75.000 miljard dollar voor groene transitie in China

Een officiële studie berekent dat China in de volgende 30 jaar liefst 75.000 miljard dollar zal uitgeven op weg om in 2060 koolstofneutraal te worden. Die enorme investeringen zullen niet alleen op het klimaat maar ook op de economie een positieve invloed hebben.

Lange afstand vervoer op waterstof (foto twitter)

Een gezamenlijke studie door de Chinese overheid, academici en privé-instellingen berekent dat het land in de volgende dertig jaar 75.000 miljard dollar zal uitgeven aan de groene transitie. Om een idee te krijgen van de grootte van dit bedrag: het is vijf keer het bnp van 2020 of meer dan 50.000 dollar voor elke Chinees.

De studie is gemaakt door de Research Group van het Green Finance Committee of China Society for Finance and Banking onder leiding van Ma Jun, de voorzitter van het Beijing Institute of Finance and Sustainability, een academische organisatie die afhangt van het stadsbestuur van Beijing. De Green Finance Committee of China Society for Finance and Banking is in 2005 opgericht door de centrale bank en de financiële regelgevers.
Naast Ma zijn er nog 40 andere auteurs die zowel voor Chinese als westerse instellingen werken.

Met 75.000 miljard dollar zit de studie aan een veelvoud van de meest hoogste westerse schattingen. In januari 2021 had Goldman Sachs het op ‘slechts’ 16.000 miljard en netto 40 miljoen banen tegen 2060 gehouden.

Hoeveel is 75.000 miljard dollar voor China? China besteedt 40% van zijn bnp aan investeringen, wat internationaal een zeer hoog niveau is. Volgens het rapport zou een kwart van die investeringen naar groene technologie gaan. Concreet dus jaarlijks ongeveer 10% van het bnp.

De onderzoeksgroep vertrekt van het standpunt dat investeringen in nieuwe technologieën om koolstofneutraliteit te bevorderen de productiviteit in het algemeen zullen verhogen en de groei zullen versnellen, eerder dan te vertragen. Hun rapport behandelt het volledige gamma van nodige technologieën op elk gebied.

Groene waterstof, groene elektriciteit en koolstofopvang en -opslag

Opvallend is de belangrijke rol van groene waterstof als energievector: brandstofcellen met waterstof zullen dienen voor lange afstand transport over de weg, vervoer over zee en luchtvaart. Op die manier zal waterstof instaan voor 10% van de energie voor vliegtuigen en voertuigen.
Waterstof zal ook instaan voor 15% van de energie voor de Chinese industrie.
In het rapport van Goldman Sachs werd geschat dat waterstof zou zorgen voor 20% van de uitstootvermindering; het zal in de elektriciteitsproductie dienen als bufferopslag van energie in combinatie met variabele hernieuwbare energiebronnen, en verder in sectoren waar nuluitstoot moeilijk is zoals in staalnijverheid, petrochemie, wegtransport over lange afstand of verwarming van gebouwen.

De elektriciteitsproductie zal vooral met niet-fossiele energie gebeuren, namelijk hernieuwbare energie en kernenergie. Een kleine hoeveelheid elektriciteit zal nog opgewekt worden met fossiele brandstoffen, met opvang en opslag van koolstof.
De bouwsector en ongeveer de helft van de transportsector en van de industrie zullen groene elektriciteit gebruiken.

Gebouwen worden uitgerust met energiebesparende technologieën zoals zonnepanelen zodat ze netto koolstof gaan opvangen.

Voor de industrie zal het ondanks energiebesparingen en gebruik van groene elektriciteit en waterstof toch niet mogelijk zijn de nul uitstoot volledig te bereiken maar men moet er zo dicht mogelijk bij geraken. De restuitstoot moet afgevangen worden en opgeslagen of hergebruikt.

Voor de transportsector komt er een combinatie van waterstof, biofuel voor zwaarder vervoer en elektriciteit voor lichtere voertuigen. Alleen al de oplaadinfrastructuur vergt 1.000 miljard dollar investeringen.

Groene investeringen geven netto winst

De onderzoeksgroep stelt dat de groene transitie de productiviteit in de industrie zal verhogen. Dat is extra belangrijk voor China waar de nijverheid voor 40% van het bnp instaat. In de geïndustrialiseerde OESO-landen is dat slechts 22,5%. Bovendien bestaat de Chinese industrie voor een belangrijk deel uit energie-intensieve sectoren; 65% van de energie in China wordt door de industrie verbruikt. Het is de bedoeling de volledige industrie te hertekenen, over te schakelen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en lage- of nul uitstoot, en het gewicht ervan in de economie te verminderen.

Doordat China een grote invoerder is van fossiele energie, zal door de groene transformatie die afhankelijkheid van invoer afgebouwd worden.

Groene investeringen zullen er voor zorgen dat middelen gaan naar sectoren met hoge productiviteit en een groot groeipotentieel. Ze zullen ook de totale vraag aanwakkeren.

Niet te verwaarlozen: onderzoek en ontwikkeling krijgen een flinke boost. De grootte van de Chinese markt en industrie brengt schaalvoordelen mee voor nieuwe technologieën. China is nu reeds technologisch leider in zonnepanelen, windmolens, elektrische voertuigen en batterijen. Ook in slim maakwerk kan China de leiding nemen.

Tegen 2050 zullen sectoren met hoge toegevoegde waarde, zoals medische apparatuur, geneesmiddelen en gesofistikeerde uitrustingen instaan voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde in de industrie.

Nog extra stappen nodig

Het nieuwe rapport citeert ook de eerdere Goldman Sachs studie die verwacht dat tegen 2060 de elektriciteitsproductie zal verdrievoudigen en voor het overgrote deel zal bestaan uit zonne-energie, windkracht, waterkracht en kernenergie. Daardoor zal de helft van de koolstofemissie geëlimineerd worden. Maar de vraag naar koper zal 15% stijgen, en er zal ook een pak meer aluminium, nikkel en lithium nodig zijn. De productie van waterstof zal zeven keer hoger liggen dan in 2020. Volgens het team van Ma zijn deze cijfers echter onderschat omdat ze slechts over een deel van de economie gaan.

Het team heeft ook berekend dat met de huidige Chinese politiek steenkool in 2050 nog zal instaan voor 15% van de industriële energie, tegen 52% in 2019. Maar om in 2060 koolstofneutraal te zijn, moet steenkool in 2050 al teruggevallen zijn op slechts 8%. Er is dus nog een bijkomende inspanning nodig.

Groene financiering geen probleem?

Hoe gaat dit alles betaald worden? Vandaag zijn 10% van de leningen al groene kredieten, maar dat moet in fasen omhoog naar 25%. Tegelijk moeten banken vervuilende leningen afbouwen. China zal zich ook door ontwikkelde landen laten inspireren om een breed gamma groene financiële producten te lanceren.

Zo kan men obligaties uitgeven met een variabele interest die gekoppeld is aan een groene ontwikkelingsindex, en speciale producten voor projecten met nul uitstoot, bestemd voor institutionele beleggers (zoals fondsen voor sociale zekerheid, pensioenfondsen,verzekeringen..) Die zouden door de overheid aangemoedigd worden om te investeren in koolstofneutraliteit en in het algemeen volgens ESG criteria.

Ongeveer twee derden van het vereiste bedrag zal van financiële instellingen komen, één derde van institutionele beleggers. Ook buitenlanders zijn nodig. Dat is voor China extra aantrekkelijk omdat de financieringskosten in euro’s en dollars lager liggen dan in Chinese yuan.

Bron: Asiatimes

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *