Buitenlandminister Wang Yi over de virusepidemie en de relaties met VS

In een lang interview met Alessandra Galloni van Reuters ging buitenlandminister Wang Yi in op de binnenlandse en buitenlandse situatie van China, met focus op de bestrijding van het coronavirus en de gespannen relaties met de VS.

De minister kreeg meteen de vraag of de epidemie in China tot een vertrouwenscrisis geleid heeft.

Vertrouwenscrisis?

Wang Yi beklemtoont dat de regering het hele land en heel de bevolking gemobiliseerd heeft voor de strijd en dat dank zij de inspanningen van iedereen de epidemie nu over het algemeen onder controle is. De plotse uitbraak was een grote uitdaging voor China en de wereld. ‘Wij hebben zulke volledige maatregelen ter preventie en controle genomen , inspanningen gedaan die zo alomvattend zijn, dat ik geen ander land kan zien dat hiertoe in staat zou zijn’. China heeft vele maatregelen genomen die verder gaan dan de internationale gezondheidsregels en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. ‘China heeft het vertrouwen, de kracht en de beslistheid om het virus te verslaan’. En nog ‘Het Chinese volk zal sterker uit deze test komen’.

Wang Yi bestrijdt de bewering dat China in het begin van de epidemie te weinig transparant was. ‘Van in het begin hebben we heel open en transparant informatie vrijgegeven ‘ Dit heeft geholpen om het virus in grote mate binnen China te houden. Wereldwijd is slechts 1% van de gevallen buiten China. China kan de epidemie onder controle krijgen, en ‘dit is niet enkel om de gezondheid van de Chinese burgers te verdedigen, maar ook om een snelle verspreiding van het virus in de wereld tegen te gaan’.

Voor zijn aanpak van de epidemie heeft China al steunbetuigingen gekregen van 160 landen of internationale organisaties. Ook president Trump heeft het leiderschap van president Xi in de strijd tegen het virus geloofd. De Amerikaanse regering heeft beloofd 100 miljoen dollar te besteden om China en andere getroffen landen bij te staan.

Transparantie

Alessandra Galloni dringt aan over het aspect transparantie. In het begin was China weinig toch open over het virus , terwijl er wel al individuele personen in China waren die aan de alarmbel trokken. Waarom?

Wang Yi stelt dat het een nieuw virus is. ‘Het vraagt uiteraard enige tijd om het te leren kennen en in te schatten. Dat is ook in andere landen al gebeurd. Ook in het verleden nam de regering beslissingen op basis van ernstige en herhaalde tests en studie. Een verantwoordelijke regering pakt de zaken op die manier aan.’

China heeft vanaf de eerste gevallen de Wereldgezondheidsorganisatie verwittigd. Op korte tijd is informatie verzameld over de aard van het virus. Zodra duidelijk was dat men met een nieuw virus te maken had is een nationale interministeriële werkgroep opgericht. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie kwam tot het besluit dat China snel en tijdig gereageerd heeft.

Corona en de relaties met de VS

Op een vraag naar overreactie door sommige landen geeft Wang Yi zonder namen te noemen de VS een veeg uit de pan door te stellen dat sommige landen overgereageerd hebben en daardoor onnodig paniek aangewakkerd hebben. Wie hij daarmee bedoelt is duidelijk: de VS heeft als eerste land zijn grenzen gesloten voor reizigers uit China en als eerste zijn burgers uit Wuhan geëvacueerd.

Zal het coronavirus de uitvoering van het handelsakkoord tussen de VS en China in gevaar brengen?
Wang verwacht niet dat de eerste fase van het handelsakkoord met de VS herzien zal worden omwille van de gevolgen van de epidemie. China zal in staat zijn de aangegane engagementen, ook wat aankoop van Amerikaanse producten betreft, te vervullen. Daarvoor rekent hij op een sterke heropleving van de vraag in China wanneer de acute fase van de epidemie voorbij is. Hij hoopt wel dat de VS de beperkingen op het personenverkeer opheft, voordat die roet in het eten gooien.

VS wil via Huawei China afremmen.

Over de wereldwijde VS-campagne tegen het Chinese Huawei en de één dag eerder bekend gemaakte nieuwe beschuldigingen van diefstal van technologie door dat bedrijf zei Wang ‘ We snappen niet waarom een supermacht al zijn staatsmacht inzet en zijn bondgenoten onder druk zet om een privémaatschappij als Huawei aan te vallen.’ Hij zei dat er geen geloofwaardige aanwijzingen zijn dat het materiaal van Huawei een gevaar vormt voor de Amerikaanse veiligheid. ‘Misschien wil (de VS) diep van binnen niet dat andere landen groot en sterk worden’.

‘Huawei heeft publiek beloofd dat het met elk land en elke organisatie die dat wenst een akkoord wil sluiten om geen achterdeur in te bouwen…. Is dat niet genoeg?’. Wang verwijst hier terloops naar Wikileaks en Snowden als aanwijzing dat de echte spionage door andere telecom maatschappijen gebeurt.

Wang verheugt er zich over dat vele landen, waaronder het V.K. en Duitsland, zich niet hebben laten misleiden door het gerucht van spionagemogelijkheden.

Vreedzame co-existentie

Galloni: Kan China de VS overtuigen dat zijn politiek systeem geen bedreiging voor de VS is?

Wang Yi stelt dat China bereid is met de VS samen te werken voor een stabiele, vreedzame en vriendschappelijke relatie op basis van de ‘Vijf Principes voor Vreedzame Co-existentie’ (voor het eerst door premier Zhou En-lai voorgesteld op de conferentie van Bandung in 1954, nvr). De VS doet echter het tegenovergestelde, voert de druk op China op, stuurt verwijten en maakt China zwart. Het Chinese Volkscongres heeft nooit wetten gemaakt die tussenkomen in binnenlandse aangelegenheden van de VS. China heeft zijn vloot nooit ontplooid voor de Amerikaanse kusten. China heeft nooit aan Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. De VS heeft op al deze punten wel China aangepakt. ‘Het is niet China dat de VS bedreigt, de dreiging komt van de VS’.

Zal China in de toekomst een militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten nodig hebben zoals de VS?

Wang Yi twijfelt of de militaire aanwezigheid van de VS in het Midden-Oosten positieve effecten gehad heeft. De VS heeft geen stabiliteit en ontwikkeling gebracht maar eindeloze conflicten en blijvende armoede. Bovendien gebeuren de acties van de VS uit eigenbelang.

China pleit voor wederzijds vertrouwen tussen landen en voor wederzijds voordelige samenwerking. In het Midden-Oosten werkt het samen met de VN en de lokale landen. Het heeft 1.800 blauwhelmen in de regio. Chinese militaire vaartuigen begeleiden en beschermen al tien jaar schepen in de Golf van Aden. China staat ook aan de wieg van het Middle East Security Forum

Klimaatambities

Galloni vraagt of China, nu de VS zich teruggetrokken hebben uit het klimaatakkoord van Parijs, zijn doelstellingen voor vermindering van broeikasgassen zal verhogen tegen de COP26 in Glasgow.

China is een ontwikkelingsland dat nog steeds bezig is te industrialiseren. Tegelijk wil het zijn internationale verantwoordelijkheid niet ontlopen.
China is van plan de aangegane verbintenissen in het klimaatakkoord van Parijs 100% uit te voeren, ook nadat de VS eruit trok. Voor zijn ontwikkeling baseert het zich nu op een nieuwe filosofie van milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling.

Wanneer Galloni aandringt of de doelstellingen tegen COP26 verhoogd worden antwoordt Wang dat het halen van de huidige doelstellingen al een geweldige prestatie zal zijn. De helft van de voertuigen op groene energie in de wereld rijdt in China. Een derde van de capaciteit aan hernieuwbare energieopwekking staat in China. Hij voegt eraan toe dat de ontwikkelde landen hun beloften om jaarlijks 100 miljard dollar te besteden aan het klimaat in ontwikkelingslanden niet nakomen.

Lessen uit de epidemie

Welke lessen leert China uit de huidige epidemie?

Eerlijk gezegd heeft China goed werk verricht in zijn reactie op de epidemie. Wanneer de epidemie voorbij is zullen we natuurlijk terugkijken, onze ervaringen systematiseren om te zien wat gedaan kan worden om de openbare gezondheidszorg en onze reactiecapaciteit te verbeteren.

Die verbeteringen in China zijn ook belangrijk voor andere landen die nog een zwakke gezondheidszorg hebben. Van de acht grote Chinese programma’s voor samenwerking met Afrika is er één volledig op gezondheidszorg gericht.

China is overigens niet het enige land dat moet leren uit de ervaringen met epidemies. De VS moet het bilan opmaken van de H1N1 griep die in 2009 in de VS uitbrak en 214 landen en regio’s trof.

Bron: website Chinees ministerie van buitenlandse relaties
Het volledige interview in Engelse vertaling vind je hier

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *