Voor werkgelegenheid in China: steun aan kleine bedrijven

China zal in 2019 maatregelen nemen om de werkgelegenheid op peil te houden. Het ministerie van Werk en Sociale Zekerheid zoekt naar middelen om zowel werkzoekenden als bedrijven te ondersteunen.

werkgelegenheid

Banenmarkt. (foto China Daily)

Werkgelegenheid staat hoog op de regeringsagenda.

Miljoenen zullen werk zoeken

De druk op de banenmarkt komt voort uit de economische  groeivertraging. Die ondergaat de impact van de Amerikaanse  aanvallen op de handel. Bovendien komen er elk jaar afgestudeerde jongeren, interne migranten van het platteland en oud-militairen, dit wil zeggen miljoenen werkzoekenden, bij. Experts verwachten dat ze in 2019 in de stedelijke gebieden met 15 miljoen zullen zijn. Het aantal pas gediplomeerden is tot een record aantal van 8,34 miljoen gestegen. Tot zover de inschatting van het Ministry of Human Resources and Social Security (MHRSS), de Engelse naam voor het Chinese ministerie van Werkgelegenheid .

13 miljoen banen plus

De officiële werkgelegenheidscijfers over 2018 zijn enigszins hoopgevend. In de stedelijke gebieden kwamen er 13,61 miljoen banen bij, een toename van de groei met 100.000 tegenover een jaar eerder. Het MHRSS wijst erop dat er nu al zes jaar na elkaar jaarlijks meer dan 13 miljoen banen bij komen. De geregistreerde werkloosheid in de stedelijke gebieden bedroeg 3,8 %. De overheid laat weten dat de geschatte werkloosheid echter 5 % bedraagt. In november daalde het werkloosheidspercentage in 31 grote Chinese steden zelfs onder de 4,7 %. Dat is een vol procent minder dan het mondiaal percentage berekend door de International Labour Organisation.

Scholing

Voor specifieke doelgroepen ontwerpt het MHRSS  projecten en werkgelegenheidsprogramma’s. Er komen bijvoorbeeld meer opleidingen voor langdurig werklozen. Die scholing moet hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen of hen in staat stellen zelf een bedrijfje op te zetten. Bij een stageproject voor 16 tot 24-jarigen dat aanving op 1 januari is een miljoen jongeren betrokken. Ook studenten die al 2 jaar of langer werk zoeken zijn toegelaten. Het ministerie wil erop toezien dat de salarissen van migranten stipt en volledig worden uitbetaald.

Vertrekken van ondernemingen

De banenmarkt zal stabiel zijn als de bedrijven goed functioneren‘, aldus de bevoegde minister. De regering gaat vooral uit van de gedachte dat ondernemingen ‘zeer belangrijk zijn bij het stabiliseren van de werkgelegenheid’. Daarom wil ze ervoor zorgen dat de bedrijven de nodige banen kunnen creëren. Een van de steunmaatregelen zou de verlaging van de bedrijfsbijdrage voor sociale zekerheid kunnen zijn. Dat wordt nu actief onderzocht. Een gelijkaardige ingreep zou het zijn om aan ondernemingen met minder of geen ontslagen de helft terug te schenken van de betaalde premie voor de werkloosheidsverzekering.

De zwakste schakel

De overheid is van plan om vooral ondernemers en starters in kleine en middelgrote bedrijven financieel te ondersteunen. Zij kunnen door overheidsinstanties gegarandeerde leningen krijgen. Het bedrag  van zo’n lening zal waarschijnlijk worden verhoogd van 100.000 tot 150.000 yuan (ongeveer 20.000 euro). De kredietverstrekking door een bank zal stijgen van 2 naar 3 miljoen yuan (ongeveer 2,6 miljoen euro). De gerichte steun voor het midden- en kleinbedrijf is een terechte keuze. Onderzoek (o.a. van de Renmin Universiteit) wijst uit dat vooral in ondernemingen met minder dan 100 werknemers het aantal werkaanbiedingen sterk achterblijft.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Caixin, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *