China wil armoede in eigen land uitroeien tegen 2020

Goed nieuws voor de 99% in China en de wereld? China kan in de komende jaren weer een beslissende bijdrage leveren aan de realisering van de nieuwe mondiale doelstellingen, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Te beginnen met doelstelling nummer 1: help de armoede de wereld uit.

panorama forumVandaag houdt China voor de tweede keer zijn eigen Nationale Dag rond de Bestrijding van de Armoede. Gisteren organiseerden het United Nations System in China samen met de Staatsraad, het 7e Forum over Mondiale Armoedebestrijding en Ontwikkeling. Op de bijeenkomst, die werd ingeleid door Xi Jinping, bespraken 300 afgevaardigden uit de hele wereld ervaringen en projecten. Er was een videoboodschap van Ban Ki-Moon en een keynote speech van Helen Clark, die het United Nations Development Programme (UNDP) leidt en voorzitter is van de United Nations Development Group. Van de beide gelegenheden heeft Xi Jinping gebruik gemaakt om te stellen dat China tegen 2020 de armoede in eigen land uitgeroeid wil hebben.

Millenniumdoelen

Xi Jinping had eind september al een reeks voorstellen voor armoedebestrijding meegenomen naar de Algemene Vergadering van de VN. Zijn plannen werden daar gunstig onthaald en in het gisteren gehouden forum zinspeelden de deelnemers daarop. China zal een eerste bijdrage van 2 miljard dollar aan het South-South Co-operation Aid Fund leveren om de nieuwe Millenniumdoelen te halen en 3,2 miljard dollar aan het South-South Climate Co-operation Fund. Het land neemt in de richting van andere derdewereldlanden een initiatief voor honderd programma’s op de zes terreinen van armoedebestrijding, landbouw, handel, milieu, gezondheidszorg en onderwijs, vandaar de naam ‘Six 100s initiative’.
Er bestaat een wereldwijde erkenning van het feit dat China veruit de grootste bijdrage heeft geleverd aan de eerste reeks Millennium Development Goals (MDG’s) voor 2015. Internationale diplomaten en experts beginnen erop te vertrouwen dat de Volksrepubliek zijn krachttoer kan herhalen wanneer de wereld streeft naar de realisatie van de nieuwe mondiale doelstellingen, de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030. Dat kan op drie manieren gebeuren: door internationale samenwerking, door ervaringen en kennis te delen en ten slotte door in eigen land aan de armoede verder een eind te maken.

Financiële samenwerking

Helen Clark

Helen Clark


China werkt met andere landen en internationale organisaties samen: het levert fondsen en sluit leningen en contracten af die zowel voor het land zelf als voor de partnerlanden gunstig zijn. Het heeft kwijtschelding van schulden toegezegd voor de armste en minst ontwikkelde landen en dit zonder voorwaarden, in tegenstelling tot het IMF dat bijvoorbeeld Structurele Aanpassingsprogramma’s eist in ruil voor elke financiële soepelheid. De afgelopen zestig jaar heeft de Volksrepubliek bijdragen met een waarde van 400 miljard yuan (55,4 miljard euro) geleverd aan het werk van 166 landen en organisaties om de ontwikkeling te bevorderen en de armoede te verlichten. Helen Clark had in haar toespraak lof voor de Asian Infrastructure Investment Bank, het ‘Belt and Road initiative’, de New Development Bank van de BRICS, China’s lidmaatschap van de G20 en het Forum of China-Africa Co-operation.

‘Chinese exprestrein’

Het hoofd van de UNDP beseft dat China een mondiale voorbeeldfunctie heeft en zijn ideeën en succesrijke ervaringen kan doorgeven aan andere landen die voor dezelfde uitdagingen staan. In een interview met Xinhua heeft ze hierover gezegd: ‘China is een zeer proactief ontwikkelingsland gebleken. Het beleid van de staat is gericht op ontwikkeling, armoedebestrijding en modernisering. Dat is wat de Chinese leiders beweegt. Met hun vastberadenheid en motivering hebben ze geweldige resultaten behaald’. Xi Jinping speelde daar gisteren op in: ‘wij zijn er klaar voor om onze ervaringen en de kansen die onze ontwikkeling heeft geschapen te delen met andere landen. Laten ze maar op de Chinese exprestrein stappen zodat we allemaal samen vooruitgaan’.

Het doel van 70 miljoen

Sociale woningbouw: armoedebestrijding in  Guizhou

Sociale woningbouw: armoedebestrijding in Guizhou


Helen Clark zei ook dat elk land zal willen nagaan hoe het de Sustainable Development Goals voor 2030 op de agenda met zijn eigen beleidsvoornemens kan zetten en China de kans kan grijpen om dat te doen bij de opstelling van het vijfjarenplan voor 2016 tot 2020. In zijn eigen toespraak verwees president Xi Jinping ook daarnaar door zijn aankondiging dat de regering het stoutmoedige voornemen heeft om de burgers die in armoede leven in China tegen 2020 boven de armoedegrens uit te tillen. Het gaat om 70,17 miljoen mensen die volgens de Chinese definitie nog steeds behoeftig zijn, dat wil zeggen: leven met een jaarinkomen van 2.300 yuan (319 euro). Beijing zal van de armoedebestrijding een prioriteit maken op de nationale agenda voor na 2015.
Xinhua, China Daily Asia, UNDP website www.cn.undp.org,website China Money Network www.chinamoneynetwork.com,website van United Nations Development Programme www.undp.org
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *