Canadees premier Trudeau bezoekt China

De Canadese premier Trudeau maakt deze week een bezoek van vijf dagen aan China. Er wordt vooral uitgekeken of Canada en China besluiten een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van vrijhandel tussen beiden landen.

China is Canada’s tweede handelspartner in de bilaterale handel die vorig jaar 66 miljard bereikte. In 2016 ging 4% van de Canadese uitvoer naar China, terwijl dit in 2000 nog geen 1% bedroeg. Toch blijft de handel met de VS veruit dominant met meer dan driekwart van de Canadese uitvoer. Deze handel valt onder het NAFTA-akkoord dat president Trump wil veranderen. Hij wil dat het mechanisme om onderlinge geschillen te beslechten, zou komen te vervallen. Nadat de VS al besloten had uit het TPP te stappen, zijn de inspanningen om over het NAFTA-akkoord te onderhandelen echter op een dood punt geraakt. De onzekerheid over het feit dat de VS heffingen of andere handelsbelemmeringen wil opwerpen, vergroot de druk op Canada om met China te onderhandelen. Het land werpt zich immers op als een vlaggendrager voor globalisatie en vrijhandel. Volgens China adviseur van de Canadese regering prof Burton is het mogelijk dat tijdens het bezoek beide landen het eens raken om formele onderhandelingen te starten over wederzijdse vrijhandel.

Betekenis

Het is een feit dat het anti-globaliseringsgevoel in de VS beide landen dichterbij brengt. Als er tot onderhandelingen wordt besloten over vrijhandel, kan dit de onderhandelingspositie van Canada over de NAFTA-onderhandelingen ten goede komen, zo zegt de Chinese professor Wang Heng aan de Universiteit van New South Wales in Sydney. Voor China zou een vrijhandelsakkoord met Canada ook een opsteker zijn omdat het een eerste akkoord zou zijn met een land uit de Groep van zeven. Ottowa zou van een mogelijke overeenkomst profiteren als ze een clausule bevat met een beslechtingsprocedure voor geschillen.
Toch bevinden er zich hindernissen op de weg. Vooreerst is er een interne Canadese vrees over mogelijk verlies van banen. Het bezoek van Trudeau kan ook overschaduwd worden door een handelsgeschil omdat een Canadees echtpaar gevangen genomen werd wegens het smokkelen van wijn. Volgens Burton zou China voorwaarden willen opleggen zoals het wederzijds recht op het kopen van Canadese energie- of mijnbouw ondernemingen.
Volgens Jeremy Paltiel van de Carleton University bestaat in Canada vooral het gevoel dat handel met China in de meeste sectoren niet opweegt tegen handel met de VS. Er bestaat een bezorgdheid dat vrijhandelsbesprekingen starten met China door de VS als onvriendelijk wordt ervaren op het ogenblik van de NAFTA-onderhandelingen. Het wordt voor Trudeau dus een delicaat koorddansen om betere handelsrelaties met China te willen zonder de VS voor het hoofd te stoten.  Tijdens zijn bezoek van 5 dagen zal de premier ook Guangzhou bezoeken.
Maandag tekenden de twee leiders een gemeenschappelijke verklaring over de klimaatwissel en schone energie waarvan premier Trudeau zei dat het de basis vormt voor nauwere samenwerking. Beide premiers woonden ook de ondertekening bij van een actieplan over energiesamenwerking en een over in- en uitvoer van voedingsproducten tussen beide landen. Dat een gemeenschappelijk geplande persconferentie uiteindelijk werd afgelast, duidt er wellicht op dat geen akkoord bereikt werd over het opstarten van vrijhandelsdiscussies.
Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *