Opsporingsambtenaren CPC voor het gerechtHet slachtoffer (foto AP)

Het slachtoffer (foto AP)

Zes beambten van de partij-staat staan in Zhejiang terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg van een partijlid. De zaak is omstreden omwille van de feiten zelf en vanwege de rechtsgang. Ze is ook een schoolvoorbeeld van hoe de campagne tegen corruptie niet mag worden aangepakt.

Sinds gisteren staan vijf leden van de Commissie voor Inspectie van de Discipline terecht en iemand van de lokale recherche. Zij worden ervan beschuldigd dat ze een partijlid hebben gedood bij een ondervraging in het kader van een intern onderzoek. De weduwe van het slachtoffer is het oneens met de aanklacht ‘opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’. Volgens haar is er sprake van ‘moord met voorbedachten rade’. De advocaat van de familie zegt dat hij niet de kans heeft gekregen om van de verdachten een kruisverhoor af te nemen en dat hij uit de zitting in de namiddag is geweerd. Volgens hem staan de verkeerde mensen terecht zodat een hogere functionaris, die opdracht zou hebben gegeven tot de ‘harde’ ondervraging, vrijuit kan gaan. 

Het ombrengen van Yu Qiyi zal een smet werpen op de strijd tegen de corruptie, op de reputatie van de CPC en haar Commissie voor Inspectie van de Discipline die blijkbaar in sommige regio’s fouten maakt bij de rekrutering of de opleiding van haar mensen. Ook het gerecht maakt een slechte beurt. Op dit moment brengen de officiële media die eerder de zaak hebben aangekaart geen verslag uit over het proces en dat zal wellicht niet enkel zijn ‘om de procesgang niet te beïnvloeden’. Volgens advocaten is het een lichtpunt dàt de daders worden vervolgd en dat in april en mei de media wel over de kwestie hebben gepubliceerd. De centrale leiding verklaart al enige tijd dat de partij en haar functionarissen de wet moeten respecteren binnen en buiten de organisatie. De ‘niet-natuurlijke dood’ van partijleden bij interne onderzoeken wordt allicht een krachtig argument om die woorden in daden om te zetten.

Bronnen: BBC, Wall Street Journal, AFP, Global Times, China Daily

In mei publiceerde de Global Times een interessante reportage over de interne onderzoeken, shuanggui, onder de titel ‘Is intra-party interrogation a shield or a trap?’ Het artikel bespreekt de kwestie Yu Qiyi uitvoerig.
http://www.globaltimes.cn/content/782661.shtml#.UjlpPFpCTcs

Begin september schreven wij zelf over de kwestie. Nu er een proces is waar de gang van zaken voor kritiek vatbaar lijkt te zijn en waarover de Chinese media het stilzwijgen bewaren, vonden we het nodig om er weer aandacht aan te besteden.
http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/foltering-media-serveren-opgewarmde-kost/

 
 

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Opsporingsambtenaren CPC voor het gerecht

    • “Waarom is er een dubbel onderzoekssysteem?” is inderdaad een van de hele belangrijke vragen in dit debat. Het artikel in Global Times laat die vraag ook aan bod komen en geeft het woord aan een tegenstander ervan, in het laatste deel van het artikel (pagina 2, doorklikken). Daarom loont het de moeite het artikel van GT te lezen. De titel erboven is wat dat betreft niet helemaal nauwkeurig, maar dat komt in alle media vaker voor.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.