Bo Xilai voor het gerecht. Vonnis in september? (update)foto website Global Times

foto website Global Times

Bo Xilai, de ontslagen toppoliticus, kwam vandaag in Jinan voor het gerecht. De aanklachten zijn dat hij steekpenningen heeft aangenomen, overheidsgeld heeft verduisterd en zijn politieke macht heeft misbruikt. Het proces wordt op de voet gevolgd in China en daarbuiten. Bo heeft eerdere bekentenissen over het aannemen van smeergeld teruggenomen.

Het proces van Bo is vrij sensationeel begonnen. In tegenstelling tot de meeste beklaagden, die bekennen en clementie vragen, ontkende Bo  beschuldigingen van het aannemen van steekpenningen.Volgens hem heeft hij vroeger bekentenissen tegen zijn wil afgelegd. Hij legt er echter de nadruk op dat hij ‘op een behoorlijke manier’ is behandeld door de inspecteurs van de partij. ‘Dat neemt niet weg dat ik mentaal onder druk stond…Ik ben niet perfect, ook niet wilskrachtig en ik ben bereid de juridische verantwoordelijkheid te nemen’ (omdat hij onder de druk is bezweken).
Kroongetuige Tang Xiaolin, een zakenman die getuigt dat hij Bo omkocht, overlaadde hij met verwijten. Tang zou volgens Bo tegen hem getuigen om zelf minder straf te krijgen. Het schriftelijke getuigenis van zijn vrouw, Gu Kailai, dat ze belangrijke sommen geld uit gemeenschappelijke safes in drie steden meenam naar het buitenland, verwierp hij eveneens. Bo probeert alle schuld op zijn vrouw te schuiven. Zij had veel geld, hij niet. Ze zagen elkaar nog maar zelden en ze sprak niet over dubieuze financiële zaken met hem. In de late namiddag kwam een andere kroongetuige, zakenman Xu Ming vertellen hoe hij grote sommen geld aan Gu Kailai en Bo Guagua, hun zoon, gaf. Bo Xilai beweert daar niets van te weten en Xu Ming geeft toe dat hij geen bewijzen heeft van de betrokkenheid van Bo Xilai. Morgen gaat de zitting verder. Het is voor het eerst dat Bo Guagua publiek in het vizier van het gerecht komt. De jongeman die normaal na het einde van zijn studies aan Harvard in de VS naar China moest terugkeren, heeft zich intussen voor  bijkomende studies ingeschreven aan Columbia University in New-York.

De voortgang van het proces komt live in officiële en commerciële Chinese media en in buitenlandse kranten en zenders. Een hulpmiddel daarbij is de microblog van het gerecht in Jinan waarop regelmatig berichten verschijnen.  Naar verluidt zouden er vijf familieleden van Bo, 19 journalisten en 84 andere burgers tot de rechtszaal zijn toegelaten. Buitenlandse journalisten is de toegang geweigerd. Rechter Wang Xuguang zit het proces voor. Ta Kung Pao, een Beijing-gezinde krant uit Hongkong, schrijft dat Wang doctor in het burgerlijk en handelsrecht is en verbonden is geweest aan een Amerikaanse universiteit. De belangrijkste aanklager is Yang Zengsheng. Li Guifang, van de firma Deheng Law (Beijing), neemt de verdediging waar, samen met Wang Zhaofeng. Li is gepromoveerd tot doctor in de rechten aan de universiteit van Jilin en hij heeft een aantal boeken geschreven over het strafrecht.De nationale televisie heeft bericht dat de openbare zitting twee dagen zal duren en dat het vonnis waarschijnlijk in september zal worden uitgesproken.

Bo was lid van het Politiek Bureau van de CPC en partijleider in de miljoenenstad Chongqing. Hij is minister van Handel geweest, gouverneur van de provincie Liaoning (N.O.China) en burgemeester van de stad Dalian in het zuiden van die provincie. Jinan, waar hij nu terechtstaat, is de hoofdstad van Shandong, Oost-China en ligt tussen Beijing en Shanghai in. De microblog van de rechtbank brengt citaten van Bo en de rechter. Bo: ‘ik hoop dat de rechter deze zaak eerlijk en rechtvaardig zal beoordelen, in overeenstemming met de wetten van het land’. Antwoord van de rechter: ‘wij hebben uw mening gehoord, het gerechtshof zal het proces op een onafhankelijke wijze voeren en uitspraak doen volgens de wet.’ De aanklager komt dan aan het woord en beschuldigt Bo ervan in Dalian steekpenningen te hebben aanvaard van zakenlui in de context van een aantal projecten voor stadsvernieuwing en miljoenen yuan daarvan te hebben gehouden voor zichzelf en zijn familie. De beklaagde heeft zich, hiertoe uitgenodigd door het hof, verweerd tegen deze beschuldiging en gezegd dat hij dit eerder had toegegeven omdat hij tijdens het verhoor door de disciplinecommissie van de CPC in de war was geweest en de details van de zaak niet had geweten. Begin 2012 heeft Bo in Chongqing ‘daden gesteld’, aldus de aanklacht, waarbij hij zijn macht van partijsecretaris heeft misbruikt in verband met het onderzoek naar de moord op de Brit Heywood, waarvoor Bo’s vrouw is veroordeeld en in verband met het incident dat locoburgemeester en voormalig politieman Wang Lijun een tijdlang naar een buitenlands consulaat is overgelopen. Ren Jianyu, een bekend ex-gedetineerde in een werkkamp in Chongqing, getuigt dat hij onrechtvaardig was veroordeeld en hoopt dat Bo hiervoor een terechte straf krijgt. ‘Ik hoop dat hij wel een rechtvaardig proces krijgt en hoop op gerechtigheid. Dat is wat dit land het meeste nodig heeft.’

 
Bronnen:
Xinhua, Global Times, China Daily, South China Morning Post, BBC

het hof toont video-getuigenissen op een scherm

het hof toont video-getuigenissen op een scherm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *