen werden dakloos en 3600 personen lieten het leven. Het onheil werd toegeschreven aan overmatige houtkap van staatsbosbedrijven en aan boskap op steile hellingen voor kleinschalige landbouw die heeft bijgedragen tot bodemerosie

Na de rampjaren dokterde de overheid diverse programma’s uit zoals het Conversion of Cropland to Forest Program and Grassland Pr ogram(CCFP). Op twee decennia heeft China zo 34 miljoen ha landbouwgrond omgevormd tot bos of gras. 25 provincies ontvingen in totaal 517 miljard yuan van de regering. Het nieuwe groen dat door dit programma gewonnen werd, maakte 40% uit van de natiewijde begroening. –Volgens het Bosbestuur steeg daardoor de bebossingsgraad in de belangrijkste gebieden met 4%. Een wetenschappelijke bron heeft het over 25% meer bos in 100 geverifieerde kantons.

Volgens het Witboek heeft dit voor 1380 miljard yuan aan ecologische baten opgeleverd, meer dan het dubbele van de kosten. Tezelfdertijd heeft het programma bijgedragen tot het verhogen van het inkomen van de rurale bevolking en tot de strijd tegen de armoede. 41 miljoen gezinnen participeerden in het programma en 158 miljoen personen hebben van het programma geprofiteerd. Door het programma kregen de deelnemers een toelage van 9000 yuan per gezin. Sommigen verhoogden hun inkomens door over te schakelen op veeteelt of door te gaan werken in de steden. Tussen 2007 en 2016 steeg het beschikbare inkomen van de betrokken rurale gezinnen jaarlijks met 14,7% wat 1,8% meer is dan de nationale rurale stijging aldus het witboek. Ondertussen heeft het land ook een regelgeving uitgewerkt dat het toezicht verscherpt. De subsidieregeling zou nog worden verbeterd zodat een systeem gevormd wordt voor een consolidatie van de resultaten op lange termijn. .

Bron: China Daily, Environmental Evidence

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *