‘China Pakistan Economic Corridor, vlaggenschip van het Belt and Road Initiative’

Op 9 en 10 juni komt de Shanghai Cooperation Organisation samen in Qingdao. In de aanloop naar de top waar India en Pakistan voor het eerst als nieuwe leden zullen deelnemen, een stuk over de China Pakistan Economic Corridor.
Keith Bennett, kenner van China en Pakistan, schreef deze tekst voor een bijeenkomst van een werkgroep in het Britse Parlement. We nemen het stuk, enigszins bewerkt, over met toestemming van de auteur.

Nu de economie van China zo ontwikkeld is en de armoede in dat land sterk is teruggedrongen, neemt de mogelijkheid de welvaart te delen met de regio en landen erbuiten vorm aan. De China Pakistan Economic Corridor is daarvan een schoolvoorbeeld.

China PakistanVeruit het meest ambitieuze initiatief van China vandaag is het ontwerp van president Xi Jinping voor het Belt and Road Initiative, ook bekend als de nieuwe Zijderoutes. Het is een nieuw begrip, met een eeuwenoude voorgeschiedenis, zoals de National Development and Reform Commission, het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Handel van China in 2015 hebben geconstateerd.

Regionale samenwerking

Het Chinese initiatief om samen de Belt and Road aan te leggen, past in de trend naar een multipolaire wereld, economische globalisering, culturele diversiteit en uitgebreide toepassing van IT. Het BRI wil middelen toewijzen op een efficiëntere manier en de markten van de betrokken landen diepgaander met elkaar integreren. Zo zal er een gezamenlijk gecreëerde open, inclusieve en evenwichtige constructie voor regionale samenwerking tot stand komen. Dat zal tot ieders voordeel zijn. In Pakistan ondervinden ze dat al.

China Pakistan pioniers van de nieuwe Zijderoutes

Het BRI is een open initiatief. Het werkgebied is dat van de oude Zijderoute, maar het blijft daar niet toe beperkt. Alle landen, en internationale en regionale organisaties kunnen meedoen. De gunstige resultaten zullen ook te merken zijn in andere delen van de wereld. De kenmerken zijn harmonie en inclusiviteit. Het initiatief bepleit verdraagzaamheid tussen beschavingen, het respecteert de door verschillende landen gekozen ontwikkelingswegen. Het BRI geeft steun aan de dialoog tussen de beschavingen volgens de principes dat men punten van overeenkomst moet zoeken, meningsverschillen op hun beloop moet laten en elkaars sterke punten moet benutten. Op die manier kunnen landen in vrede en gedeelde welvaart samenleven.
De nieuwe Zijderoute zal in vijf richtingen over de zeeën gaan en er zijn zes economische stroken land voorzien. Er zullen grote investeringen nodig zijn in spoorwegen, verkeerswegen, maritiem transport, pijpleidingen en in de informatiesnelweg en de connectiviteit. Biljoenen dollars zullen alle van nabij of van ver betrokken landen eraan moeten spenderen. Het zal echter ook de grootste zakelijke kans van onze tijd opleveren. In deze hele reusachtige onderneming speelt de China Pakistan Economic Corridor (CPEC) een pioniersrol.

en meer

Onder andere tijdens een studiereis eind 2017 in Pakistan kwam ik tot een aantal conclusies. De CPEC is een wegbereider van het grootste belang en zal op velerlei terreinen voor een doorbraak zorgen. Het zal van Pakistan een ontwikkeld land maken, een knooppunt in de regio en een belangrijke speler in de wereldeconomie. De CPEC is ook zeer belangrijk voor China. De Economische Corridor tussen China en Pakistan zal bijdragen aan energiezekerheid, maar zal ook een perfect voorbeeld zijn van hoe het Belt and Road Initiative een andere wereld kan mogelijk maken. De grote invloed van de CPEC zal zich uitstrekken tot Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, de Centraal-Aziatische Republieken, Rusland en zelfs tot de buurlanden die tot nog toe jammer genoeg een negatieve of sceptische houding hebben aangenomen.

‘early harvest’

Er leeft in Pakistan onder alle lagen van de bevolking een weloverwogen opinie over de CPEC en er is een nationale consensus van steun aan het project. De complexe en veranderlijke politieke situatie in het land zal daar niets aan veranderen. De ‘early harvest projects’ (letterlijk: projecten die op korte termijn winstgevend zullen zijn), zoals de haven van Gwadar, liggen op schema of zullen sneller dan gepland klaar zijn. Dat moet de betrokken partijen en de investeerders vertrouwen geven.
De early harvest projects zijn bijzonder goed gekozen. Een schoolvoorbeeld is de locatie van de haven van Gwadar, met zijn natuurlijke en strategische voordelen, recht tegenover de Straat van Hormuz. Met een diepte van 18,5 meter, een afstand van 4,7 knopen tussen de diepzee en de haven, en met zijn capaciteit voor het af- en aanmeren van een groot aantal schepen, heeft Gwadar meer potentieel dan 20 Indiase havens op het westen. Andere early harvest projecten zullen ook een grote en positieve impact hebben op het leven van de gewone mensen, op de nationale ontwikkeling en productiviteit. Zo zullen energietekorten tot het verleden behoren dank zij een grotere opwekkingscapaciteit. Specifieke voordelen zullen toekomen aan gebieden die tot nog toe weinig ontwikkeling hebben gekend, zoals Beloetsjistan, Khyber-Pakhtunkhwa en Gilgit-Baltistan.

Pakistan 2.0

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsibility, CSR) is kenmerkend voor de CPEC. Onderwijs, gezondheidszorg, scholing zijn in alle grote projecten opgenomen. Werkgelegenheid ontstaat vooral voor lokale arbeidskrachten, die een technische opleiding krijgen van Chinezen. Voorbeelden zagen we in Quetta en Gwadar waar banen, opleidingen en beurzen naar de Beloetsjen gaan. Hier is sprake van empowerment en niet van uitbuiting.
Vergeleken met de onveilige situatie van een paar jaar geleden (die toen uitgebreid in de media kwam) is de toestand in Pakistan nu enorm verbeterd. Dit ondanks de voortdurende instabiliteit in de regio en de vijandige druk die het land ondervindt. Bij CPEC projecten krijgt de veiligheid de allerhoogste prioriteit, niet in het minst dank zij de toegewijde Special Security Division (SSD). Deze dienst werkt uiterst professioneel en met de nodige middelen en goed personeel. Uiteraard zijn incidenten niet helemaal te vermijden, net zomin als in andere landen, maar buitenlandse investeerders mogen vol vertrouwen zijn wat hun persoonlijke veiligheid en die van hun investeringen aangaat.

De charme van de middenklasse

Pakistan kent een gemiddelde groei: in 2016 was die 5.7%. In datzelfde jaar kende de VS een groei van 1,6%. Een rapport van de Wereldbank constateerde in mei 2017: ‘de groei in Pakistan zal in de eerste helft van volgend jaar blijven genieten van het vertrouwen bij consumenten en investeerders. De afgelopen vier jaar is de macro-economische stabiliteit met succes hersteld.’ Met een bevolking van meer dan 207 miljoen mensen, heeft Pakistan op vier of vijf landen na de grootste bevolking ter wereld. Dat zijn overwegend, voor twee derden, jonge mensen wat een overvloed aan arbeidskrachten inhoudt voor de nabije toekomst. Er is ook een forse middenklasse van 80 miljoen, meer dan de hele bevolking in Duitsland of in Turkije.
Zelfs de Indiase krant The Hindu, die beslist niet van pro-Pakistaanse sentimenten kan worden verdacht, wees er op 28 februari 2017 op dat het nog steeds bestaande traditionele vooroordeel over een feodale samenleving vals is. Volgens The Hindu was precies de opkomst en versterking van de middenklasse, vooral in de steden, het meest betekenisvolle resultaat van een sociale transformatie die al 20 jaar bezig is.
Vermeldenswaard is dat de leden van de middenklasse in Pakistan dezelfde behoeften hebben aan onderwijs, diensten en consumptie, als hun tegenhangers elders. Dat biedt mogelijkheden voor de markt. Pakistan is dynamisch en meer en meer progressief. De media, o.a. televisie, zijn er levendig en divers, het publiek is goed geïnformeerd. Vrouwen spelen een rol op elk niveau van de samenleving. In de grondwet staat dat een derde van de zetels in het parlement aan vrouwen is voorbehouden.

Het beschermen waard

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ahsan Iqbal brengt de CPEC ‘positieve verandering in het leven van miljoenen mensen in Pakistan ….(het) is het vlaggenschip van het Belt and Road Initiative’.
Dezelfde minister roemde tijdens een bezoek aan Londen in februari 2018 de verbetering in energievoorziening en de connectiviteit tussen de markten via infrastructuurprojecten van het BRI. Hij zei daar verder: ‘we hopen dat de infrastructuur van de BRI een brug slaat tussen China, Zuidoost-Azië en Centraal-Azië, een gebied met bijna 3 miljard mensen…Na de komst van China veranderde de uitstraling van de Pakistaanse economie. We hebben 10.000 mensen van de veiligheidsdienst toegevoegd aan de ordehandhavers die de CPEC-projecten beschermen, opdat de Chinezen die in Pakistan aan het werk zijn niets overkomt.’

Wereldzaak

Tot slot een kort overzicht van markante feiten. CPEC is een project van $62 miljard dat Xinjiang in China verbindt met de haven van Gwadar in Beloetsjistan (die door Chinese bedrijven is aangelegd). Gwadar ontving een eerste lading van Chinese goederen in december 2016. Pakistaanse functionarissen voorspellen dat het project rechtstreeks 700.000 banen zal opleveren tegen 2030. Het zal volgens hen 2 tot 2.5% toevoegen aan de groei van het BBP van Pakistan.
Dit alles schept kansen voor derde landen en hun ondernemingen, ook in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Chinese en lokale firma’s hebben de eerste infrastructuur aangelegd, maar dienstverleners uit andere landen hebben al contracten of werken eraan. Het gaat om grote spelers als HSBC en Standard Chartered (banken), Linklaters en Pinset Masons (juridisch), KPMG (accountancy) en Arup in architectuur en design. De sectoren toerisme, textiel, lichte industrie, consumptiegoederen zullen volgen. Zakenmensen uit de Pakistaanse diaspora, in het Verenigd Koninkrijk, de Golfstaten en elders kunnen met hun connecties en vertrouwd als ze zijn met beide gemeenschappen en culturen de contacten leggen tussen Oost en West.

Keith Bennett is consultant en Chinaspecialist. Hij is ondervoorzitter van de 48 Group Club, Britse zakenlui die sympathiseren met de Volksrepubliek. Hij was als kenner van China en Pakistan uitgenodigd door de All Party Parliamentary Group on Third World Solidarity in het Britse Parlement. Die hield op 15 mei een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Pakistaanse overheid en van CPEC.
 

Opmerking Chinasquare

Wie zich verder wil verdiepen in de CPEC kan terecht op
ANN (Asia News Network)                CPEC: A momentum for prosperity (opiniestuk van de oppositieleider in de senaat, dat als volgt begint: Cpec has already created 60,000 jobs and Pakistanis would likely be able to make the most of these opportunities.)
Wikipedia       China–Pakistan Economic Corridor
ChinaSquare   Eerste fase uitbouw Pakistaanse haven Gwadar dit jaar klaar
ChinaSquare   Pakistaanse haven Gwadar officieel geopend
De CPEC heeft ook zijn eigen tijdschrift: CPEC Quarterly
 
 

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “‘China Pakistan Economic Corridor, vlaggenschip van het Belt and Road Initiative’

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.