Vrouwendag in China

Staatsraad Liu Yandong


De internationale vrouwendag werd in China officieel gevierd en kwam ook aan bod in de kranten. Een kort overzicht
De internationale vrouwendag werd in China op hoog niveau gevierd met een ceremonie voor de nationale vrouwelijke ‘rolmodellen’.Wang Zhaoguo, ondervoorzitter van het parlement en lid van het politbureau, ontmoette een aantal ‘rolmodellen’ en bracht hulde aan hun bijdrage voor de ontwikkeling van het land en de sociale vooruitgang. Hij riep alle Chinese vrouwen op een voorbeeld te nemen aan deze modellen en ‘de helft van de wereld te dragen’. Chen Zhili, nationaal voorzitster van de Vrouwenfederatie, vroeg aan alle afdelingen om de wettelijke rechten en belangen van de vrouwen beter te verdedigen. Staatsraad Liu Yandong, het enige vrouwelijke lid van het politbureau, was eveneens aanwezig.
China Daily ging in op enkele problemen van de vrouwen vandaag.
Te veel mannen vinden dat hun vrouw bij het huwelijk maagd moet zijn. Mannen echter mogen avontuurtjes hebben. Op internet blijkt uit commentaren dat ongeveer een derde van de mannen ongehuwde vrouwen die geen maagd meer zijn van laag allooi vindt. Dit gaat overigen in tegen de snelle evolutie van de seksuele moraal: een onderzoek toonde aan dat in 2010 één persoon in drie meer dan één seksuele partner had; tien jaar eerder was het één in acht. De situatie zou kunnen verbeteren door een veralgemeende seksuele opvoeding, zeggen psychologen. Maar het belangrijkste blijft wegwerken van economische achterstelling van vrouwen zodat ze zich assertiever kunnen opstellen.
China Daily gaat verder in op het aantal vrouwen in topmanagement functies in bedrijven. Volgens een studie van Grant Thornton zit China in 2011 op 25%. De EU halen 24%, de VS 18% en Japan 5% (!). Het wereldgemiddelde is 21%. Rusland, Botswana, Turkije, Zuid-Afrika en de gezamenlijke Aseanlanden scoren beter dan China. De Chinese situatie zou echter verslechteren want men komt van 31% bij het vorige onderzoek. Een element dat in het voordeel van Chinese topvrouwen kan spelen is dat grootouders er meer dan elders de kinderen opvangen. China Daily laat een aantal vrouwen aan het woord die pleiten voor meer flexibele uurregelingen voor vrouwen met kinderen. Sommigen pleiten ook voor meer vrouwvriendelijke criteria bij de selectie van (top)kaders. Opmerkelijk is Zhou Xiaoguang, parlementslid en ondernemer. Zij verzet zich tegen vrouwvriendelijke maatregelen. Zhou zweert bij de markt en de concurrentie, en daar is geen plaats voor kostenverhogende maatregelen. ‘Vrouwen moeten maar vechten, juist zoals mannen’.
Global Times ziet vooruitgang voor de zaak van de vrouwen. De eerste minister had het in zijn jaarlijks rapport deze week vier maal expliciet over de rol van vrouwen in de ontwikkeling van het land. Hij beloofde meer aandacht te schenken aan het welzijn van vrouwen en kinderen, hun rechten en belangen beter te verdedigen. Einde 2010 had China 137 miljoen werkende vrouwen in de steden, bijna 43% van het totaal. Bij de verkiezingen van dorpsbesturen in 2011 bleek uit een enquête in vijf grote provincies dat in elk dorp vrouwen verkozen werden. Het aantal vrouwelijke partijleiders op het plaatselijk niveau neemt toe zowel in de stad als het platteland. In het nationale parlement zitten 22% vrouwen, meer dan in de VS. China telt ook meer vrouwelijke miljardairs dan enig ander land. Chinese vrouwen vandaag staan veraf van het traditionele beeld van gehoorzame huisvrouwen. Op weibo circuleert een leuze: ‘ Hang van je ouders af en je wordt een prinses, hang van mannen af en je wordt de vrouw van een prins, neem je eigen lot in handen en je wordt een koningin’.
Ludieker was een recente actie van een aantal vrouwenactivisten in enkele grote steden: ze bezetten er de openbare toiletten voor mannen, om meer voorzieningen voor de vrouwen te eisen.
(Bronnen: Renmin ribao, China Daily, Global Times)
.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar