China wil landbouwdorpen nieuw leven inblazen

Het Centraal Comité van de CPC heeft een strategisch plan aangenomen om tussen 2018 en 2022 de dorpen nieuw leven in te blazen. Liever dan de 37 hoofdstukken van het plan te detailleren, gaan we kijken naar enkele voorbeelden waar plannen van deze strategie al uitgevoerd worden. Daarbij concentreren we ons op het grondgebruik, coöperaties, de kwaliteit van de producten en uiteraard het leefmilieu.

De volledige tekst van het Strategisch plan is 40 bladzijden lang, zeer gedetailleerd en alomvattend. Het plan wil het leven en werken in de dorpen en rurale gebieden terug aantrekkelijk maken. Tegen 2020 zou de institutionele basis van deze revitalisatie er moeten liggen. Tegen 2035 zou in deze modernisering ‘beslissende vooruitgang’ geboekt moeten zijn zodat de rurale gebieden tegen 2050 sterk, welvarend en mooi zijn. Op de jaarlijkse landbouwconferentie werd gesteld dat landbouw en rurale gebieden prioriteit hebben in termen van begroting en diensten. Dit is noodzakelijk om een institutioneel mechanisme uit te bouwen voor de geïntegreerde ontwikkeling van de stedelijke en rurale ontwikkeling.

Om de revitalisatiestrategie uit te voeren wil China het landelijke grondmechanisme hervormen vooral door het verbeteren van de scheiding tussen eigendomsrechten, contractrechten en gebruiksrechten. Dit kan de stroom van rurale arbeidskrachten naar de steden verbeteren en de integratie versterken van de kleine boeren in een nieuw landbouw bestuurssysteem. China wil ook hindernissen opruimen voor rurale bouwvergunningen met daarbij wel verplichte quota voor landbouw. Meer toelagen zullen verstrekt worden aan landbouwoperaties met een zekere schaalgrootte en ook de hypotheken voor rurale nijverheden zullen worden verbreed.
De hervorming van het grondensysteem begint met een verandering in de grondgebruiksrechten. Momenteel hebben 30% van de rurale gezinnen hun grond door verpacht en dit betreft bijna 32 miljoen ha. Toch blijven de gronden soms versnipperd en is de duur van het huurcontract te kort. Het 10-de partijcongres heeft beslist dat de huidige ronde van contracten nog voor 30 jaar wordt verlengd. Ondertussen werden in 33 regio’s meer pilotprojecten uitgevoerd en werden de onduidelijke rechten gepreciseerd voor in totaal 72 miljoen ha. In de toekomst zouden vermogende stedelingen ook nog mogen samenwerken met boeren om hun residentiële gronden en huizen beter te gebruiken. In totaal telt China 16,7 miljoen ha voor boerenwoningen.

Kunshan

Boeren in Changyun

De stad Kunshan in Jiangsu heeft de rurale collectieve activa nieuw leven ingeblazen door een marktgeoriënteerde werking. In 2012 besliste het dorp Changyun tot het oprichten van een coöperatie die de bestaande visvijvers weer zouden omvormen tot landbouwgrond. De dorpelingen sloten zich aan bij de coöperatie die een collectieve boerderij oprichtte met geïntegreerd zaaien en oogsten van rijst wat gecontracteerd werd aan de boeren. Van 2012 tot 2016 steeg het gemiddeld inkomen van de boeren van 40.000 tot 50.000 yuan.

In Kunshan telde elk dorp van Zhangpu town kleine bedrijfjes en werkplaatsen. Een almaar groter aantal dorpelingen trokken echter naar de stad en vele werkplaatsen gingen dicht. In 2012 besliste het bestuur van Zhangpu town om de overblijvende bedrijfjes te reorganiseren in ‘Kunshan Lepu Qiangcun Investment and Development’ die de activa uit de 20 dorpen onder haar gezag nieuw leven zou inblazen. De twintig dorpen brachten er hun activa in en de dorpelingen werden aandeelhouders. Elk jaar verdienen de dorpelingen zowat 10% van hun geïnvesteerde bedrag. Van het begin af integreerde het bedrijf landbouw, nijverheid, vastgoed en promootte veeteelt. Kwantificering van de collectieve activa is de nieuwe strategie die Kunshan toepast om de hervorming van de rurale eigendomsrechten door te voeren. De dorpelingen voelen zich gemotiveerd om harder te werken voor het bedrijf waarvan ze aandeelhouder zijn.

Kwaliteit

Zhejiang dorp in de bergen

Decennia lang was de landbouwproductie gefocust op kwantiteit. Hoogwaardige kwaliteitsvolle producten zijn echter schaars. China wil deze klemtoon omvormen naar een modus die meer de nadruk legt op productkwaliteit, voedselveiligheid, gezondheid en milieubescherming. Dit vereist een structurele omvorming van de landbouw met vooral een nieuwe productie- en verdeelketen van de bron tot het verdeelpunt. Momenteel weten de producenten niet wie hun producten kopen en weten de verbruikers niet van waar hun product afkomstig is.

Deze keten moet helemaal heropgebouwd worden. Er zijn te veel tussenschakels en dit maakt controle moeilijker. Grote bedrijven kunnen landbouwbases opzetten die nauw in contact met de boeren staan. Boeren kunnen ook coöperaties oprichten met een eigen merk. De primaire, secundaire en tertiaire sector dienen geïntegreerd te worden. Boeren kunnen hun eigen verkoopterminals opzetten. Zo krijgen de verbruikers zicht op de oorsprong van de landbouwproducten. Nieuwe initiatieven groeien snel. Een schaalvergroting is voorts nodig, het minder gebruiken van kunstmest en pesticiden en eveneens het aanbieden van sociale diensten. Dit vereist nog een aanpassing van de fiscale en monetaire politiek.

Morin Dawa

Zicht op Morin Dawa

De autonome Maur banier Morin Dawa in de Binnen-Mongoolse stad Hulunbuir heeft een structurele hervorming doorgevoerd van het landbouwaanbod dat gemoderniseerd werd waardoor het inkomen van de boeren verhoogde. Het doel van de structurele hervorming is volgens directeur Tian Yuanshan van het landbouwbestuur in Morin Dawa om een combinatie te maken van landbouw en veeteelt waarbij de landbouw ten dienste staat van de veeteelt. De banier begon met de graangewassen te vervangen door voedercultuur en plantte ongeveer 5.333 hectare voedergranen en daarnaast nog meer dan 20.000 ha grasvoeder. Nu telt de banier 777 grootschalige veehouderijen en 54 dorpen die gespecialiseerd zijn in de veehouderij. Daarnaast is Morin Dawa een centrum voor sojabonen met een jaarlijkse productie van 650.000 ton. Sinds 2013 wordt ook een variant geplant die geschikt is voor menselijke consumptie en de basis vormt van gezondheidsproducten als lecithine en isoflavonen. Sinds 2017 volgt de banier nog de strategie om de landbouw te verbinden met internet. Diverse coöperatieven werden opgericht die online verkoop platformen hebben opgezet en gezamenlijk de ingewikkelde transportcondities in het moeilijk toegankelijk berggebied overwinnen. Het gebruik van pesticiden of kunstmest is verboden. De banier heeft ook een eigen museumshop die toegeleverd wordt door 300 online winkels wat 1000 banen opleverde. De producten worden verkocht over geheel China.

Machine voor sojateelt

Yue Guiling is voorzitter van de Xinxingyuan Professional Plantation Cooperative die in oktober opgericht werd voor het planten, verwerken en verkopen van sojabonen, andere bonen en bijgewassen. Zijn coöperatie had een plantoppervlakte van 593 ha met 32 gezinnen als leden. Later contacteerde hij 12 andere coöperaties in de banier waarbij één voor kippen, één voor rijst en één voor tabak. Ze gingen de zaken centraliseren. Nu bestuurt Yue 13 coöperaties, elk met tussen 30 tot 40 boerengezinnen. Terwijl een kilogram van gewone sojabonen 4 yuan betaald wordt, kan een kilo organische sojabonen van 12 tot 14 yuan waard zijn. Boeren die zich op organische sojabonen specialiseren, kunnen in één jaar uit de armoede geraken. De graanproductie die de hoofdpijler van de banier blijft, verhoogt elk jaar. Er bestaat ook een graanbank waar de boeren hun graan kunnen opslaan en afhalen wanneer de prijzen het gunstigst zijn. Naast coöperaties en gezinsboerderijen ontstonden ook 972 grote landbouwbedrijven die samen 58.667 ha cultiveren evenals ondernemingen voor landbouw- en veeteelt producten. .

Milieu

De revitalisatie van het platteland kiest resoluut voor een groene weg. Een systematische aanpak van bergen, wateren, bossen, landbouwgrond, meren en weiden is nodig; het aanbod van ecologische producten moet verhoogd; de voedselveiligheid gevrijwaard en milieuvervuiling aangepakt. Een groene landbouw van hoge kwaliteit is zowel vereist in de landbouwproductie, bij de verwerking van producten als bij het recycleren van afval. Meer organisch voedsel is nodig. Boseconomie, ecologisch toerisme en speciale towns moeten ontwikkeld worden ten bate van de rurale bevolking.

Milieubescherming is van het hoogste belang. Om tot een blauwe lucht te komen, dient het verbranden van stro worden geregeld en kleine efficiënte steenkoolovens met bijna met nul emissie gepromoot in het koudere Noord China.. Het aanbod van water uit de stad dient gecoördineerd te worden met behandeling van het afvalwater en dit met meer milieuvriendelijke methoden. Bij het recycleren van afval dient dit gesorteerd te worden in de buurt, samen gebracht per dorp, getransporteerd op town niveau en verwerkt op het kantonnaal niveau. De naleving van de milieuwet moet verhinderen dat stedelijk vuil vervoerd wordt naar de rurale gebieden. Om tot een duurzame landelijke revitalisatie te komen is een pre-beoordeling, een proces supervisie en ook een beoordeling van het geproduceerde noodzakelijk. Speciale fondsen zijn nodig om de investeringen in milieubescherming op te drijven.

Een topprioriteit is het behoud van kwaliteitswater en gronden. China bezit per hoofd maar een vierde van het gemiddelde per bewoner beschikbare waterhoeveelheid wereldwijd. Eerste taak is het controleren van de grondkwaliteit en deze te verhogen. Ten tweede moet watervervuiling worden tegen gegaan en schoon water behouden. Hierbij moet de regulering uit 2012 strikt worden nageleefd. Ten derde kunnen diverse mechanismen aangewend worden voor ecologische vergoeding: zowel toelagen kunnen verstrekt als vereisten opgelegd aan gebruikte grondstoffen, de industriële verwerking alsook de recyclage van afval.

Lin’an

Het district Lin’an te Hangzhou bestaat uit 90% bergen, 5% rivieren en 5% landbouwgrond. De voorbije jaren heeft het district 3,6 miljard yuan uitgegeven om 120 eco-dorpen uit te bouwen. Lin’an won al diverse milieuprijzen. In 2017 ontwierp het de eerste ‘Scenic Village’ standaard van de provincie Zhejiang: deze omvat de behandeling van huishoudelijk afval, het sorteren van afval en ook de wegenbouw. Het district plant de komende jaren 30 landelijke schilderachtige resorts. Het dorp Yueliangqiao aan de voet van de Tianmuberg ziet er helemaal anders uit door gerenoveerde woonplaatsen met witgeschilderde muren, zwarte daken en muurschilderijen. Vervallen huizen werden omgevormd tot tuinen, toiletten, kruidenierszaken en bars in open lucht.

Het lokaal bedrijf Lin’an Danjing Environmental Engineering werkt samen met onderzoeksinstellingen van universiteiten voor een platform dat het rioolwater behandelt met gebruik van een Internet of Things (IoT) technologie. Het dorp Huanhu in Banqiao town heeft het eerste slimme dorp van het district opgezet. Ook hier wordt IoT gebruikt om op afstand het classificeren van afval te controleren en de bewoners automatisch punten toe tekenen. Het dorp Baisha is gekend als het eerste dorp voor toerisme bij de boer. In totaal telt Lin’an met zijn tientallen toeristische dorpen 27.000 bedden om te overnachten. In 2016 haalde het district 13,8 miljard yuan uit toerisme en dit was 139% meer in vergelijking met 2011.

Noten uit Lin’an

6 towns en 22 dorpen in het district hebben online winkels op Taobao.com. Het dorp Bainiu toonde in 2012 het voorbeeld met het online verkopen van noten. Vele andere dorpen zijn gevolgd en verkopen online landbouwproducten als zoete aardappelen, bamboescheuten en berggroenten. Het aanbod aan zoete aardappelen kan zelfs de vraag niet volgen en de prijzen verdriedubbelden. Initiatiefnemer Wang Yunjie die in het dorp Ziyou woont onder Yuqian town zegt dat de helft van wat hij teelt aan zoete aardappelen online verkocht wordt. Elk jaar verhoogt de prijs. Hij schat dat er in Lin’an 1000 verkopers zijn van zoete aardappelen. Kortom de rurale bewoners doen zowel hun voordelen bij het milieuvriendelijk houden van hun buurt als met de moderne internettechnieken waardoor ze hun producten kwijt kunnen over geheel het land.

Bron: China Pictoral

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.