Arrest Bo Xilai in beroep bevestigd.Het hof van beroep van de provincie Shandong heeft vandaag het beroep van Bo Xilai, tot zijn afzetting partijsecretaris van Chongqing en lid van het politbureau, verworpen en de veroordeling tot levenslang wegens omkoping, verduistering en machtsmisbruik bevestigd.
 Afbeelding1Bo was in september door de rechtbank van Jinan schuldig bevonden aan het aanvaarden van 20,44 miljoen yuan steekpenningen, het verduisteren van 5 miljoen yuan en ‘bijzonder ernstig’ machtsmisbruik. Hij kreeg levenslang, verloor zijn politieke rechten en al zijn bezittingen.
In beroep werden alle dossiers en video-opnames van de oorspronkelijke zaak opnieuw onderzocht, werd Bo verschillende keren gehoord en kregen zijn advocaten de kans hun besluiten te verdedigen. Het hof van beroep besloot dat de bewijzen substantieel en voldoende waren en de gerechtelijke procedure correct verliep. Het hof verwijst naar de geschreven bekentenissen van Bo, naar getuigenissen, en naar materiële bewijzen. Honderd personen, waaronder vijf familieleden van Bo en journalisten, woonden het proces bij. Bo heeft nu nog de mogelijkheid in Beijing in cassatie te gaan.

Het hof van beroep brengt op zijn website in het Chinees verslag van het proces. Het Hongkong dagblad South China Morning Post (SCMP) haalt daaruit onder meer de argumenten van Bo om een herziening van het vonnis te vragen. Hij verklaarde dat hij een bekentenis onder druk geschreven had; hij had ook een kroongetuige, zijn vrouw, niet aan een kruisverhoor mogen onderwerpen; en zijn zaak werd uitvergroot omwille van de grote ruchtbaarheid van de poging tot overlopen van zijn rechterhand Wang Lijun, die overigens minder gestraft werd dan Bo zelf.
Interessant is de eerste reactie in de buitenlandse en Hongkong pers, waarbij we BBC en SCMP als voorbeeld nemen.
In zijn verslag stelt de BBC dat het proces helemaal niet aantoont dat het Chinese gerecht betrouwbaar en transparant is. Bo had door zijn charisma veel vijanden in de Partij. Toen Wang Lijun probeerde te vluchten naar de VS, moest er wel iets gebeuren, en voor sommigen was het een welkome aanleiding om Bo te pakken. BBC en SCMP beweren in hun verslaggeving allebei dat Bo Xilai het slachtoffer is van een politieke afrekening, een handjeklap tussen fracties in de leiding van de CPC. Zij tonen echter niet aan welke die fracties zijn, wat hun politieke ideeën zijn, wie er deel van uitmaken. De term ‘princeling’ valt standaard, maar niemand heeft ooit kunnen staven dat de nakomelingen van de oude generatie revolutionairen zich als een fractie hebben georganiseerd. Het blijven gissingen, als feiten voorgesteld.
De theorie van de politieke afrekening is het fundament onder hun andere beschuldiging. Het zou geen echt proces zijn want de leiders van de CPC hebben het vonnis bepaald en dat hadden ze op voorhand gedaan (de uitkomst lag vast).De bewering van ‘geen echt proces’ gaat voorbij aan de feiten die wel degelijk zijn aangetoond op het proces en door het onderzoek: de financiële deals waarin Bo een rol speelde, zijn pogingen om zijn vrouw in bescherming te nemen toen die een moord had begaan.
Een derde bewering is die van het showproces, het proces dat in feite gesloten was, maar een schijn van openheid moest ophouden. BBC komt nog terug op het proces in eerste aanleg waar “in een poging om een schijn van wettelijkheid op te houden” het hof in real time via het internet verslag bracht. Maar “weinigen zouden durven beweren dat Bo in augustus een correct proces kreeg”. In beroep “deed het hof zelfs geen poging om de schijn op te houden”.Het publiek kreeg zelfs geen blik in het proces”.
Hier spreken de BBC en de SCMP elkaar vandaag tegen. Uit de verslaggeving van de SCMP blijkt dat er veel meer openheid was dan de BBC beweert. BBC correspondente Celia Hatton schrijft bijvoorbeeld ‘het hof heeft niet eens een account op weibo en het vonnis is weer op de goede oude manier verspreid, via de staatsmedia.’Aantoonbaar onjuist. Er was familie en publiek bij de zitting, televisiebeelden, weiboverkeer, persconferentie, website van het gerechtshof: allemaal zaken die de BBC verzwijgt of verdraait. Phoenix tv heeft er een uitzending over gemaakt op straat en heeft vooraf juridische experts aan het woord gelaten. Aanhangers van Bo Xilai hebben via het internet hun mening kunnen geven. Er is ontegenzeggelijk meer openheid dan ooit over het gerecht.

 (Bronnen: Xinhua, BBC, SCMP)
Eerdere artikel over de zaak Bo Xilai: http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/bo-xilai-veroordeeld-tot-levenslang/

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Arrest Bo Xilai in beroep bevestigd.

  1. de oplossing is natuurlijk een onafhankelijke rechterlijke macht, lijkt me heel simpel

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *