China wil ook een zijderoute langs de Noordpool

De regering heeft een Witboek gepubliceerd over de Noordpool waarlangs China graag een nieuwe zijderoute wil ontwikkelen. Het komt wellicht niet toevallig op het ogenblik dat Noorwegen en Finland samen gaan beslissen of ze vanaf de Barents zee een spoorweg van 3,4 miljard dollar gaan aanleggen die naar Centraal-Europa leidt.

Het Witboek over het Noordpoolgebied stelt dat China als verantwoordelijk land klaar is om met alle betrokken partijen de historische mogelijkheid te benutten het gebied te ontwikkelen. Het land wil samen begrijpen, beschermen, ontwikkelen en deelnemen aan het bestuur van de Noordpool en de samenwerking laten verlopen onder het Belt & Road Initiative. China wil meespelen in de Noordpool zaken op basis van respect, samenwerking, win-win resultaten en duurzaamheid.
Daarbij wil het land ook rekening houden met de interesses van de bredere internationale gemeenschap. Steunend op het bestaand raamwerk van internationale wetten en regels wil China een rechtvaardig, redelijk en goed georganiseerd bestuurlijk systeem opzetten voor het gebied. Het Noordpool gebied heeft een oppervlakte van 8 miljoen km². Het behoort toe aan Canada, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Rusland, Zweden en de VS.

Zijderoute

Het Witboek stelt dat China met alle betrokken partijen een Noordpool zijderoute wil uitbouwen. Chinese bedrijven worden aangemoedigd deel te nemen aan de infrastructurele ontwikkeling van deze route. Grote aandacht zal liggen op de maritieme veiligheid. China heeft studies gemaakt over deze routes en versterkt voortdurend haar hydrografisch onderzoek met het oog op de veiligheid en de logistiek.
China beoogt ook de ontwikkeling van petroleum, gas, grondstoffen, visserij en toerisme in het gebied. Samen met de staten aan de Noordpool wil het de cultuur en de tradities respecteren, de inheemse volkeren, het milieu beschermen evenals wetenschappelijk onderzoek daarover verrichten. Meer concreet wil China gemeenschappelijke inspanningen doen om een blauwe economische passage uit te bouwen tussen China en Europa evenals bijdragen tot de digitale verbindingen in het gebied en de bouw van een globaal infrastructureel netwerk.

Spoorweg

Toeval of niet zopas hebben supporters van een spoorweg tussen Kirkenes en de Baltische staten hun rapport voorgelegd aan de Noorse en de Finse regering waarvan verwacht wordt dat ze op 1 maart de knoop doorhakken. De nog niet bestaande spoorlijn begint in het Noorse Kirkenes aan de Barents zee en komt spoedig terecht in Fins Lapland namelijk in Rovamieni. De geplande spoorcorridor naar Centraal Europa kost volgens Asia Times 3,4 miljard dollar. Vracht uit Rusland en China zou per schip vervoerd worden tot Kirkenes waar het op de trein zou overgeslagen worden richting binnenland. Volgens de Finse minister van Ttransport Anne Berner is het voor het lukken van de spoorweg noodzakelijk dat een tunnel gegraven wordt tussen Helsinki en Tallinn.
Een van de belangrijke argumenten van de voorstanders van de maritieme zijderoute via het noorden is dat het de te varen afstand met 40 % reduceert in vergelijking met de route via het Suezkanaal. Volgens een rapport zou het ook 20% besparing betekenen op de brandstofkosten. De ramingen voorzien dat de ijszee 7,4 maanden per jaar bevaarbaar is. Met de klimaatopwarming wordt dit wellicht langer in de toekomst. Verwacht wordt dat het containerverkeer tussen Azië en Europa tegen 2040 verdrievoudigt. Het lijkt er sterk op dat het spoorwegtraject de steun geniet van de Noorse en de Finse autoriteiten, maar uitsluitsel komt op 1 maart.
Bronnen: Peoples Daily, Asia Times
Lees ook de volledige tekst van het Witboek

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “China wil ook een zijderoute langs de Noordpool

  1. “Het Witboek over het Noordpoolgebied stelt dat China als verantwoordelijk land klaar is om met alle betrokken partijen de historische mogelijkheid te benutten het gebied te ontwikkelen”
    Als iets te mooi klinkt om waar te zijn dan is dat meestal ook zo. Het is daarom niet China’s verantwoordelijkheidsgevoel maar China’s expansiedrift tot uitbreiding van hun invloedssfeer wat hen drijft een 2e zijnde route te openen. Vergeet ook niet de reeds lang bestaande 3e immateriële zijde route in de vorm van zogenaamde Confucius instituten.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *