Tag: energiebesparing

Energieplannen 2021-2025 bekend

De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en het Energiebestuur hebben de doelstellingen van de energiepolitiek tussen 2021 en 2025 bekend gemaakt. De klemtoon ligt op energiezekerheid, invoer diversificatie en het streven naar koolstof neutraliteit.

Chinese koolstofuitstoot naar beneden herzien

Schattingen van de Chinese koolstofuitstoot waren tot nu toe 14% te hoog. Dit soort schattingen was weinig precies. Zo liepen verschillende schattingen voor 2008 tot 15% uiteen. Een belangrijke reden daarvoor was de onzekerheid rond het energieverbruik. De tweede reden is dat men niet wist hoeveel koolstof de in China verbruikte brandstoffen uitstoten: daar bestonden nauwelijks metingen van.

Op een groen blaadje 206

Optimisme over energiebesparing Vicevoorzitter Zhang Yong van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie is optimistisch dat de doeleinden qua energiebesparing bereikt kunnen worden. Het energieverbruik per eenheid bnp daalde tijdens het eerste kwartaal met 5,6 % op jaarbasis vergeleken met het jaar voordien. Bijgevolg lijkt het jaarlijks streefcijfer van 3,1 % gemakkelijk te bereiken. Hij is er van overtuigd dat het doel van 16% tijdens de periode 2011-15 gehaald zal worden en zelfs overtroffen . Studies over…

China en het klimaat

Op 4 en 5 mei vond in Brussel een conferentie “The Eu and China: Reform and governance” plaats, gesponsord door het Eu-China Research Centre van het Europacollege, de Europese Unie en het China Reform Forum.
De tweede dag, in het Europese parlement, was gewijd aan de voorbereiding van de klimaatconferentie in Parijs door de EU en China. Tien specialisten met overwegend academische background kwamen tijdens twee rondetafelgesprekken hun visie geven. ChinaSquare hoorde er een aantal markante uitspraken.