“5000 miljard yuan investeringen in schone energie op 10 jaar”

China geeft de komende 10 jaar 5000 miljard yuan uit aan de ontwikkeling van nieuwe energievormen en aan het schoner maken van de bestaande energievormen. Vooral aardgas wordt gestimuleerd , en daarnaast wordt het ‘smart grid’ ontwikkeld. Dit blijkt uit het ontwerpplan voor energie, dat onthuld wordt in het blad ‘Wen Wei Po’.
Na veel discussies is het planontwerp voor de ontwikkeling van nieuwe energievormen klaar om aan de regering voorgelegd te worden. Volgens het ontwerp wordt een investering voorzien van 5000 miljard yuan (wat, gelet op het multiplicatoreffect, uiteindelijk meer zal zijn). Volgens Jiang Bing, de directeur-generaal Politieke Planning van het Energiebestuur, zal China, door zijn afhankelijkheid van steenkool sterk te reduceren, tegen 2020 zijn SO²-uitstoot met 7,8 miljoen ton verminderen en de CO²-uitstoot met 1,2 miljard ton per jaar. Analisten wijzen erop dat China, indien het wil dat niet-fossiele brandstoffen tegen 2020 15 % van het energieverbruik vertegenwoordigen, daarvoor de kernergie moet opdrijven tot 75 miljoen kw, waterkracht tot 300 miljard kw en biomassa tot minimaal 240 miljoen ton steenkool equivalent. Verwacht wordt dat het plan ook leidt tot een verandering van het energiepatroon, doordat het gebruik van aardgas sterk gestimuleerd wordt. Terzefdertijd zouden traditionele nijverheden, zoals uitrustingsgoederen en non-ferro, door de verandering van energiepatroon aangespoord worden tot aanpassing.
Jiang Bing verwacht nog dat de investeringen aanleiding geven tot een jaarlijkse aangroei van de energieproductie met 1500 miljard yuan per jaar en tot het scheppen van 15 miljoen arbeidsplaatsen. Voor de investeringen wordt niet enkel op staatsondernemingen gerekend, maar ook op de privésector en buitenlandse ondernemingen. Behalve het opvoeren van aardgas is een ander kenmerk van het plan de uitbouw van een ‘smart grid’: zowel wind- en zonne-energie als biomassa vereisen een verbinding met dit intelligent energienetwerk. De werktuigen alleen al voor dit ‘smart grid’ hebben een prijskaartje van 1000 miljard yuan. Deze nieuwe technologie impliceert ook de aanwending van nieuwe materialen als tin, lithium en mangaan. Kortom, de energiesector gaat een omwenteling tegemoet.
Lees ook dossier “China voert groene revolutie door”

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar