Anticorruptie China: de strijd gaat door

De Chinese leiders zijn tevreden over hun campagne van anticorruptie. Ze gaan echter onverdroten door en willen de strijd nog beter combineren met de belangen en verlangens van de bevolking.

anticorruptie

Foto Xinhua/China Daiy

De anticorruptie in China zal zich dit jaar extra richten op sectoren waar de belangen van het publiek sterk in het geding komen.

Zorgsectoren

De bevolking laat zien dat zij zich ook het meest zorgen maakt over die gebieden: gezondheidszorg, onderwijs, milieubescherming en financiën. In die branches zal de Centrale Commissie voor Discipline Inspectie (CCDI) de belangengroepen en lagere overheden onder de loep nemen. Niet alleen vormen van omkoping zal ze bestrijden, maar ook een foute aanpak en werkhouding bij de partijkaders. Daarmee wordt bedoeld de gevallen waarin functionarissen hun werk enkel voor de vorm doen of teveel met regeltjes en papieren zwaaien.

Geldkwesties

Uiteraard zal op het terrein van financiën het accent bij het toezicht en de eventuele bestraffing eerder liggen op het aannemen of vragen van smeergeld, machtsmisbruik, nalatigheid of regelrechte misdrijven. Een specifiek actiegebied blijft dat van de ‘corruptie-vluchtelingen’. Deze ambtenaren hebben zich met hun illegaal verworven bezit en vaak met hun gezin in het buitenland in veiligheid gebracht. De partij en de overheid wil hen terughalen. De corruptiewaakhond en de Chinese justitie zullen zich vaker aansluiten bij internationale initiatieven voor anticorruptie. Op die manier hoopt China andere landen te overhalen om gevluchte verdachten van corruptie gemakkelijker uit te leveren.

Jaarresultaten

De hoogste partijleiders, met Xi Jinping voorop, zijn tevreden over de geboekte resultaten in de campagne voor anticorruptie die sinds het begin van Xi’s regeerperiode sterk opgevoerd is. Toch vinden ze ook allemaal dat er nog diepgewortelde fouten en verkeerde attitudes moeten worden uitgeroeid. In China kregen vorig jaar 621.000 personen een straf voor corruptie. Onder hen waren er 51 die een hoge post bekleedden op een ministerie of lid waren van een provinciale regering of zelfs een overheid van hoge niveau.

CCDI

De bovenstaande besluiten en beoordelingen zijn afkomstig van de Centrale Commissie voor Discipline Inspectie, de instelling voor anticorruptie binnen de partij. Dit orgaan geleid door politiekbureaulid Zhao Leji, kwam afgelopen zondag voltallig samen. Xi Jinping sprak de bijeenkomst toe. Zhao Leji bracht het werkrapport over 2018 naar voren. Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, en Han Zheng, topfunctionarissen van partij en staat, waren aanwezig.

In eigen boezem

Een slotcommuniqué werd na afloop uitgebracht. De tekst bevatte 8 kernpunten, die hierboven onder woorden gebracht zijn. Het laatste kernpunt gaat over de CCDI zelf. De Inspectie zal een ‘ijzeren leger’ vormen van inspecteurs die zelf onkreukbaar zijn en met overtuiging hun taken uitvoeren.

Bronnen: Xinhua, China Daily, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *