Auteur: Frank Willems

Turkije maakt bocht naar BRICS en China

De Turkse buitenlandminister is drie dagen in China. Turkije zoekt meer aansluiting bij de BRICS-landen en meer samenwerking met China als alternatief voor de EU. De minister bezoekt ook Xinjiang, de autonome regio van de Oeigoeren, een Turkstalige moslimminderheid.

Kwaliteitsmedia verspreiden tendentieus verhaal.

De voorbije week zagen we een voorbeeld van een tendentieus verhaal over China verspreid door kwaliteitsmedia. Al gehoord van Chat Xi PT, een nieuw AI programma gebaseerd op de gedachten van Xi Jinping?
De website ‘What’s on Weibo’ die de Chinese sociale media analyseert, richt deze keer een onderzoekende blik op de westerse mediacollega’s: Wat is de bron van hun nieuws en wat is er echt aan de hand?

Bezoek Xi jinping aan Frankrijk: beperkte resultaten

Het bezoek van president Xi aan Frankrijk illustreert de verschuivende en complexe internationale politieke situatie. Er werden open gesprekken gevoerd maar de concrete resultaten zijn beperkt. Frankrijk en de EU balanceren tussen afhankelijkheid van de VS, kortzichtig eigenbelang of toekomstgerichte samenwerking met China;