Big data management ter discussie

Big data management is een actueel discussieonderwerp, ook in China. Politieke adviseurs stellen voor om het verzamelen van persoonsgegevens beter te regelen.

Het Revolutionaire Comité van de Chinese Kuomintang heeft op de Raadgevende Conferentie een voorstel ingediend over big data management.

Persoonsgegevens beter delen

De Kuomintang van het vasteland is een van de erkende politieke partijen naast de heersende communistische. De partij dringt er bij het Nationaal Volkscongres op aan om de verzameling, het gebruik en het delen van persoonsgegevens meer te reglementeren. De bescherming van de wettelijke rechten van de bevolking zou hierdoor beter worden gegarandeerd. In het wetsvoorstel vragen de indieners om een grotere en snellere gegevensuitwisseling. Sectoren en bedrijven die zich hiermee bezighouden moeten daarvoor zorgen.

Politieke Raadgevende Conferentie

In dezelfde periode als het Nationaal Volkscongres vergadert de Politieke Raadgevende Conferentie, de senaat van China. Daar komen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van alle politieke partijen als ‘politieke adviseurs’ samen. De samenstelling van de senaat is veelzijdig. De stemmen van burgers die geen lid zijn van de communistische partij komen er meer aan bod. Het voorstel van de Kuomintang is een van de initiatieven in het kader van een maatschappelijke discussie over big data. Volgens de expert Li Yi is er bij de indiener toch te weinig oog voor het probleem van de persoonlijke rechten. Li is als leidinggevend onderzoeker bij het Internet Research Center van de Academy of Social Sciences Shanghai een gezaghebbende stem.

Sleutelen aan het sociaal krediet-systeem

Zoals bekend is China al een tijd bezig met de ontwikkeling van een sociaal krediet-systeem. De overheid en de hightechbedrijven werken hier samen aan. Volgens Xinhua bestaat er ook een open online platform waar burgers informatie kunnen halen over het nationale kredietsysteem. Eerlijke burgers en ondernemingen krijgen voordelen. Wanbetalers komen tijdelijk op een zwarte lijst. Bepaalde overheidsinstanties zien een efficiënt sociaal krediet-systeem als een must voor de middelentoewijzing in de markteconomie en voor een correct politiek bestuur. Wel is het nodig ‘om het strafsysteem te verfijnen opdat er geen onterechte straffen worden uitgedeeld’.

Publiek als data-fabriek

In januari was het aantal internetgebruikers in China toegenomen tot 772 miljoen. Van hen gaat 753 miljoen vooral via de smartphone online. De meesten beseffen niet dat ze eigenlijk voortdurend big data leveren en creëren. Chinese experts vinden dat het publiek meer bewust moet worden gemaakt van hoe persoonsgegevens worden verzameld en van de burgerrechten op dat gebied. Er is een ongelijke verhouding tussen de kennis van de gewone gebruikers en die van de technici bij de grote internetfirma’s. Rings a bell.

‘Grote Vriendelijke Data’?

De Chinese regering heeft onlangs een nationale norm voor de bescherming van persoonsgegevens opgesteld. Die wordt op 1 mei 2018 van kracht. De tekst gaat over regels die moeten gelden voor de toestemming van gebruikers en over de verzameling, opslag en verspreiding van gegevens. Hij bevat een normering die op sommige punten even streng is als de Europese en strenger dan die in de VS. De regelgeving is echter niet bindend. Af te wachten valt hoeveel impact ze zal hebben en hoe nauwgezet ze zal worden toegepast. Als er voor dat soort problemen een afdoende oplossing komt zal er volgens Chinese deskundigen op dit terrein geen gevaar bestaan voor overtredingen van de mensenrechten. ‘Big data technologie zal het openbaar belang dienen op een noodzakelijke en verstandige manier’, aldus Li Yi.
Bronnen: Global Times, Xinhua, Csis.org (website van het CSIS, Center for Strategic and International Studies), Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar