Alarmniveau 2 vanwege aanhoudende stortregens en overstromingen (UPD)

Het Chinese ministerie van Watervoorziening heeft zondag het alarmniveau 2 voor de overstromingen ingesteld. De stijging van het waterpeil in het Poyangmeer, dat verbonden is met de Jangtse, gaf de doorslag bij het nemen van de beslissing.

Alarmniveau is het op één na hoogste van de vier niveaus in het noodsysteem. Vorig week is China van alarmfase vier naar drie gegaan en nu is de situatie dus nog een graad erger.

alarmniveau
Dongtingmeer (foto Chen Zeguo )

Zwellende meren

Zware regenbuien blijven het land teisteren. Sinds 4 juli zijn 212 rivieren in het hele land op alarmerende wijze overstroomd. Hierbij zijn volgens het ministerie 19 historische recordhoogtes doorbroken. Het waterpeil in het Taihumeer, het op één na grootste zoetwatermeer van het land, is al 15 opeenvolgende dagen boven het alarmpeil gestegen. Het water in het enorme Dongtingmeer staat nu op 34,56 meter, dat is 2,06 meter hoger dan het waarschuwingspeil. Dat ook het grootste zoetwatermeer van China, het Poyangmeer, in de oostelijke provincie Jiangxi, bijna het niveau van 22,5 meter heeft bereikt wijst op de buitengewone noodsituatie. Vandaar de beslissing om het alarmniveau op te trekken.

Alarmniveau
Soldaten helpen bij dijkversterking aan het Poyangmeer (foto GT / Cui Meng)

Overheidsingrijpen

Intussen zijn er al overstromingen in 27 provincies, met een stijgend aantal slachtoffers en vermisten (op dit moment zo’n 140), en een schade die blijft oplopen (nu al op 10 miljard euro geschat). Het ministerie van Noodhulp en de nationale overheidsdienst voor voedsel- en andere strategische reserves heeft noodhulpgoederen laten sturen naar de provincies Jiangxi, Hunan en Guizhou: tenten, dekens en opklapbedden. Er moesten 2,2 miljoen mensen worden geëvacueerd. Ook de financiering van de reddingswerken en de noodhulp is vermeerderd. De grootste staatsplanner, de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, meldt dat 309 miljoen yuan (ter waarde van 39 miljoen euro) is voorzien.

Oproep van Xi

President Xi heeft een dringende oproep gericht tot alle overheden en partijorganisaties om de noodtoestand gecreëerd door de overstromingen te keren, met het oog op het direct redden van mensenlevens en het voorkomen van verdere schade aan eigendommen. Xi wil ook dat het werk in de verschillende streken beter gecoördineerd wordt en dat er nu al oog is voor de verbetering van preventiemaatregelen. Het leger en de gewapende politie in de overstromingsgebieden heeft opdracht gekregen volop aan de reddingswerk en wederopbouw deel te nemen. De president wijst erop dat, als de productie en het normale leven niet tijdig opnieuw van start kan gaan, bepaalde mensen die door deze natuurramp zijn getroffen weer onder de armoedegrens kunnen terechtkomen. De strijd tegen de armoede blijft in China bovenaan de agenda staan, ook wanneer het land wordt geplaagd door rampen zoals de COVID-19 pandemie, of nu weer deze overstromingen.

Peilstokken in het Dongtingmeer (foto Chen Zeguo)

Extra risico’s, betere beveiliging

Chinese media wijzen op extra risico’s in de komende weken. In augustus begint naar verwachting het tyfoonseizoen en er kan varkenspest uitbreken als stallen vernietigd worden en zieke dieren gezonde gaan besmetten. Bovendien zijn er de regens en overstromingen zelf waarvan het einde nog niet in zicht lijkt te zijn. Bij alle mogelijke tegenslagen houdt de vooruitgang die China de afgelopen decennia heeft geboekt een zeker gevaar in, maar tegelijk ook een garantie dat dit kan bezworen worden. Het toegenomen aantal economische activiteiten in de overstromingsgebieden zal bijvoorbeeld de hoeveelheid economische schade laten toenemen. Tegenover die verhoogde kwetsbaarheid staat een toegenomen kracht en efficiëntie. De middelen om mensen in veiligheid te brengen, hulp te verlenen en die hulp te coördineren of de waarschuwingssystemen zijn bijvoorbeeld alsmaar beter geworden. China heeft nu ook betere systemen voor de versteviging van de dijken en oevers en voor de wederopbouw van het land na overstromingen.

Spanning in Jiangxi

In verschillende stroomgebieden van de Jangtse blijft samen met het water toch de spanning stijgen. In de provincie Jiangxi vreest de bevolking voor een herhaling van de ramp van 1998 waarbij meer dan 4000 mensen het leven lieten. Jiangxi is zwaar getroffen door de overstromingen. Er zijn 589.000 mensen geëvacueerd. De provincie heeft economische verliezen geleden van 11,1 miljard yuan (1,4 miljard euro). (upd) Dorpshoofden en partijleden zijn 24 uur per dag gestationeerd aan de oevers van het Poyangmeer in die provincie. De dijken en de waterpoorten zijn versterkt om doorbraken te voorkomen. Dorpsbewoners verhogen de dijken met zandzakken om zich voor te bereiden op een verdere verhoging van het waterpeil, en reserveteams staan klaar. Waterbouwkundigen hebben er alle vertrouwen in dat het ergste ditmaal zal kunnen vermeden worden. Tot nog toe heeft de benedenloop van de Jangtse het overtollige water van gebieden zoals dat van Poyang kunnen verwerken. Er is een doeltreffend beheer van het waterniveau in het reservoir van de Drieklovendam gevoed door de bovenloop van de rivier.

Alert blijven

Er was een hoogwaterpiek op 2 juli en de Drieklovendam kon de situatie aan. Gewoonlijk zijn er echter in juli en augustus tot 8 hoogwaterpieken. (upd) Gisteren constateerde de afdeling hydrologie van de Commissie voor Waterbeheer van de Jangtse dat de overstromingspiek in de Jiujiangregio zonder ongelukken was gepasseerd, met een waterniveau van 22,81 meter, het hoogste sinds 1998. (Jiujiang betekent toepasselijk ‘negen rivieren’ en is een prefectuur in Jiangxi). Het water in de rivieren en de meren in het lagere stroomgebied (bijvoorbeeld Poyang) blijft echter stijgen. De zwaarste uitdagingen moeten misschien nog komen. Daarom is het goed om alert te blijven en was het verhogen van alarmniveau zo’n verstandige maatregel.

Dorpsbewoners versterken de dijken van het Poyangmeer. Foto Wang Zhonghua (een lokaal ambtenaar)

Xinhua, Global Times, People’s Daily, South China Morning Post, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar