China steunt onpartijdige, vreedzame weg voor Syrië (update)

Afgelopen woensdag heeft de Veiligheidsraad van de VN een verklaring afgelegd over Syrië, met de steun van alle 15 leden, China inbegrepen. Het is een oproep om “een einde te maken aan het geweld en de schendingen van de mensenrechten, om humanitaire hulp toe te laten en om ervoor te zorgen dat er een politieke overgang komt naar een democratisch, pluriform politiek bestel.” De voorstellen komen voort uit het bezoek dat de speciale VN-afgevaardigde (ex-secretaris generaal) Kofi Annan in opdracht van de de VN en de Arabische Liga aan Damascus had gebracht. Ze houden een ondersteuning in van de verder inspanningen die Annan zal leveren om te komen tot een vreedzame oplossing en om humanitaire hulpverlening mogelijk te maken.

Dat de vreedzame, politieke weg nu een kans krijgt is een reden waarom China deze keer voor heeft gestemd. De andere redenen zijn dat de VN-Veiligheidsraad niet langer de schuld voor de Syrische crisis eenzijdig bij de regering Assad legt en ook niet meer het aftreden van Assad eist. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ziet dit als een succes voor haar principieel vasthouden aan internationale betrekkingen die gericht zijn op respect voor de soevereiniteit van de landen en op politieke oplossingen voor conflicten binnen een land, zonder militaire buitenlandse interventies. De Chinese diplomatie is tevreden over de samenwerking op dit vlak met Rusland. Volgens de officiële media belet die tevredenheid niet dat Beijing realistisch blijft en weet dat er nog werk aan de winkel is om bepaalde landen ervan te overtuigen lessen te trekken uit de interventie in Libië.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken verklaarde dat er nu een opening is naar een oplossing voor Syrië door doeltreffende en geduldige gespreksrondes op basis van gelijkwaardigheid. De internationale gemeenschap moest volgens hem Kofi Annan verder steunen en zijn werk begunstigen. Hij zei ook dat er raakpunten zijn met het zespuntenplan van China en dat dit plan van steeds meer landen bijval krijgt. Hij riep de regering en de betrokken partijen in Syrië op om het geweld stop te zetten en de dialoog aan te vatten. Naar aanleiding van recente bomaanslagen in Syrië wees Beijing er nog eens op dat het gekant is tegen alle vormen van geweld dat tegen burgers is gericht.

China Daily, Global Times, WantChinatimes, http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t916166.htm (ministerie Buza)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *