Tag: energiebesparing

Energieplannen 2021-2025 bekend

De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en het Energiebestuur hebben de doelstellingen van de energiepolitiek tussen 2021 en 2025 bekend gemaakt. De klemtoon ligt op energiezekerheid, invoer diversificatie en het streven naar koolstof neutraliteit.

Bouwsector beoogt groenere toekomst

China streeft er naar dat tegen 2022 70% van de nieuwbouw groen gecertificeerd is. De meeste provincies hebben een politiek die koolstofarm bouwen bevordert. Koolstofvrij bouwen verkeert nog in een experimenteel stadium.

Meer energiebesparing nodig in de afkoeling

China vervaardigt het leeuwenaandeel van ’s werelds afkoelingsproducten. Toch vreten deze toestellen nog te veel energie. Om meer energiebesparing en groene producten te prmoten is de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie klaar met een actieplan.