China neemt initiatief rond Syrië

China beperkt zich in de zaak Syrië niet tot het samen met Rusland afblokken van een buitenlandse militaire ingreep. De Chinezen willen een actieve rol spelen in het vinden van een oplossing. Het is de eerste keer dat China zich zo prominent opstelt in een binnenlands conflict dat dreigt te escaleren in een echte oorlog.

Li Huaxin in Damascus in februari


Zondag gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken een officieel standpunt uit in zes punten: 1. China blijft erbij dat de crisis alleen door politieke dialoog en op vreedzame wijze kan opgelost worden 2. China dringt er bij de Syrische regering en alle betrokken partijen op aan onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle daden van geweld te stoppen, en in het bijzonder die tegen burgers.3. Het roept de Syrische regering en alle verschillende partijen op een politieke dialoog met alle partijen aan te vatten zonder voorafgaande voorwaarden of vooropgezette resultaten. 4.China steunt de rol van de UNO in inspanningen voor humanitaire hulp. 5. China vraagt dat de internationale gemeenschap eerlijk de onafhankelijkheid en de territoriale onschendbaarheid van Syrië respecteert evenals het recht van het Syrische volk om zijn eigen politiek systeem en ontwikkelingspad te kiezen. 6.China verwelkomt de aanduiding van een gezamenlijke speciale afgezant voor Syrië door de UNO en de Arabische liga. Tenslotte vraagt China dat de leden van de Veiligheidsraad strikt de doelstellingen en de principes van het UNO-charter zouden naleven.
China blijft zo op een standpunt staan dat duidelijk van het Westen en zijn bondgenoten verschilt: het gaat ervan uit dat het geweld in Syrië niet alleen van de regering maar ook van de gewapende oppositie komt, het blijft interventies, ook zogenaamd ‘humanitaire’ verwerpen als contraproductief en een aanslag op de rechten van het land en zijn burgers, en het streeft verder naar een onderhandelde oplossing met alle partijen die daartoe bereid zijn.
In een commentaar op de verklaring zei de woordvoerder van het ministerie “China hoopt echt iets te kunnen doen dat bijdraagt aan de oplossing van de Syrische crisis in een onpartijdige en praktische manier die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen”. Hij voegde er nog aan toe dat de verschillende standpunten binnen de internationale gemeenschap niet bepaald helpen om een snelle oplossing te vinden. China verwerpt een gewapende interventie om een ‘regimeverandering’ op te leggen. Een concreet voorstel van China is dat de UNO of een andere organisatie die door alle partijen aanvaard wordt een objectief en volledig beeld schetst van de humanitaire toestand, en humanitaire hulp levert en verdeelt waar nodig. China is bereid daaraan mee te werken. China steunt ook de speciale afgezant van de UNO en de Arabische liga in zijn inspanningen om een politieke dialoog met alle partijen tot stand te brengen. Wat de Veiligheidsraad betreft, wil China dat men de zaak op voet van gelijkheid, geduldig en volledig bespreekt in overleg om zo de eenheid in de Veiligheidsraad te bewaren; dit is ongetwijfeld een antwoord aan Clinton die het Russische en Chinese standpunt in de Veiligheidsraad onaanvaardbaar noemde.
Li Huaxin, China’s voormalige ambassadeur in Syrië, bezoekt het land op 6 en 7 maart als gezant van de minister van Buitenlandse Zaken, om China’s standpunt ter plaatse te bespreken en te kijken wat kan gedaan worden om een politieke oplossing dichterbij te brengen. China heeft al vorige maand bekend gemaakt dat het naast contacten met de regering, in Beijing ook contacten met oppositiegroepen heeft. Li Huaxin was ook in februari al in Damascus.
(bron: o.a.  Xinhua)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *