Categorie: Eco-fin

economische sectoren, ondernemingen, diensten
energie, transport,
beurzen, taksen, banken, monetair

iTrends: Xi wil internationale data samenwerking

China wil samenwerken met andere landen op het vlak van data en Alicloud werkt samen met de databeurs te Shenzhen. Meerdere steden hebben pilots die hun personeel uitbetalen in e-yuan. Meituan bezorgers hebben verschillende dagen gestaakt. De smartphones verkochten het voorbije  kwartaal duidelijk minder. Volgt een sectie bedrijfsnieuws. De chipsector die een sterke achteruitgang kende, rekent vooral op China voor een heropleving.

Je komt ogen te kort in de Panjiayuan Brillenstad

Het is een Chinese traditie dat aanbieders van dezelfde producten of diensten zich bij elkaar in de buurt vestigen. Dat trekt meer klanten dan wanneer je je zou afzonderen en je blijft zo beter op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied. De Panjiayuan Brillenstad in Beijing slaat op dit gebied alle records.

Toerisme als armoedebestrijding in China

Pas eind vorig jaar verklaarde China dat het alle armoede uit het land verbannen had. Wie dat laat lijkt moet eens op de kaart kijken hoe groot het land is en hoe weinig bebouwbare grond er voor zoveel mensen beschikbaar is. Dit artikel introduceert een concreet voorbeeld van armoedebestrijding Chinese stijl.

iTrends: Naar een geïntegreerd supercomputing internet

China wil tegen 2026 een geïntegreerd netwerk voor supercomputing. De overheid wordt nog strenger voor aanroepplatformen en voor de thuisbezorgers. Chinese smartphones zijn al goed voor 70% van de Russische markt. Ook deze week een sectie chips. Shein investeert in Brazilië en de telecoms vormen een ChatGTP alliantie. Het Alibaba online reisbureau Fliggy rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Toenemend aantal patenten verlevendigen economie

Octrooi-intensieve industrieën zijn een pijler geworden die de hoogwaardige ontwikkeling van China ondersteunt. Hoewel de innovatie in regel door de ondernemingen geheel onafhankelijk gebeurt, toch heeft de overheid ook een rol te spelen bij het aanmoedigen van deze innovatie.

Meituan – een bijzondere bezorger

Bezorgers op (motor)fietsen veroorzaken nogal wat overlast op de wegen, maar iedereen die dringend iets nodig heeft prijst zich gelukkig als je het snel thuis bezorgd krijgt. Er is echter geen land waar dit zo snel gebeurt als in China. Een anecdote uit Guilin.