Tag: dorpen

zie ook lokaal

China wil landbouwdorpen nieuw leven inblazen

Het Centraal Comité van de CPC heeft een strategisch plan aangenomen om tussen 2018 en 2022 de dorpen nieuw leven in te blazen. Liever dan de 37 hoofdstukken van het plan te detailleren, gaan we kijken naar enkele voorbeelden waar plannen van deze strategie al uitgevoerd worden. Daarbij concentreren we ons op het grondgebruik, coöperaties, de kwaliteit van de producten en uiteraard het leefmilieu.

Op een groen blaadje 225

$ 30 miljard in slim transport Voorzitter Wu Zhongze, van de China Intelligent Transportation Systems Association , heeft naar aanleiding van het 22-ste ITS World Congress in Bordeaux aan Xinhua verklaard dat China tegen 2020 van plan is om $ 30 miljard te gaan investeren in slimme transportsystemen. Hij vond dat de voorbije jaren snel vooruitgang is gemaakt en noemde het nationaal informatiesysteem voor motorvoertuigen en bestuurders: ID kaartsystemen voor openbaar vervoer die verbonden zijn…

Op een groen blaadje 222

$ 6700 mld. naar koolstofarme nijverheid China’s speciale klimaatafgevaardigde Xie Zhenhua heeft op een top van lokale leiders uit VS en China verklaard dat China tegen 2030 41.000 miljard yuan gaat investeren in koolstofarme nijverheid. Op de bijeenkomst hebben 10 Chinese steden en provincies zich verbonden om hun uitstoot van broeikasgassen voor 2030 te doen pieken waarbij Beijing en Guangzhou 2020 als piek beloofden, 10 jaar voor de nationale streefdatum. Volgens Xie telt de Chinese …

De evolutie van een dorp in Dongguan

Het dorp Yantian dat administratief deel uitmaakt van Dongguan heeft sinds 1980 de diverse stadia meegemaakt in de evolutie van landbouwdorp tot industriecentrum met veel migranten. Nadat sommige arbeidsintensieve bedrijven al andere oorden opzochten, probeert het dorp zich nu aan te passen aan de realiteit van na de financiële crisis. Het ontwikkelt nu ook diensten en investeert via de dorps coöperatieve in financiën en vastgoed. Het dorp Yantian dat deel uitmaakt van Dongguan, telt 3000…

Op een groen blaadje 204

Greenpeace: smog verminderde 1/3 Gedurende het eerste kwartaal daalde de luchtvervuiling in de steden met gemiddeld een derde, aldus Greenpeace. 74 steden zagen uit luchtvervuiling met bijna de helft minderen. In Beijing daalde de aanwezigheid van PM2.5 fijn stof met 13 % en in Hebei met een derde. Shanghai kende echter een verhoging van het fijn stof met 13 %. Niettegenstaande de daling zitten nog 90% van de 360 steden -vooral in centraal en westelijk…

Ruimtelijke planning gaat de boer op

e 3 concentraties waarbij vooral woongronden van boeren geconcentreerd worden, zijn een middel om tot een meer rationele opdeling van de ruimtelijke ordening in de landelijke gebieden te komen. Gezinnen beschikken na herhuisvesting quasi over dezelfde diensten als in de steden. Wanneer dan ook de rurale coöperatieven hierin betrokken worden, wordt het helemaal boeiend.

Op een groen blaadje 97

Milieuprotest Ningbo succesvol –Na opnieuw protest van duizenden te Ningbo hebben de autoriteiten laten weten de geplande uitbreiding van een Sinopec-complex te zullen schrappen. De uitbreiding kostte 55 miljard en zou de raffinage jaarlijks met 15 miljoen ton doen toenemen en de ethyleen productie met 1,2 miljoen ton. Het Zhenhaidistrict bleef achter het project staan, maar de bewoners zijn vooral bezorgd om de productie van paraxyleen PX, die gebruikt wordt in verven en plastiek en…

Wukan heeft nieuwe leiding

In Wukan heeft de CPC een nieuwe partijafdeling. Lin Zulian, een leider van de spectaculaire protestbeweging tegen onrechtmatige onteigeningen is er het hoofd van. Een werkgroep van de partijafdeling bereidt verkiezingen voor van een nieuw dorpscomité. Dat alles is via een microblog van het betrokken provinciale partijdistrict bekendgemaakt door de provinciale werkgroep die is begonnen met de afspraken uit te voeren die eind december werden bereikt in de onderhandelingen tussen de provincie en het dorp.…