Chinees rechter in hof over Zeerechtverdrag

Een Chinese rechter is herverkozen in het internationale Gerechtshof dat toeziet op de toepassing van het VN-zeerechtverdrag. De Law of the Sea is een verdrag van de Verenigde Naties. Het is de meest recente regeling in het internationaal recht met betrekking tot de zeeën. Door middel van het verdrag proberen de Verenigde Naties het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te regelen en de milieuverontreiniging tegen te gaan.
Gao Zhiguo haalde 141 van de door 149 staten uitgebrachte stemmen in een geheime stemming, ruim meer dan het twee derde dat nodig was voor zijn herverkiezing. Gao is behalve jurist ook directeur van het China Institute for Maritime Affairs bij het staatsdepartement voor de Oceanen. Hij had moeten invallen voor een landgenoot die om gezondheidsredenen ontslag had genomen voor het einde van zijn termijn (voorzien voor september van dit jaar). Negen jaar lang zal Gao in het tribunaal zetelen, als enige Chinees en samen met nog 5 rechters uit Azië (o.a. uit India, Japan, Korea). Hij heeft zijn regering bedankt voor de onmisbare steun die ze hem had gegeven. Hij zei verder dat hij zijn bijdrage als Chinese rechter zou definiëren als een inspanning om de belangen op zee van elk land op een onpartijdige manier te vrijwaren.

Het hof in Hamburg


De Chinese media wijzen erop dat volgens het VN-zeerechtverdrag alle problemen die te maken hebben met de oceanen sterk verbonden zijn en als een geheel moeten worden gezien. Op dit moment nemen 162 staten deel aan het verdrag. Het gerechtshof ter zake, met 21 rechters, is in Hamburg gevestigd. De vlotte verkiezing zou erop kunnen wijzen dat onder de diplomaten en juristen van een aantal landen er vertrouwen heerst ten aanzien van de oprechtheid van Beijing en de juridische deskundigheid waarover China beschikt bij de aanpak van een aantal problemen, zoals die zich met name nu voordoen in de Zuid-Chinese Zee.
Bronnen: China Daily, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.