China en de wereld nemen afscheid van Jiang Zemin

Chinese leiders en media besteden veel aandacht aan de plechtigheden rond het overlijden van Jiang Zemin en de herdenking van zijn leven en de inhoud die hij eraan heeft gegeven. Bovendien zijn er vanuit het buitenland werkelijk massa’s rouwbetuigingen en berichten gekomen over de betekenis van de overleden leider.

Jiang Zemin
Jiang Zemin in juni 1989 (foto Xinhua) disclaimer

Het stoffelijk overschot van Jiang Zemin, die afgelopen woensdag is overleden, is maandag gecremeerd en bijgezet op de Revolutionaire Begraafplaats van Babaoshan in het westen van Beijing, in aanwezigheid van zijn weduwe, familieleden en vroegere en huidige leiders als Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Wang Qishan, Hu Jintao, en vele anderen. De wagen met het stoffelijk overschot van Jiang Zemin reed op weg naar de begraafplaats langs straten die volgepakt stonden met burgers van alle bevolkingsgroepen.

Jiang Zemin
Rouwende bevolking (foto Xinhua / Hao Zhao) disclaimer

Leven en betekenis

In de plechtige regeringsverklaring wordt Jiang beschreven als ‘een buitengewone leider die een hoog prestige genoot en werd erkend door de hele Communistische Partij van China (CPC), het hele leger en in alle etnische groepen van het Chinese volk’. Jiang wordt geprezen als ‘marxist, revolutionair, staatsman, militair strateeg en diplomaat… communistisch strijder en voorman van het socialisme met Chinese kenmerken’. De huidige leiders van de CPC zien Jiang als de sleutelfiguur van ‘de derde generatie van het centrale collectieve leiderschap van de partij’. Ze brengen ook zijn Theorie van de Drie Vertegenwoordigingen in herinnering. Dit is de visie dat er nieuwe relaties zijn gegroeid tussen de partij en het volk. ‘De CPC vertegenwoordigt de geavanceerde productieve krachten en de geavanceerde cultuur van China en blijft handelen in naam van de fundamentele belangen van de overgrote meerderheid van het Chinese volk’. Deze theorie werd in 2004 in de partijstatuten opgenomen. Het belangrijke portret dat Xinhua van de overleden vroegere president en partijleider brengt bevat een uitgebreide alinea over wat deze theorie in feite en in de praktijk inhoudt.

Jiang Zemin
De ceremonie voor Jiang Zemin (foto Xinhua/Li Xueren) disclaimer

Herdenking en portret

Verder meldt Xinhua dat er vanochtend een herdenkingsbijeenkomst voor Jiang Zemin is gehouden in de Grote Hal van het Volk in Beijing, met een toespraak van Xi Jinping, waarbij alle deelnemers aan het begin van de bijeenkomst een drie minuten durend stil eerbetoon aan Jiang brachten.

Het portret dat op 3 december door Xinhua werd geschetst bevat de elementen die het ChinaSquare-artikel van 30 november vermeldt, maar ook meer nieuw en interessant materiaal. Wij nemen hieronder enkele relevante citaten over die Friends of Socialist China eruit heeft geselecteerd.

Geopolitiek en socialisme

Het Xinhua-artikel vermeldt de bijdrage van een jonge Jiang Zemin aan de oorlog om de Amerikaanse agressie te weerstaan en Korea te helpen.

“Om de inspanningen om de Amerikaanse agressie te weerstaan en Korea te helpen, te stimuleren, organiseerde Jiang de productie van ingeblikt voedsel dat speciaal voor de Chinese People’s Volunteers werd verstrekt.”

Het stuk ziet bij Jiang een creatieve toepassing en ontwikkeling van het marxisme-leninisme in de evoluerende situatie in China en de wereld.

“Over het leren van lessen uit de ondergang van de Sovjet-Unie en de drastische veranderingen in Oost-Europese landen, en de Culturele Revolutie in China, benadrukte Jiang het belang van vasthouden aan het socialisme en het doorvoeren van socialistische hervormingen om een pad van socialistische ontwikkeling te verkennen dat past bij de werkelijke omstandigheden in China.”

Shanghai Cooperation Organization (SCO)

De zich nu snel ontwikkelende en uitbreidende Shanghai Cooperation Organization (SCO) was voor een groot deel een creatie van Jiang.

“Jiang promootte de oprichting van de Shanghai Cooperation Organization (SCO), de eerste regionale samenwerkingsorganisatie die werd opgericht met deelname van China en die vernoemd is naar een Chinese stad. De geest van Shanghai die wordt verdedigd door de SCO – wederzijds vertrouwen, wederzijds voordeel, gelijkheid, overleg, respect voor diverse beschavingen en streven naar gemeenschappelijke ontwikkeling – heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op de hedendaagse internationale betrekkingen.”

Partijtradities

Jiang bleef trouw aan enkele van de glorierijkste tradities van de CPC

“Hij zei dat het grootste gevaar voor de partij wanneer ze de regerende partij wordt, is dat zich kan losmaken van de massa. Het resoluut tegengaan en voorkomen van corruptie is een belangrijke politieke taak voor de hele partij. Hij benadrukte het belang van het vasthouden aan de ‘massalijn’ van de partij en eiste dat de partij alles voor de mensen zou doen en bij elke taak op de mensen zou vertrouwen. Hij vroeg functionarissen op alle niveaus om het doel in gedachten te houden: de mensen van ganser harte dienen en praktische en goede dingen voor ze doen.”

Jiang Zemin
Jiang Zemin en Hugo Chavez in 2001 (foto Xinhua) disclaimer

Eerbetoon vanuit de wereld

Staatshoofden en andere leiders van vele landen en internationale organisaties hebben per telefoon, brief of via andere wegen hun diepe medeleven betuigd aan de Chinese president Xi Jinping over het overlijden van de voormalige Chinese leider. Opmerkelijk zijn de golven van boodschappen van communistische partijen, van organisaties zoals de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie, van socialistische landen en ontwikkelingslanden van alle continenten, en ook van ontwikkelde landen. Zie Xinhua onder andere op 2 december, 3 december en op 4 december en op 5 december

Bronnen: Xinhua, China Daily, Friends of Socialist China

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *