Beijing en Shanghai willen aangroei bevolking beperken

Beijing wil zijn bevolking tegen 2020 onder 23 miljoen houden en Shanghai de bevolking onder 25 miljoen. Dit bleek tijdens de jaarzitting van hun stedelijke volkscongressen. Daar viel ook te vernemen dat Beijing een aantal van de universiteiten naar de provincie Hebei wil overhevelen.

beijingview

Zicht op Beijing


Deze week komen de stadsparlementen in de jaarlijkse zittingen bijeen en deze praten onder meer over het komende dertiende vijfjarenplan. Vorig jaar telde Beijing volgens burgemeester Wang Anshun 21,7 miljoen bewoners en de stad overschrijdt daarmee het doel van 18 miljoen dat in 2005 voor 2020 werd gesteld. Dit jaar wordt gestreefd om het aantal onder 22 miljoen te houden. Gedurende de laatste 5 jaren bedroeg de aangroei 2 % jaarlijks, terwijl dat de jaren voordien 5 % beliep. Viceburgemeester Li Shixiang zei dat het doel tegen 2020 maximum 23 miljoen bewoners is.
Burgemeester Wang Anshun beloofde nog dat gedurende de komende 5 jaar de permanente bevolking in het stadscentrum met 15 % zal verminderen. Het district Xicheng zal zijn bevolking dit jaar met 3 % verminderen, terwijl het Dongcheng district zijn bevolking wil reduceren door de verhuis van ziekenhuizen en het beperken van nieuwe leerlingen in technische scholen. Zoals we eerder schreven wordt onder meer Tongzhou het district waar mensen en functies zoals ziekenhuizen naar gaan verhuizen en tegen 2017 zal ook de stadsadministratie daar gedeeltelijk naar worden verplaatst.
beijing-tongzhou-integrated

Zicht op Tongzhou


Dit jaar zullen ook 300 meestal maakwerk bedrijven uit de stad verhuizen. De komende 5 jaar zullen logistieke bases en groothandelsmarkten uit de zone binnen de vierde ring gebannen worden. Sommige prestigieuze universiteiten zullen eveneens uit Beijing verdwijnen en overgeplaatst worden naar de provincie Hebei. Meer concreet zullen de colleges van Beijing University, van de Post en Telecommunications Universiteit en van de Beijing Film Academy naar Beidaihe gaan. De postgraduaat onderdelen en de onderzoeksinstellingen zullen in Beijing blijven omdat technologische innovatie de klemtoon voor de hoofdstad blijft in het plan ter integratie van Beijing-Tianjin en Hebei. Toch zullen zowel Tsinghua University als Beijing University ook onderzoeksinstituten opzetten in Hebei.
wanganshunb

Burgemeester Wang Anshun


Overigens beloofde de burgemeester nog dit jaar een plan uit te werken om de niet essentiële onderdelen uit de hoofdstad over te hevelen. Al 50 ziekenhuizen zijn geheel of gedeeltelijk verhuisd naar Hebei of hebben er een afdeling. Tot voor kort zochten dagelijks 700.000 bewoners van buiten de hoofdstad er medische behandeling. De regionale integratie wil ook werken aan de inkomenskloof want de hoofdstedelijke bewoners hebben ongeveer een dubbel inkomen vergeleken met die uit de omringende provincie Hebei.
Het integratieplan voorziet dat Tianjin zich specialiseert in onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerd maakwerk en ook als verschepings hub. De provincie Hebei wordt een nationale basis voor handel en logistiek en een experimenteel gebied voor upgraden van de nijverheid. In het volkscongres van Tianjin viel te noteren dat de municipaliteit na de dodelijke explosies de twee chemische bedrijven Tianjin Chemical Plant en Tianjin Dagu Chemical Plant wil verhuizen van het dicht bevolkt gebied naar de Nangang Industriële Zone in zuid Tianjin: kosten 29 miljard yuan.

Shanghai

shanghaiwkrabb

Oerwoud wolkenkrabbers Shanghai


De burgemeester van Shanghai wil gedurende het dertiende vijfjarenplan zijn bevolking onder 25 miljoen houden. Deze bevolkingscontrole blijkt nodig om tot een betere stadsplanning te komen, de openbare diensten rationeel te spreiden en om tot een efficiënt management van de samenleving te komen. Daartoe zullen een reeks strenge maatregelen worden genomen aldus de burgemeester. Hoewel hij dit punt niet uitwerkte, menen vorsers dat Shanghai het proces strenger zal maken om aan een stedelijke verblijfsvergunning (hukou) te geraken.
migrhousb

Migranten beschutting in de stad


In theorie telt Shanghai 24 miljoen inwoners (met en zonder hukou), anderen hebben het over 30 miljoen omdat veel migranten niet bij de politie geregistreerd zijn. Shanghai werd zo het slachtoffer van het eigen succes want dit aantal is een verdubbeling van het aantal uit 2000. Vooral sinds op oudejaar 2014 36 personen tijdens een stormloop de dood vonden op de Bund kijkt de overheid beter toe op de bevolkingscontrole. Toch spendeert Shanghai bijvoorbeeld 20 miljard yuan jaarlijks om nieuwe scholen te bouwen voor migrantenkinderen. De ruimte voor migranten binnen de agglomeratie wordt echter krap. Vele migranten verhuisden eveneens naar randgebieden. Partijleider Han Zheng zei dat het  stadsbestuur vooral zal proberen de stijgende huizenprijs in toom te houden in het streven naar gezonde en duurzame economische groei. Voor volgend jaar streeft men naar een groei tussen 6,5% en 7 %. In 2015 groeiden zowel Beijing als Shanghai met 6.9% maar de andere steden uit de top tien haalden meer dan dit nationaal gemiddelde met Chongqing zelfs 11 %, aldus guancha.com
Bronnen: China Daily, Shanghai Daily, SCMP, Global  Times
Bekijk ook CNTV Dialogue over bevolking en verstedelijking
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *