‘China heeft louter belang bij vrede en samenwerking’, forum No Cold War

Op zaterdag 26 september hield de campagne No Cold War zijn tweede onlinebijeenkomst – een waarlijk Internationaal Vredesforum.

De VS wordt met de dag oorlogszuchtiger tegen China. De VS verhogen hun militaire budget voor 2021 tot 740 miljard dollar. Washington bemoeit zich steeds nadrukkelijker en bedreigender met de regio van de Stille Oceaan, aan de grenzen van China.

Vredesbewegingen komen samen

Daarom hebben de vertegenwoordigers van belangrijke vredesbewegingen zoals de Campaign for Nuclear DisarmamentStop the War CoalitionCODEPINKBlack Alliance for PeacePivot to Peace en het No to War – No to NATO Network zich over de internationale situatie gebogen. In België neemt Vrede vzw deel aan de internationale campagne tegen een nieuwe koude oorlog.

Analyse

Tijdens het forum analyseerde een eerste panel de stand van zaken, een tweede ging na hoe een mondiale oppositie kan worden opgebouwd tegen de gevaarlijke ontwikkeling naar een koude oorlog 2.0 of erger. Het eerste panel, dat van ‘de analisten’, werd voorgezeten door Vijay Prashad, directeur van Tricontinental, en bestond uit de volgende sprekers: Victor Gao, professor aan de Suzhou (uitspr. Soochow) University en voormalig tolk van Deng Xiaoping (China); Jodie Evans, medeoprichter van Codepink (VS); Abdallah El-Harif, oprichter van Annahj Addimocrati (La voie démocratique, Marokko); Ollie Vargas, journalist voor Kawsachun News (Bolivia); en Chris Matlhako, tweede plaatsvervangend secretaris-generaal van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij.

Praktisch

Het tweede panel, over de ‘organisatorische vragen’, werd voorgezeten door Kate Hudson, de secretaris-generaal van de CND (VK). Het bracht de volgende sprekers samen: Margaret Kimberley (Black Alliance for Peace, VS); Lindsey German, (Stop the War coalition, VK); Julie Tang, (Pivot to Peace, VS); en Ludo De Brabander (Vrede vzw en No to War – No to NATO Network, Europa). De opname van het hele forum kan je bekijken of terugkijken via Facebook.

Visie van China

Dr. Victor Gao bracht (op minuut 39 van de opname) een visie uit China naar voren, verbonden met de hervormingen ingezet onder Deng Xiaoping. De twee peilers daarvan staan overeind: stabiliteit in China zelf en vrede in de regio en in de wereld. Dat is wat China nog steeds nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen. China heeft geen enkel belang bij oorlog, koud of warm. Volgens Gao heeft de regering Trump last van het Tonya Harding syndroom. Harding was een kunstschaatser die haar concurrent fysiek liet uitschakelen. Net zo wil de regering Trump de opgang van China laten ontsporen door conflicten uit te lokken. ‘De ontwikkeling van China komt voort uit hard werk, ondernemingszin en innovatie. Dat is goed voor het Chinese volk en voor de mensen in andere landen, ook in de VS. De Chinezen zijn verenigd rond die gedachte en vertrouwen op hun nationale kracht om zich te verdedigen, maar vooral om een oorlog in welke vorm ook af te wenden. Vrede dient het recht van alle volkeren om zich te ontwikkelen’.

‘vrede als positieve kracht’

Moderator Vijay Prashad gaf na een uur een goede samenvatting van nog meer ideeën die in het eerste panel werden geuit. ‘Het oorlogsgevaar komt van de VS. Ook onder elkaar zijn de grootmachten zoals bijvoorbeeld Frankrijk en de VS nog steeds en weer rivalen. China is niet geïnteresseerd in oorlog (zie Gao). Een nieuwe wereldorde is nodig,  gestoeld op wederzijds belang, kansen en handel. China geeft het goede voorbeeld met zijn investeringen in infrastructuur en andere vormen van ontwikkeling in Latijns-Amerika, Azië, Afrika. Prashad besloot met een stelling: ‘vrede is niet het tegenovergestelde of de afwezigheid van oorlog. Vrede is een levenskrachtige en positieve factor waarmee we de wereld beter kunnen inrichten’.

Tegen de stroom in

Het tweede panel besprak dan de mogelijkheden om twee moeilijke opdrachten te vervullen waar No Cold War voor staat. Hoe slagen we erin om de Chinese stem te laten horen? Hoe geven we No Cold War meer slagkracht? Vele bewegingen proberen de Chinese stem of de pro-Chinese stem te laten horen, of in elk geval diegenen aan het woord te laten die gekant zijn tegen de escalatie van conflicten (koud of warm). De weerstand tegen positieve verhalen over China is overweldigend en de invloed van de westerse verhalen (ook de theorieën van Trump c.s.) is zeer hardnekkig. Dat geldt zelfs voor wat progressieve media en gezaghebbende academici de laatste tijd verkondigen over de zogenaamde expansie en agressiviteit van China, beweringen over de bedoelingen die China zou hebben om de wereldpolitiek en de internationale organisaties naar zijn hand te zetten.

Organiseren

De sprekers in het tweede panel willen doorgaan met de weerlegging van dit soort desinformatie over China en proberen meer evenwicht te brengen in de berichtgeving die nu overwegend anti-Chinees is (Kimberley: ‘just tell them the truth’). Ook vindt een aantal onder hen het een goed idee om de arbeidersbeweging en de middenklasse te laten zien dat landen die geld uitgeven aan wapensystemen en militaire basissen de wereldbevolking en hun eigen bevolking in de eerste plaats beroven van de middelen die nodig zijn voor sociaal herstel en een oplossing van de corona- en klimaatcrisissen. China is overigens een onmisbare bondgenoot in dezen. Verder is het nuttig ook vakbonden, organisaties van het middenveld bij de campagne No Cold War te halen. Zij zijn wellicht gevoelig voor de gedachte dat de gewone mensen altijd de eerste en voornaamste slachtoffers zijn van conflicten. Sommige sprekers wezen op het belang van een context waarin het Westen zich ook nog steeds militair dominant opstelt in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het valt zeker te overwegen om bewegingen te organiseren zoals die welke een belangrijke rol speelden in de eerste Koude Oorlog en een politiek proces op gang te brengen zoals dat wat heeft geleid tot de akkoorden van Helsinki.

vrede

Sachs en Weiwei

De organisatoren besloten het forum met de oproep om No Cold War te blijven volgen op de website en op Facebook, om de verklaring te ondertekenen of te laten ondertekenen. Ze nodigden iedereen uit om op zaterdag 24 oktober deel te nemen aan hun volgende ZOOM event: een dialoog tussen de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs en professor internationale betrekkingen Zhang Weiwei, (Universiteit van Fudan) auteur van de The China Wave. Inschrijven (gratis) hier

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *