China en de Koreaanse raket

China betreurt dat de Democratische Volksrepubliek Korea (in de media bekend als Noord-Korea) een satelliet heeft gelanceerd. Beijing roept alle betrokken partijen, in naam van de vrede, op om rustig te blijven, niet te provoceren, wederzijds vertrouwen na te streven. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen is de terugkeer naar de onderhandelingstafel.
Noord-Korea, dat in Chinese Engelstalige publicaties consequent Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) wordt genoemd, heeft met behulp van een langeafstandsraket een kunstmaan in de ruimte geschoten. De minister van Buitenlandse Zaken Yang Jiechi heeft verklaard dat China de zaak nauwlettend volgt. Hij had hierover ook al een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega, Staatssecretaris Hillary Clinton. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken Hong Lei reageerde als volgt: ‘China heeft een helder en consistent standpunt over de kwestie. China onderhoudt contact met alle partijen, ook met de DPRK en de VS. Wij hopen dat de betrokkenen erin slagen op lange termijn te denken, op een serene en aangepaste manier hiermee om te gaan, stappen te vermijden die de situatie kunnen laten escaleren en dat ze de vrede en de stabiliteit op het Koreaanse Schiereiland en in de hele regio met elkaar bewaren.’
Wang Fan, een buitenlandredacteur van het persagentschap Xinhua schrijft in een commentaar: ‘Net zoals andere naties heeft de DPRK het recht om vreedzaam onderzoek te verrichten in de ruimte. Pyongyang moet zich echter ook houden aan de relevante Resolution 1874 van de VN-Veiligheidsraad. Hierin wordt het land gevraagd om bij lanceringen geen technologie voor ballistische (geschikt voor oorlogsvoering) raketten te gebruiken. De resolutie heeft de DPRK ook opgeroepen zijn programma voor de ontwikkeling van ballistische raketten stop te zetten. Pyongyang blijft uitleggen dat het om vreedzaam onderzoek gaat, maar Zuid-Korea, Japan en de VS blijven de actie zien als een ballistische raketproef.’ Wang Fan zegt dan dat de landen niet alleen hun kalmte moeten bewaren, maar ook dat ze iets moeten ondernemen tegen het gevaarlijke en dooretterende wederzijdse wantrouwen. Het beste middel om het vertrouwen te laten toenemen is de terugkeer naar de onderhandelingstafel, dat wil in de eerste plaats zeggen het overleg tussen de zes partijen dat tot nu toe de meest tastbare resultaten heeft opgeleverd. De laatste zin van het commentaar: ‘in buitenlandse betrekkingen gaat het zoals in het leven zelf: de beste manier om een land tot vijand te maken is het als een vijand te behandelen. Deze stelregel geldt omgekeerd ook voor het maken van vrienden.’
Buitenlandse media interpreteren de (semi-)officiële reacties als een milde berisping van China aan het adres van bondgenoot Noord-Korea. Beijing laat echter niet na de verzekeringen van de DPRK dat het om een vreedzame, wetenschappelijke proef gaat te citeren en te plaatsen tegenover de kwade reacties van Japan en de VS en de roep om sancties vanuit die hoek. In de media worden alle buitenlandse reacties, van opgewonden tot bedaard, op een rij gezet. In de reportages over het effect dat de lancering in Zuid-Korea heeft gesorteerd, wijzen de Chinezen er nadrukkelijk op dat het op de aandelenkoersen geen negatieve invloed heeft gehad en dat alleen sancties hiervoor zouden zorgen. De berichtgeving over Japan houdt rekening met de ophanden zijnde verkiezingen, waardoor de publieke opinie wat gevoeliger is voor een strijdbare opstelling van de politici. Ook wijzen de Chinezen erop dat de neerkomende brokstukken van de lanceerraket geen schade hebben aangericht of slachtoffers gemaakt.
Bronnen: Xinhua, South China Morning Post
Zie ook CNTV Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *