China: geef de VN in Syrië een echte kans

Li Baodong


Alweer heeft China samen met Rusland een VN Veiligheidsraadresolutie over Syrië tegengehouden. De beide landen krijgen scherpe verwijten te horen vanwege het Westen. Wat zegt China zelf?
De ontwerpresolutie is onevenwichtig, want gericht tegen slechts 1 partij in het conflict. De onzorgvuldigheid en de druk waarmee de indieners de tekst hebben proberen op te dringen hebben juist contraproductief gewerkt. Het gevolg is dat de bemiddeling van de VN onder leiding van Kofi Annan en uitgevoerd door de United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) ernstig wordt ondermijnd. De permanente VN-vertegenwoordiger Li Baodong heeft gezegd: ‘de ervaring leert dat dit soort praktijken de kwestie Syrië niet zullen helpen oplossen, maar alle kansen  op een politieke regeling laten ontsporen, het geweld erger maken en de hele regio in gevaar brengen.’ China wil volgens de woordvoerder van zijn diplomatie wel degelijk dat Kofi Annan en UNSMIS verder kunnen werken. Het vindt dat de indieners van de resolutie de amendementen van Rusland en China arrogant terzijde hebben geschoven. Toch moesten die voorgestelde wijzigingen juist de VN-bemiddeling ondersteunen door voor alle landen weer een consensus mogelijk te maken. Li Baodong verwijt op zijn beurt het Westen dat het vanaf het begin Kofi Annan en UNSMIS geen kans heeft gegeven. Voortdurend hebben die landen het over de hopeloosheid van de missie en koppelen ze aan die bemiddeling voorwaarden en hindernissen vast. Het inroepen van Hoofdstuk VII van het VN-Handvest* en het dreigen met sancties zijn daar alweer voorbeelden van volgens China (ook Rusland is hier sterk tegen gekant). Tot slot heeft de permanente vertegenwoordiger van China bij de VN gezegd dat het buitenlandbeleid van zijn land consistent is: de volkeren van een land moeten zelf hun politieke toekomst bepalen en daarbij geweld schuwen, de verschillende landen in de wereld moeten samenwerken met elkaar en met de VN. China houdt daarbij vooral de belangen van de middelgrote tot kleine landen voor ogen. Het heeft in Syrië geen eigen belangen om te verdedigen.
* In de artikelen 40-42 van Hoofdstuk VII staat een reeks van sancties oplopend in kracht. Uiteindelijk kan de Veiligheidsraad toch ‘overgaan tot zulk optreden door middel van lucht-, zee- of landstrijdkrachten’ als nodig is voor de handhaving of herstel van de vrede.
Op die artikelen is vroeger al een aantal militaire interventies gebaseerd, het meest in het oog springend die in Libië. Bij het ‘louter vreedzaam’ karakter van de deze week voorgestelde resolutie kunnen dus wel degelijk vraagtekens worden geplaatst.
Bronnen: Xinhua, De Volkskrant (NL). Uit die laatste bron komt de vertaling van het citaat uit Hoofdstuk VII (cursief). Het commentaar is voor de rekening van de redactie van Chinasquare.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *