Auteur: Peter Peverelli

Qingjian: Kunstmatige intelligentie als armoedebestrijding

China is het meest succesvolle niet-westerse land inzake armoedebestrijding. De basis voor dit succes is dat Chinese armoedebestrijding niet gebaseerd op het verstrekken van voedsel of andere hulp die voor de korte term de nijpendste problemen oplost, maar op het stimuleren van werkgelegenheid voor iedereen, inclusief mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Het Fengqiao Model – conflictbeheersing in China

In zijn streven meer traditioneel Chinese elementen in het openbaar bestuur van China in te brengen heeft President Xi Jinping een begrip uit de jaren zestig, het Fengqiao Model, afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Veel westerse critici zetten dit weg als een stap terug in de vorming van een rechtstaat. Een uitleg is wenselijk.

Lhasa Brewery lanceert Qingkebier

Er wordt al sinds 1988 in Lhasa bier gebrouwen. Dat was echter tot voor kort enkel een standaard pilsener, zij het met een voor de grote hoogte aangepast proces. Lhasa Brewery heeft nu een bier gelanceerd dat met de lokale qingke, hooglandgerst, gebrouwen is.

Pakistaans restaurant succesvol in Harbin – en verder

Verreweg de meeste artikelen over buitenlandse investering in China betreffen grote multinationals. Dat spreekt op zich vanzelf, omdat de betekenis van die investeringen enorm is voor zowel het moederland van het bedrijf als voor China. Vanuit het oogpunt van het versterken van onderling begrip van naties kunnen juist de privé-investeerders meer betekenen.

De media over Li Keqiang

Wanneer een oud-premier van een invloedrijk land als China overlijdt, is dat al gauw aanleiding voor de publicatie van overpeinzingen van wat deze voor het land en de wereld betekend heeft. Hoewel verwacht is het toch spijtig dat de beschouwingen over Li Keqiang kennelijk weer als een aanleiding gezien worden China in een kwaad daglicht te stellen. Dit commentaar richt zich op de twee aspecten die alle commentaren gemeen hebben.