Bezorgdheid om 'energy efficiency' komt van de grond

energeffDe Chinese regering is wel doordrongen van de noodzaak tot energiezuinige gebouwen, maar voorlopig hebben de ondergeschikte besturen nog te weinig diensten en middelen om dit uit te werken. De kost om een nieuw gebouw aan te passen, bedraagt maar 8 % van de kostprijs, maar het aanpassen van oudere gebouwen kost daarentegen 365 yuan/m². Dit blijkt uit een Duitse studie.
 
De voordelen van energie-efficiënte gebouwen zijn bekend: vermindering van schadelijke uitstoot, minder schadelijke gassen (ook binnen), beter energieaanbod, economisch een nieuwe sector.

Momenteel wordt wereldwijd de helft van de nieuwe woonruimte in China gebouwd. Elk jaar wordt in China 2 miljard m² bijgebouwd naast de huidige 45 miljard m². Volgens de Wereldbank bestaat echter de mogelijkheid om in China de energie-efficiëntie van de gebouwen met de helft te verbeteren. China gebruikt ook drie keer zo veel energie per productie als ontwikkelde landen, hoewel het energiegebruik per hoofd maar één derde bedraagt van dit in de OESO-landen.  In de toekomst wordt verwacht dat het energieverbruik in de residentiële sector jaarlijks stijgt met 1,1 %. De gebouwen in China verbruiken 50 tot 100 % meer energie als gebouwen in dezelfde klimaatzone in Europa en Noord-Amerika.
In het koudere Noord-China zijn de huizen meestal aangesloten op de centrale verwarming op basis van steenkool. De kost per gezin wordt niet berekend volgens het verbruik, maar wel volgens de oppervlakte. Slechts 1 % van de gebouwen zijn er energie-efficiënt.  In het warmere Zuid-China gebruiken de meeste gezinnen airco’s niet enkel voor verwarming, maar ook voor afkoeling; de elektriciteitsfactuur is er wel gebaseerd op het verbruik. Over geheel China gezien heeft 80 % van de gezinnen een airco (in Shanghai is het 100%). Drie vierden van de airco’s zijn van de laagste klasse 5 inzake energiebesparing. De energiezuinige airco’s van klasse 1 komen maar voor bij 1%,  maar ze kosten dan ook het dubbele.
Er zijn twee manieren om de woningen energiezuinig te maken. Bij nieuwe woningen komt de supplementaire kost op 7 tot 8 % van de bouwkost. Moeilijker ligt het aanpassen van bestaande gebouwen. Hierbij dient het éénbuizensysteem vervangen worden door een dubbelbuizensysteem, en de thermostaat en ook individuele meters/regelaars moeten geplaatst worden. Ook de procedure, die meestal op gang getrokken wordt door het lokale bestuur, is meer gecompliceerd. De kost komt op 375 yuan/m², blijkt uit een pilootproject.
Het elfde vijfjarenplan (2006-2010) voorziet een energiebesparing  van 20 %. Het vijfjarenplan schrijft voor dat in grote steden 35 % van de gebouwen aangepast moet worden, het quotum is 25 % in de middelgrote steden en bedraagt 15 % in de kleine steden. Het verantwoordelijk ministerie voor energy efficiency in de woningen is het ministerie voor ‘Huisvesting en Ontwikkeling in Stad en Land’. In 2007 trok de regering 1,6 miljard uit voor energiebesparing in gebouwen en 2,5 miljard in 2008. Doel is het aanpassen van 150 miljoen m² bestaande gebouwen.
Drie provincies en twee steden hebben een regelgeving terzake, in negen provincies is de regelgeving in de maak en 23 provincies voeren de orders uit van de centrale regering. Elf provincies of regio’s deden nog niets voor energie-efficiëntie.  Sommige provincies en steden hebben geen speciale diensten die de energie-efficiëntie controleren.thermo
Voorts bestaan er allerlei labels qua energiezuinigheid. Bij elektrische toestellen is het label gaande van klasse 1 tot klasse 5 verplicht. Ook bestaat een groen beoordelingslabel van gebouwen dat verschillende parameters (grondgebruik, energie, water, bouwmaterialen, en luchtkwaliteit binnenin) onderzoekt en daarna weergeeft in drie sterren als hoogste rang en één ster als laagste. Ten slotte bestaat het energy efficiency label voor gebouwen ook met vijf rangen. 
Zoals dat gaat werd in de stad Tangshan een pilootexperiment doorgevoerd waarbij oudere huisvesting werd aangepast. De kosten werden als volgt verdeeld: de regering betaalde 53 %, een internationaal Duits-Chinees ontwikkelingsproject 25 %, de verwarmingsmaatschappij 11 %, de bewoners 6 %, en 5 % kwam van giften. Ook informatiecampagnes komen van de grond, als is het aantal betrokken NGO’s beperkt. Bij de gewone Chinees en de verwarmingsmaatschappijen schuilt nog veel achterdocht, vooral uit vrees dat de prijs zal verhogen. De modale Chinees vindt het meestal een probleem voor de overheid.  
Bron: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Energy efficiency in buildings in China, Policies, barriers and opportunities, Bonn 2008
Zie ook CCTV-coverage over energie-efficiënte gebouwen, over campagne voor energiebesparen

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *