Auteur: Frank Willems

China-Rusland: partnerschap, geen alliantie

De Chinese president Xi sprak in Moskou met president Putin van Rusland. Uit de vele commentaren voor- en achteraf analyseren we de kernpunten. Rusland wil over Oekraïne onderhandelen. De VS en Oekraïne zijn daar (nog) niet toe bereid. China blijft bereid als neutrale bemiddelaar op te treden. Los van het conflict in Oekraïne wordt de strategische langetermijnsamenwerking tussen China en Rusland verstevigd. Bilateraal zijn energie en financiën de opvallendste sectoren. Maar het partnerschap is ook geopoltiek belangrijk.

Eigen mRNA-vaccin doorbraak voor China

De Chinese overheid heeft een eerste zelf ontwikkeld mRNA-vaccin tegen Covid-19 goedgekeurd. Dat verbetert de weerbaarheid tegen een eventuele nieuwe coronagolf. Het illustreert ook dat China een technologische achterstand relatief snel kan inlopen.

Gesofistikeerde bouwtechnieken voor Xiong’an

Xiong’an is een nieuwe stad van é,5 miljoen inwoners die momenteel gebouwd wordt om een aantal functies van Beijing over te nemen. Daarbij worden de nieuwste bouwtechnieken gebruikt.

Xi’s oproep tot wereldwijde samenwerking tussen verschillende beschavingen

Op 15 maart hield de Communistische Partij van China (CPC) een digitale bijeenkomst met 500 leiders van politieke partijen of organisaties uit 150 landen, met als thema de modernisering van de wereld en de rol van politieke partijen in dat kader. Bij deze gelegenheid lanceerde president Xi Jinping het Global Civilisation Initiative (GCI), een oproep tot wereldwijde samenwerking tussen verschillende beschavingen.

Toen waren ze nog met twaalf, Taiwan diplomatiek verder geïsoleerd

Wie onze media volgt krijgt de indruk dat Taiwan een land is in plaats van een Chinese provincie. Van de 193 VN-leden zijn er echter slechts 13 die Taiwan diplomatiek erkennen. Eén daarvan, Honduras, haakt ondanks zware VS druk, nu ook af en illustreert daarmee de trend naar volledig diplomatiek isolement van Taiwan.

Het economisch testament van Li Keqiang

Aftredend premier Li Keqiang presenteerde in het nieuw verkozen parlement zijn eindrapport dat zoals gewoonlijk vooral rond economie draait. Het bevat een overzicht van 2022 en van de vijf jaar regeringsbeleid sinds de verkiezingen van 2018. Verder schetst het de
huidige uitdagingen en bevat het aanbevelingen voor de streefdoelen van 2023 en de middelen om die te realiseren.

Luban ateliers, weinig bekende Chinese technische bijstand

De Luban ateliers zijn educatieve samenwerkingsakkoorden waarin China andere landen helpt bij de beroepsopleiding van knelpuntberoepen. In het kader van het Belt and Road Initiative (BRI, de nieuwe zijderoutes) neemt hun aantal toe.

Bolivië rekent op China voor lithium industrie.

Bolivië heeft de grootste lithiumreserves ter wereld. Ondanks de toenemende vraag naar het metaal kreeg het de lithiumontginning- en verwerking nog niet uit de startblokken. Chinese investeringen en technologie kunnen hopelijk soelaas brengen.